© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 maja 2021 r. - Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego
Jezus miał świadomość podczas Ostatniej Wieczerzy, że już "nadeszła godzina" (J 17,1-11). My też często na coś cierpliwie lub niecierpliwie czekamy, a gdy się to spełnia, mamy świadomość, że "nadeszła godzina". Tak czekają rodzice na narodziny upragnionego dziecka. Tak czekają na spotkanie z Jezusem dzieci pierwszokomunijne. Tak czekają na egzamin dojrzałości tegoroczni maturzyści. Tak czekają na wieczność ludzie kończący swoje życie. Warto w tym naszym oczekiwaniu pamiętać, że - jak Jezus - uczestniczymy w Bożym planie zbawienia ludzi i świata.

17 maja 2021 r. - Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom, że liczy się z ich zwątpieniem - "Nadchodzi godzina, że się rozproszycie" (J 16,29-33). Jezus jednak ich nie przeklinał z tego powodu, nie odrzucał. Przeciwnie - obiecał im swój pokój i zachęcał do odwagi. To i dla nas nadzieja, że nie ma tak dalekiego odejścia od Jezusa, by nie można było do Niego powrócić.

16 maja 2021 r. - Niedziela - Wniebowstąpienie Pańskie
W ostatnim słowie przed wniebowstąpieniem Jezus powiedział do uczniów, że "ci którzy uwierzą (...) na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie" (Mk 16,15-20). Chyba to jest recepta na pokonanie ogromnego dystansu dzielącego ziemię i niebo - być tak blisko człowieka, by móc go dotknąć i przynieść ukojenie w bólu. Pierwszym, który to zrobił, był Jezus. A teraz wzywa nas do naśladowania, a przez to sprowadzania nieba na ziemię.

 

 

 

 

VII tydzień

VI tydzień

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień