© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 maja 2017 r. - Sobota V Tygodnia Wielkanocnego
Czy Jezus naprawdę chce, by "świat nas nienawidził" (J 15,18-21)? Przecież nienawiść nie pochodzi od Boga. Słowa Jezusa o nienawiści świata trzeba czytać w kontekście poprzedzających je zdań o miłości. Jak Jezus ukochał ludzi tak bardzo, że pozwolił się znienawidzić i przybić do krzyża, tak my też winniśmy kochać tak mocno, by nie żałować własnego życia dla Boga i ludzi.

19 maja 2017 r. - Piątek V Tygodnia Wielkanocnego
Słowa Jezusa: "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12-17) można zastąpić innymi, pochodzącymi z Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego: "Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego". Na zakończenie Białego Tygodnia, gdy dzieciom komunijnym mówimy o Pierwszych Piątkach Miesiąca i o kulcie Bożego Serca, nie ma lepszego podsumowania od przypomnienia, że miłość jest jedyną możliwą odpowiedzią na Miłość.

18 maja 2017 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkanocnego
"Wytrwajcie w miłości mojej" (J 15,9-11) - te słowa Jezus winni zapamiętać wszyscy uczestnicy Białego Tygodnia: dzieci komunijne, ich rodzice, rodzina, chrzestni, przyjaciele, parafianie, katecheci, duszpasterze. W oczach Pana Boga  nie liczą się jednorazowe akcje duszpasterskie. Ważne i cenne jest wierne i konsekwentne trwanie przy Jezusie. Nie wystarczy tylko przyjąć chrzest, I Komunię, bierzmowanie, ślub czy święcenia, liczy się każdy dzień i każda chwila pomiędzy nimi.

17 maja 2017 r. - Środa V Tygodnia Wielkanocnego
Słowa Jezusa o winnym krzewie i latoroślach (J 15,1-8) uczą, że z Nim możemy wszystko, ale bez Niego jesteśmy skazani na przegraną. Biały Tydzień to czas, w którym dzieci komunijne uczą nas, że warto wrosnąć w Jezusa, połączyć się z Nim bardzo mocno oraz czerpać od Niego siły do życia i owocowania.

16 maja 2017 r. - Wtorek - Święto św. Andrzeja Boboli
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się za swoich uczniów, którym głosił Słowo Boże. Ale modlił się także za następne pokolenia wierzących, za tych, "którzy dzięki ich słowu będą wierzyć w Niego" (J 17,20-26). W Białym Tygodniu warto uzmysłowić sobie ważną prawdę - Jeśli otrzymaliśmy od Boga jakiś dar, np. łaskę Eucharystii, nie możemy go zatrzymać wyłącznie dla siebie. Musimy przekazywać go dalej, jak apostołowie przekazywali otrzymane Słowo.

15 maja 2017 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkanocnego
Biały Tydzień to wyjątkowy czas, gdy z dziećmi powinniśmy zamienić się rolami. Na co dzień to one uczą się od nas - dorosłych. Ale przez najbliższe dni warto patrzeć na dzieci, z jakim przejęciem przyjmują Jezusa do serca, jakie są otwarte na Jego obecność. I uczyć się od nich bardzo prostej, zwykłej, a przez to niezwykłej miłości. A Jezus obiecuje: "Jeśli Mnie kto miłuje, (...) przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14,21-26).

14 maja 2017 r. - V Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest chyba najlepszym komentarzem do słów Jezusa: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (J 14,1-12). Ciało Jezusa ukryte w Chlebie staje się przez Komunię Świętą częścią nas. Wynosimy Boga w sobie i idziemy w świat, ale idziemy już nie sami. Eucharystia jest doświadczeniem, że Bóg ma na imię JAHWE, to znaczy "Jestem z tobą".