© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 maja 2019 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkanocnego
Warto zwrócić uwagę na dokładne brzmienie słów Jezusa o związku przykazań z miłością: "Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje" (J 14,21-26). Jezus nie mówi o poznaniu przykazań, nie mówi o ich rozumieniu. Mówi o posiadaniu, a posiadanie to uznanie czegoś za swoje. Przykazania trzeba "mieć", to znaczy uważać je za cząstkę siebie, bez której nie jesteśmy sobą w pełni.

19 maja 2019 r. - V Niedziela Wielkanocna
Ważne jest to, że słowa o wzajemnej miłości na wzór Jezusa - "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13,31-35) - zostały wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy, na chwilę przed ustanowieniem Eucharystii. To właśnie Eucharystia, w której Jezus cały jest dla nas, jest dla nas lekcją budowania relacji międzyludzkich. A jeśli nasze uczestnictwo we mszy świętej nie pomaga nam rozwijać miłości bliźniego, to znak, że nie pojęliśmy jeszcze, czym jest Najświętszy Sakrament, i najwyższy czas nad tym popracować.

 

 

 

 

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień