© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 maja 2023 r. - Sobota VI Tygodnia Wielkanocnego
"Proście, a otrzymacie" (J 16,23-28). Jako dzieci Boże mamy prawo prosić Ojca o różne dary. Ważne jest jednak, by te prośby zanosić w imię Jezusa. To znaczy, by prosić tylko o to, co się Jezusowi podoba, czego On dla nas pragnie. By oddać Jezusowi i Ojcu całą swoją wolę, wszystkie pragnienia i zamiary. By być jak Jezus, który wszystko bez reszty poddał woli Ojca.

19 maja 2023 r. - Piątek VI Tygodnia Wielkanocnego
Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie spotykamy głoszenie prawd Bożych za pomocą porównania do relacji międzyludzkich, zwłaszcza rodzinnych. Ojciec i dzieci, mąż i żona, kobieta rodząca dziecko (J 16,20-23), rodzeństwo, przyjaciele - Biblia pełna jest takich odniesień. Skoro Bóg wybrał nasze ludzkie relacje do ukazania swojej relacji względem nas, to trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by te relacje były tak piękne i tak odpowiedzialne, aby Bóg nigdy nie pożałował swojej decyzji.

18 maja 2023 r. - Czwartek VI Tygodnia Wielkanocnego
"Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie" (J 16,16-20). Słowa te mówił Jezus, mając na myśli swoje odejście do nieba i późniejszy powrót w chwale. Ale możemy też je odczytać jako opis naszych codziennych relacji z Jezusem. Czasem wystarczy jedna krótka chwila i grzech zwycięża w naszej duszy. Na szczęście nawrócić się również można w jednej chwili. Bardzo cenne są nasze trwające krótką chwilę modlitwy i wyznania wiary, w tradycji chrześcijańskiej nazywane aktami strzelistymi.

17 maja 2023 r. - Środa VI Tygodnia Wielkanocnego
By być człowiekiem w pełnej godności tego słowa, trzeba kochać prawdę, mówić prawdę i żyć prawdą. Trzeba modlić się do Ducha Świętego - Ducha Prawdy, by "doprowadził nas co całej prawdy" (J 16,12-15). I trzeba też być Jego narzędziem w docieraniu z Bożą prawdą do wszystkich, zwłaszcza tych, za których jesteśmy odpowiedzialni jako rodzice, wychowawcy i duszpasterze.

16 maja 2023 r. - Wtorek - Święto św. Andrzeja Boboli, męczennika
W komunijnym Białym Tygodniu warto wsłuchać się w pragnienie Jezusa: "Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem" (J 17,20-26). To wielkie zadanie dla rodziców, chrzestnych, duszpasterzy, katechetów, by dzieci, w których sercach zagościł Jezus, na zawsze przy Nim pozostały.

15 maja 2023 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Wielkanocnego
Posługując się obrazem zaczerpniętym ze świata dzieci, możemy porównać człowieka wypełnionego Bożym Duchem do nadmuchanego balonu. Bez powietrza balon jest bezkształtny, a po napełnieniu posiada kształt, sprężystość i zdolność unoszenia się. Duch Święty, posłany od Ojca przez Jezusa (J 15,26-16,4), daje nam chrześcijańską tożsamość i charakter. Dzięki Niemu potrafimy wznosić się ku niebu.

14 maja 2023 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Dlaczego mamy wypełniać przykazania? Dlaczego mamy w niedzielę iść do kościoła, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa? Dlaczego mamy ciągle pogłębiać wiarę i coraz więcej od siebie samych wymagać? Dlaczego mamy trwać we wspólnocie Kościoła? Dlaczego mamy być świadkami Jezusa wobec rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, a nawet zupełnie przypadkowo spotkanych ludzi? Odpowiedź jest tylko jedna i udziela jej sam Jezus: "Jeżeli Mnie miłujecie..." (J 14,15-21). Każda motywacja inna niż miłość (obowiązek, posłuszeństwo, bojaźń, tradycja) jest niewystarczająca.