© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

27 kwietnia 2024 r. - Sobota IV Tygodnia Okresu Wielkanocnego
Jak bardzo musiał ufać apostoł Filip, skoro powiedział do Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy" (J 14,7-14). Jeśli przypatrzymy się treści naszych codziennych modlitw, zobaczymy, jak wiele jest tam proszenia o rzeczy mało ważne, a mało pragnienia trwania w Bożej obecności. Gdyby tak choć jeden dzień udało się nam modlić wyłącznie o oglądanie Ojca i o nic więcej. Jak św. Ignacy Loyola: "Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty, niczego więcej nie pragnę".

26 kwietnia 2024 r. - Piątek IV Tygodnia Okresu Wielkanocnego
Słowa Jezusa "W domu mego Ojca jest mieszkań wiele" (J 14,1-6) często są czytane na pogrzebach jako obietnica  życia wiecznego w niebie. Ale warto odczytać je także jako pragnienie Boga, by serca ludzi już teraz stały się domem dla Niego. Żeby dom Ojca był nie tylko w niebie, ale i na ziemi, w człowieku. Jeśli Jezus zamieszka w nas jako domownik i jeśli ludzie w nas zamieszkają jako domownicy, to spotkają się tam z Jezusem - "Drogą, Prawdą i Życiem" i razem dotrą do celu.

25 kwietnia 2024 r. - Czwartek - Święto św. Marka, ewangelisty
W relacji świętego Marka, żegnając się z apostołami przed wstąpieniem do nieba, Jezus powiedział: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15-20). Wydaje się, że w tym zdaniu trzeba położyć szczególny akcent na dwa słowa: "cały" i "wszelkiemu". To nie my mamy decydować, komu głosić Ewangelię, kto jest jej godzien, kto zasługuje na znajomość Jezusa. On pragnie, by Jego nauka i Jego miłość dotarła do wszystkich. A więc wszystkim trzeba głosić Ewangelię. "Kto uwierzy, będzie zbawiony".

24 kwietnia 2024 r. - Środa IV Tygodnia Okresu Wielkanocnego
Któregoś roku na spotkaniu lednickim wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie lusterko tak skonstruowane, że każdy przeglądający się w nim, widział nie tylko siebie, ale też Jezusa. Chrześcijanie powinni być przeźroczyści, by patrząc na nich, można było widzieć Jezusa. By ich myśli, słowa, czyny były Jezusowe. Tak jak Jezus był przeźroczysty i wszystko w Nim należało do Ojca - "Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał" (J 12,44-50).

23 kwietnia 2024 r. - Wtorek - Uroczystość św. Wojciecha, męczennika
Zabójcy świętego Wojciecha oddali jego ciało królowi Bolesławowi Chrobremu za tyle złota i kosztowności, ile to ciało ważyło. Nie wiemy, ile to było kilogramów, ale na pewno była to wartość niewyobrażalnie wysoka. Warto uświadomić sobie, że każdy z nas w Bożych oczach jest wart jeszcze więcej. Że ceną za nasze zbawienie nie są złote kosztowności, ale życie samego Syna Bożego. Jezus, a w ślad za Nim święci męczennicy, byli ziarnem, które obumarło w ziemi, by wydać plon obfity (J 12,24-26).

22 kwietnia 2024 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dlaczego jesteśmy w Kościele? Warto we własnym sercu poszukać odpowiedzi na to pytanie, zwłaszcza w dniu, w którym Kościół przywołuje dwa ważne zdania powiedziane przez Jezusa: "Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ten jest złodziejem i rozbójnikiem" oraz "Ja jestem bramą owiec" (J 10,1-10). W Kościele - owczarni jesteśmy przez Jezusa i dla Jezusa. Każdy inny powód czyni nas złodziejami i rozbójnikami. Jeśli ktoś zamiast Jezusa poszukuje w Kościele polityki, biznesu, władzy, sukcesu - jest złodziejem i rozbójnikiem.

21 kwietnia 2024 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Gdy pasterz wyrusza na poszukiwanie zaginionej owcy, przede wszystkim wytęża swój wzrok i słuch. Wypatruje białego futerka i nasłuchuje beczenia owcy i dźwięku dzwonka. Gdy myślimy o Jezusie - Dobrym Pasterzu poszukującym nas (J 10,11-18), to warto pamiętać o Jego wzroku i słuchu. Niech Jezus widzi nasze zgięte kolana i złożone ręce, nasze noszone na sercu krzyżyki i medaliki. I niech słyszy nasze modlitwy, choćby najkrótsze jak "Jezu, ufam Tobie" lub po prostu "Amen".