© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

6 maja 2017 r. - Sobota - Święto Apostołów Filipa i Jakuba
Gdy słyszymy słowa Jezusa: "O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię" (J 6,52-59), rodzi się w nas pytanie, dlaczego tak się nie dzieje. Dlaczego nie wszystkie nasze prośby się spełniają? By to zrozumieć, trzeba przeczytać uważnie wcześniejsze słowa, w których Jezus mówi, że jest "Drogą, Prawdą i Życiem", że "gdybyśmy Jego poznali, znalibyśmy także Ojca". Jeśli zależy nam na wysłuchaniu wszystkich naszych modlitw, musimy najpierw bardzo intensywnie pracować nad osobistą więzią z Jezusem.

5 maja 2017 r. - Piątek III Tygodnia Wielkanocnego
Pytania o obecność Jezusa w Eucharystii (J 6,52-59) stawiali nie tylko Jego słuchacze 2000 lat temu. My też je stawiamy podczas każdego uczestnictwa we mszy świętej. Jak to możliwe, że wielki, wszechpotężny Bóg jest obecny w małym, bezbronnym kawałku chleba? Dlaczego właśnie my jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w Jego uczcie? Skoro On tak wiele zrobił dla nas, co my możemy uczynić dla Niego?
Nawet jeśli na te pytania nie znamy pełnej odpowiedzi, pełne zdumienia i zachwytu milczenie wystarczy.

4 maja 2017 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkanocnego
Im bardziej kogoś kochamy, tym bardziej pragniemy jego szczęścia. Jeśli komuś deklarujemy miłość "najmocniejszą na świecie", a tak winno być na przykład w rodzinie, to trzeba pragnąć dla ukochanej osoby szczęścia największego, czyli wiecznego. A takie może dać człowiekowi tylko Bóg. Stąd prosty wniosek - prawdziwa miłość zawsze oznacza prowadzenie bliskich do Boga. Nie jest to łatwe, ale Jezus dał nam pomoc - Eucharystię, pokarm zapewniający wieczność (J 6,44-51).

3 maja 2017 r. - Uroczystość NMP Królowej Polski
Czytając fragmenty Pisma Świętego, możemy próbować siebie czynić uczestnikami opisywanych wydarzeń. Szczególnie przejmująca będzie scena pod krzyżem (J 19,25-27), gdy apostoła Jana zastąpimy sobą, swoimi bliskimi lub swoimi wspólnotami. Usłyszymy wtedy:
- Niewiasto, oto dziecko Twoje.
- Polsko / Rodzino / Parafio / Ireneuszu / ............ - oto Matka twoja
.

2 maja 2017 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkanocnego
Dobrze jest od czasu do czasu zastanowić się głębiej nad naszymi czynnościami, jakie wykonujemy, wierząc w Boga. Taką refleksją można objąć na przykład przyjmowanie przez nas Komunii Świętej. Czym to jest dla nas? Co dobrego wnosi w nasze życie? Czy przypadkiem nam to nie spowszedniało? Czy nie wkradła się rutyna? Dlaczego jako Eucharystię Jezus dał nam chleb, a nie inny pokarm?
Warto dziś wspomnieć i głęboko przemyśleć słowa słuchaczy Jezusa: "Panie, dawaj nam zawsze tego chleba" (J 6,30-35).

1 maja 2017 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkanocnego
Wiele czynów Jezusa wywoływało zdziwienie tłumów, na przykład cudowne pomnożenie chleba, albo sytuacja, gdy Jezus w sposób zupełnie niezrozumiały, nie dysponując łodzią, przemieścił się na drugą stronę jeziora, do Kafarnaum (J 6,22-29). On jednak zalecał, by Jego słuchacze od ludzkiego zdziwienia przechodzili na wyższy poziom, do zadziwienia tajemnicą Eucharystii - pokarmu, "który trwa na życie wieczne, a który da im Syn Człowieczy".
Warto, byśmy i my w naszym życiu duchowym nigdy się nie zatrzymywali, ale ciągle wytrwale wspinali się w górę - ku niebu.

30 kwietnia 2017 r. - III Niedziela Wielkanocna
W Narodowym Dniu Czytania Pisma Świętego warto wsłuchać się uważnie w opis spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13-35). Po trzech latach spędzonych z Jezusem uczniowie powracający do swego dawnego życia spotkali ponownie swojego Mistrza, lecz Go nie rozpoznali. Jezus zaś rozmawiał z nimi "i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego". Później stwierdzili, że "serce pałało w nich, kiedy rozmawiał z nimi w drodze i Pisma im wyjaśniał".
Warto postawić sobie pytanie, czy nie za mało czytamy Słowo Boże i dlatego tak wiele jest w nas wątpliwości, a nasze oczy bywają zamknięte na obecność Jezusa.