© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 maja 2023 r. - Sobota V Tygodnia Wielkanocnego
Chrześcijanie bardzo często są dla świata obiektem kpin, żartów lub co najmniej niezrozumienia. Dziwne jest to, że przebaczamy winowajcom, nadstawiamy drugi policzek. Że klękamy przed kawałkiem chleba, wyznajemy księdzu na ucho swoje najbardziej wstydliwe tajemnice. Że wierzymy w zbawczą moc cierpienia i w życie po śmierci. Że w niedzielę biegniemy do kościoła zamiast pożyteczniej spędzić wolny czas. Czy warto? Odpowiedzią niech będą słowa Jezusa: "Ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi" (J 15,18-21).

12 maja 2023 r. - Piątek V Tygodnia Wielkanocnego
Czy miłość można komuś nakazać? Miłość na rozkaz to nie miłość. Jak więc zrozumieć słowa Jezusa: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali" (J 15,12-17)? Boże przykazania to nie są nakazy pozbawiające nas wolności. To raczej propozycje, jakie daje nam Bóg z miłości do nas, pragnąc naszego szczęścia. To podpowiedzi płynące od Osoby przewyższającej nas mądrością i pełnej troski o nas. Ostateczny wybór pozostaje zawsze po naszej stronie.

11 maja 2023 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkanocnego
Co znaczy trwać w miłości Jezusa? Trwanie oznacza zaangażowanie na 100 procent. Jezus nie powiedział: "Miłujcie Mnie od czasu do czasu", ale "Trwajcie w miłości Mojej" (J 15,9-11). Trzeba kochać całym sobą: myślami, słowami, czynami, duszą, ciałem, marzeniami, pracą, zmęczeniem, wypoczynkiem. Sprawami wielkimi i małymi. Każdą najdrobniejszą komórką naszego organizmu. Tak samo jak Jezus trwa w miłowaniu nas.

10 maja 2023 r. - Środa V Tygodnia Wielkanocnego
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym" (J 15,1-8). Piękne jest w Jezusie to, że jest On zawsze prawdziwy. Że nigdy nie udaje i nie gra roli. Że głosi naukę i według niej postępuje. Że jeśli mówi: "Kocham", to jest to miłość aż po krzyż. A gdy mówi: "Przyjdźcie", to przed nikim nie zamyka serca. Że jeśli składa nam obietnicę, to zawsze jej dotrzyma. My też powinniśmy być zawsze prawdziwi, Prawda nas wyzwoli.

9 maja 2023 r. - Wtorek V Tygodnia Wielkanocnego
Bolesne doświadczenie wojny w Ukrainie i wielu innych konfliktów współczesnego świata pokazuje smutną prawdę, że aby mieć gwarancję pokoju, trzeba się militarnie zbroić. Ciągle słyszymy powtarzaną łacińską maksymę: "Si vis pacem, para bellum" ("Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny"). Tak funkcjonuje ludzki świat. A Jezus proponuje nam coś innego: "Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat" (J 14,27-31). Jak piękny byłby świat, gdyby wszyscy posłuchali Jezusa i miłość uczynili swoją konstytucją i zasadą życia. Takie myślenie jest niestety mocno utopijne. Całego świata na pewno nie zmienimy, ani my, ani nawet Jezus. Ale możemy zacząć od siebie i swojego mikroświata, a to już jest jak najbardziej wykonalne.

8 maja 2023 r. - Poniedziałek - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
"Dobry Pasterz daje życie swoje za owce" (J 10,11-16). Dać życie za owce to nie tylko - choć to bardzo trudne - zginąć męczeńsko w ich obronie. Ale to też oddać całe swoje życie, swoje plany i pragnienia, cały swój czas i majątek dla powierzonych sobie owieczek. Dobrym Pasterzem - na wzór Jezusa - musi być każdy podejmujący odpowiedzialność za bliźniego: rodzic, nauczyciel, lekarz, polityk, ksiądz. Jak nie da się być mamą osiem godzin na dobę, tak i księdzem nie wolno być tylko przez kilka godzin w kościele i kancelarii parafialnej.

7 maja 2023 r. - V Niedziela Wielkanocna
Niezwykle rzadko się zdarza, by w liturgii przez trzy kolejne dni był czytany ten sam fragment Ewangelii. W tym roku Mądrość Boża trzykrotnie nam powtarza słowa Jezusa: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,1-12). To ważne, byśmy szli przez życie drogą Jezusa i starali się ani na krok z niej nie zbaczać. To ważne, byśmy poznawali, a potem głosili prawdę, która jest w Jezusie. I najważniejsze, by Jezus był sensem naszego życia, by najdrobniejszy ułamek naszego czasu był całkowicie Nim przesiąknięty.