© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

28 maja 2023 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Trzy spośród siedmiu sakramentów - chrzest, eucharystia i bierzmowanie, to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Każdy z nich wprowadza nas w misterium kolejnej Osoby Boskiej. Przez chrzest stajemy się dziećmi Ojca, przez eucharystię karmimy się Ciałem Syna, a w bierzmowaniu przyjmujemy moc Ducha (J 20,19-23). Te trzy sakramenty są również zwane sakramentami dojrzałości chrześcijańskiej, ale w tej nazwie skryta jest pokusa myślenia, że po ich przyjęciu już osiągnęliśmy wszystko i nie musimy podejmować dalszych wysiłków na drodze duchowego rozwoju. Całe jednak nasze życie powinno być niekończącym się otwieraniem na Boże działanie w nas.

27 maja 2023 r. - Sobota VII Tygodnia Wielkanocnego
Gdy Szymon Piotr zapytał o los Jana, najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Jezusa, usłyszał w odpowiedzi dość mocne słowa: "Cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną" (J 21,20-25). Choć z pozoru zabrzmiało to nieco arogancko, Jezus z pewnością nie miał złych intencji, gdy tak właśnie zwrócił się do Piotra. Przecież wielokrotnie tłumaczył swym uczniom, że mają być za siebie wzajemnie odpowiedzialni, że mają się troszczyć o bliźniego. Czasem jednak tak bywa, że innych próbujemy zmieniać, zapominając, że sami o wiele bardziej potrzebujemy nawrócenia.

26 maja 2023 r. - Piątek VII Tygodnia Wielkanocnego
Szymon Piotr trzykrotnie usłyszał od Jezusa pytanie, czy kocha bardziej niż inni (J 21,15-19). Czy taka miłość - większa od innych miłości - jest w ogóle możliwa? Zdecydowanie tak! Wystarczy spojrzeć na nasze mamy i ich miłość do nas. Warto o tym pamiętać częściej niż raz w roku.

25 maja 2023 r. - Czwartek VII Tygodnia Wielkanocnego
Słowa Jezusa z liturgii mszalnej to wyjątkowy prezent od Bożej Opatrzności na 32. rocznicę święceń kapłańskich: "Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie", "Aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była", "Chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem" (J 17,20-26). Bycie księdzem nie miałoby najmniejszego sensu, jeśli byłoby oderwaniem od ludzi i ich spraw, wielkich i małych, radosnych i smutnych. Kapłaństwo musi być naśladowaniem Jezusa, inaczej będzie tylko lepiej lub gorzej wykonywanym wyuczonym zawodem.

24 maja 2023 r. - Środa VII Tygodnia Wielkanocnego
Przypadające w tym dniu liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych przypomina nam, że od Jezusa zawsze możemy oczekiwać pomocy, i że On nas nigdy nie zawiedzie. Gdy po swojej śmierci i zmartwychwstaniu wiedział, że musi odejść do nieba, zapewniał uczniów, że nie zostawia ich samych, że przez Ducha Świętego będzie ciągle z nimi. Prosił Boga Ojca: "Proszę, byś ich ustrzegł od złego" (J 17,11-19). Nie tylko apostołowie byli objęci tą modlitwą Jezusa, ale wszyscy - także my żyjący dwa tysiące lat później. Kto jak kto, ale Bóg słowa zawsze dotrzymuje.

23 maja 2023 r. - Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego
Podczas modlitwy w Wieczerniku Jezus powiedział do Ojca: "Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje" (J 17,1-11). Tak powinno być również i w naszej relacji z Bogiem Ojcem. Jego słowo powinno być naszym słowem, Jego prawda naszą prawdą, a Jego miłość naszą miłością.

22 maja 2023 r. - Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego
Dzieci, które przyjmują w tych dniach Pierwszą Komunię Świętą, sporo czasu spędzają w kościele: najpierw przez wiele miesięcy spotkania formacyjne, potem próby uroczystości komunijnej, następnie spowiedź i wreszcie Biały Tydzień. Bardzo ważne jest pytanie, co dalej, gdy Komunia się skończy, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. Warto usłyszeć pełne niepokoju słowo Jezusa: "Oto nadchodzi godzina, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego" (J 16,29-33). Wielka jest odpowiedzialność rodziców i duszpasterzy, by ten czarny scenariusz się nie spełnił.

21 maja 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dziś już rzadko kto nosi imię "Teofil", którego użył św. Łukasz adresując właśnie do Teofila księgę Dziejów Apostolskich (Dz 1,1-11). Najprawdopodobniej nie była to żadna postać historyczna, ale symboliczne imię oznaczające wszystkich wyznawców Chrystusa. W tłumaczeniu z języka greckiego "Teofil" to "Przyjaciel Boga", a takich właśnie uczniów - przyjaciół chce mieć Jezus. O ile ze strony Boga przyjaźń jest zawsze niezmienna, o tyle nasza przyjaźń z Bogiem przeżywa czasem kryzysy, jest jak sinusoida - raz w górę, raz w dół. Dlatego warto nauczyć się na pamięć słów Jezusa wypowiedzianych jako pożegnanie przed wniebowstąpieniem: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,16-20) i przypominać je sobie, gdy niebezpiecznie czujemy zbliżający się kryzys.

 

 

 

 

VII tydzień

VI tydzień

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień