© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

6 maja 2023 r. - Sobota - Święto św. apostołów Filipa i Jakuba
Przemawiając do ludzi, gdy chcemy jakąś ważną myśl szczególnie zaakcentować, powtarzamy ją dwukrotnie. Opatrzność Boża w tym roku sprawiła, że przez dwa kolejne dni w liturgii słyszymy Jezusa mówiącego: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6-14). W tym powtórzeniu warto odczytać zaproszenie od Ducha Świętego do pogłębionej refleksji nad powyższymi słowami i ich realizacją w naszym życiu.

5 maja 2023 r. - Piątek IV Tygodnia Wielkanocnego
Jednym z największych problemów, jakie napotyka nasza wiara, jest brak poczucia obecności Pana Boga. Wierzymy oczywiście, że Bóg istnieje, ale tęsknimy za codziennym odczuwaniem Jego bliskości. To normalne. Jezus uczył, że musi odejść, by przygotować nam miejsce w niebie, a potem powróci, by nas do siebie zabrać - i wtedy będziemy na zawsze razem (J 14,1-6). Ale między odejściem a przyjściem musi być jakiś czas doświadczania Jego ukrycia. Dlatego warto pracować na odkrywaniem ukrytej obecności Jezusa w sakramentach, Słowie Bożym, we wspólnocie i w ludziach potrzebujących pomocy.

4 maja 2023 r. - Czwartek IV Tygodnia Wielkanocnego
Mając głęboką wiarę, trzeba mieć dobrą pamięć. Oczywiście nie chodzi o dobrą pamięć w znaczeniu potocznym, ale o nieustanne pamiętanie o roli Boga w naszym życiu, o Jego wpływie na naszą codzienność. Jezus mówił: "Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem" (J 13,16-20). We wszystkim, co składa się na nasze życie, warto widzieć Boże działanie. Nasi rodzice, dziadkowie, gdy spotkało ich coś dobrego, zwykli mawiać proste słowa "Chwała Bogu", bo głęboko wierzyli, że wszystko, co się dzieje, jest dziełem Bożej Opatrzności. A gdy dotykało ich cierpienie, wołali na przykład "Rany Boskie", bo wiedzieli, gdzie znajduje się ratunek i ukojenie w bólu.

3 maja 2023 r. - Środa - Uroczystość NMP Królowej Polski
Ciekawe, że pod krzyżem umierającego Jezusa stały trzy Marie: "Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena" (J 19,25-27). Hebrajskie imię "Miriam" prawdopodobnie ma korzenie egipskie i oznacza "Umiłowana - Napawająca radością". Nic tak bardzo nie łagodziło bólu cierpiącego Jezusa, jak obecność Matki i przyjaciół. Bliskość osób kochanych jest w stanie pokonać nawet największy ból. Warto, byśmy nie tylko uczestniczyli w cierpieniach Jezusa, ale też pozwolili Mu na wejście w nasz ból i cierpienie. Warto również współcierpieć z najbliższymi oraz dopuszczać ludzi do własnego cierpienia.

2 maja 2023 r. - Wtorek IV Tygodnia Wielkanocnego
W jerozolimskiej świątyni Żydzi prosili Jezusa, by nie trzymał ich w niepewności i otwarcie potwierdził, że jest Mesjaszem (J 10,22-30). Czytając ten fragment Ewangelii, warto pomyśleć, jaką my mamy pewność wobec osoby Jezusa. Na ile Mu ufamy? Na ile pozwalamy panować w naszym życiu? Na ile Jego nauka ma realny wpływ na nasze postępowanie? Na ile jesteśmy owcami z owczarni Dobrego Pasterza?

1 maja 2023 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Wielkanocnego
1 maja jest jednym z dwóch dni w roku, kiedy w liturgii wspominamy świętego Józefa. W marcu akcent stawiamy na małżeństwo Józefa z Maryją, a w maju na jego pracę cieśli i opiekę nad Świętą Rodziną. Czytając w tym dniu fragment Ewangelii mówiący o Jezusie jako Dobrym Pasterzu (J 10,11-18), możemy śmiało powiedzieć, że Jezus właśnie od Józefa uczył się troski o najbliższych i opieki nad potrzebującymi pomocy, czyli bycia Dobrym Pasterzem.

30 kwietnia 2023 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Żyjemy w takich dziwnych czasach, że wszyscy czują się ekspertami we wszelkich dziedzinach życia. Wszyscy są lekarzami, nauczycielami, politykami, a nawet duszpasterzami i kaznodziejami. Dla wielu ludzi źródłem wiedzy nie są studia, książki naukowe, ale media społecznościowe ("Bo w Internecie napisali..."). I jak w chorobie nie powinno się leczyć na własną rękę, tylko szukać pomocy specjalisty, tak pragnąc zbawienia, trzeba znaleźć właściwą osobę, która może je dać. Jest tylko jedna taka osoba. To Jezus Chrystus - Brama prowadząca do niebieskiej owczarni, Dobry Pasterz, za którym idąc, znajdziemy "życie w obfitości" (J 10,1-10).