© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

29 kwietnia 2023 r. - Sobota - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej
Czytane w liturgii nauki Jezusa dość często bywają poprzedzone słowami: "W owym czasie Jezus przemówił..." (Mt 11,25-30). Co znaczy "ów czas"? To czas wybrany przez Bożą Opatrzność, najlepszy i najwłaściwszy dla słuchających. Także my, słuchający Słowa Bożego w liturgii, powinniśmy słuchać z maksymalną uwagą, bo i dla nas to jest "ów czas". Bo nie będzie już nigdy lepszego czasu na wysłuchanie Mądrości Bożej. Gdy to zrozumiemy, dołączymy do św. Katarzyny i pozostałych świętych.

28 kwietnia 2023 r. - Piątek III Tygodnia Wielkanocnego
Dla ludzi niewierzących, wątpiących lub wrogo do wiary nastawionych wiele spraw związanych z naszą wiarą jest powodem niezrozumienia, sprzeciwu lub nawet szyderstwa. Co jakiś czas słuchać na przykład głosy, że nie powinno się wystawiać na widok publiczny wizerunku zakrwawionego, ukrzyżowanego i martwego Jezusa. Podobnie spożywanie Ciała Chrystusa bywa kpiąco nazywane kanibalizmem. A słowa "Bierzcie i pijcie" są traktowane jako publiczna zachęta do spożywania alkoholu. To nic nowego. Już dwa tysiące lat temu nauka Jezusa wywoływała zdumienie i sprzeciw (J 6,52-59). Ważne, byśmy nie oglądając się na ludzkie opinie, trwali mocno w wierze.

27 kwietnia 2023 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkanocnego
"Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec" (J 6,44-51). To ważne, byśmy pamiętali, że wiara jest łaską, darem od Boga. A za dar, i to tak wielki, wypada być wdzięcznym. Tę wdzięczność okazujemy przez modlitwę, zwłaszcza uwielbienie. Ale również nasz sposób życia, wszystkie myśli, słowa, czyny, powinny być naszym podziękowaniem Bogu za łaskę wiary.

26 kwietnia 2023 r. - Środa III Tygodnia Wielkanocnego
"Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę" (J 6,35-40) - mówi Jezus. Kiedy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, możemy w Jego szeroko rozłożonych ramionach odczytać zaproszenie: "Przyjdź i przytul się do Mnie". Za podszeptem złego ducha czasem pojawia się w nas wątpliwość, że nie jesteśmy wystarczająco święci, by to uczynić. Ale może właśnie po to Jezus pozwolił sobie przybić ręce do krzyża, by ich przed nikim nie zamknąć?

25 kwietnia 2023 r. - Wtorek - Święto św. Marka, ewangelisty
Święty Marek prawdopodobnie poznał Jezusa jako młody chłopak, nastolatek, w którego domu odbyła się Ostatnia Wieczerza. Pomagał ją przygotować, a potem był świadkiem modlitwy w Ogrójcu i pojmania Jezusa. Mimo młodego wieku wziął sobie do serca słowa Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" (Mk 16,15-20) i towarzyszył Piotrowi, a później Pawłowi w działalności apostolskiej. Może dobrym pomysłem na uczczenie świętego Marka byłoby przeczytanie choćby jednego rozdziału jego Ewangelii? Przeciętnemu czytelnikowi powinno to zająć pięć minut.

24 kwietnia 2023 r. - Poniedziałek - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
Na męczeńską śmierć św. Wojciecha i wszystkich innych męczenników za wiarę trzeba patrzeć przez pryzmat zmartwychwstania. Każde inne spojrzenie będzie w ich śmierci widziało klęskę. W Jezusie, który zmartwychwstał, śmierć jest drogą do wiecznego życia i szczęścia. Tak jak ziarno pszenicy, które, "jeżeli wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity" (J 12,24-26).

23 kwietnia 2023 r. - III Niedziela Wielkanocna
Wszystkie spotkania uczniów ze zmartwychwstałem Jezusem były pełne wielkich emocji, i to krańcowo różnych - od rozpaczy po nieopisaną radość. Uczniom idącym do Emaus również towarzyszyły przeróżne emocje. Byli zniechęceni i przestraszeni, skoro ich Nauczyciel został dwa dni temu zabity. Gdy Jezus przyłączył się do nich, "zatrzymali się smutni" i opowiedzieli Mu o swoim poczuciu przegranej - "Spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela". Była w nich jednak wobec tajemniczego towarzysza drogi życzliwość tak wielka, że zaprosili Go do wspólnego posiłku, wręcz "przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami". Szczytem ich emocji było trudne do wytłumaczenia uczucie, które oni opisali słowami: "Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" (Łk 24,13-35).
Naszemu życiu duchowemu również towarzyszą przeróżne emocje. Czasem złość, strach, smutek, wstyd, ból. Czasem radość, duma, współczucie, zachwyt, wdzięczność. Panu Bogu trzeba służyć całym sobą, a więc i naszymi emocjami.