© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 czerwca 2017 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Greckie słowo pneuma, którym nazywamy Ducha Świętego, ma także inne znaczenia: duszę, ducha, powietrze, oddech, powiew wiatru, tchnienie (J 20,19-23). Szukając zrozumienia osoby Ducha Świętego i Jego działania w nas, można odwołać się do obrazu unoszącej się w powietrzu bańki mydlanej. Jest ona otoczona ze wszystkich stron powietrzem, ale i od środka jest powietrzem napełniona. Duch Święty chce być w nas i wokół nas, napełniać nas i otaczać. Warto, byśmy pozwolili Mu się nieść.

3 czerwca 2017 r. - Sobota VII Tygodnia Wielkanocnego
Często jest tak, że opieszałość innych traktujemy jako usprawiedliwienie dla własnej opieszałości. Sytuacja opisana w ostatnich zdaniach Ewangelii św. Jana - pytanie Piotra o los umiłowanego ucznia i słowa Jezusa "Co tobie do tego, ty pójdź za Mną" (J 21,20-25) warto odczytać jako naukę, by w kroczeniu za Jezusem nie oglądać się na innych.

2 czerwca 2017 r. - Piątek VII Tygodnia Wielkanocnego
Pozostaje tajemnicą, dlaczego Jezus trzykrotnie pytał Piotra o miłość (J 21,15-19). Być może chodziło o trzykrotne zaparcie się przez Piotra znajomości z Jezusem i naukę, że miłość jest większa od zdrady. Być może była to aluzja do trzech dni spędzonych przez Jezusa w grobie, bo miłość jest potężniejsza niż śmierć. Mogło też chodzić Jezusowi o to, że nie wystarczy raz wyznać miłość, lecz trzeba to wyznanie ponawiać ciągle, każdą chwilą życia.

1 czerwca 2017 r. - Czwartek VII Tygodnia Wielkanocnego
Niesamowite jest to, że Jezus modlił się za nas i myślał o nas już 2000 lat temu (J 17,20-26), kiedy nie było na świecie nie tylko nas, ale i naszych rodziców, dziadków, pradziadków itd. W pierwszym dniu czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa, warto uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy przez Boga kochani miłością odwieczną. I warto na miłość odpowiedzieć miłością.

31 maja 2017 r. - Środa - Święto Nawiedzenia NMP
Warto odkryć podobieństwo między Maryją, która niosąc Jezusa pod sercem spieszy, by pomóc potrzebującej Elżbiecie, a potem wyśpiewuje radosne "Wielbi dusza moja Pana" (Łk 1,39-56), a nami, którzy przyjmujemy Komunię Świętą i w swoim sercu wynosimy Jezusa z kościoła, by zanieść Go do domu, pracy czy szkoły. Każde przyjęcie Jezusa powinno przerodzić się w służbę potrzebującym oraz uwielbianie Boga. Tego uczy nas Maryja.

30 maja 2017 r. - Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego
W modlitwie Jezusa wypowiedzianej podczas Ostatniej Wieczerzy można znaleźć piękną definicję przyjaźni: "Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje" (J 17,1-11). Taka właśnie przyjaźń winna być między nami a Bogiem.
Co my możemy oddać Bogu? Wszystko, czyli myśli, słowa, uczynki, uczucia, plany, pragnienia, radości, smutki, zwątpienia, a nawet upadki.
Co Bóg może oddać nam? Wszystko, czyli po prostu siebie, miłość, mądrość, życie, szczęście, pokój, wieczność.

29 maja 2017 r. - Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego
Z pewnością nasze niewierności nie są miłe Jezusowi, ale On zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi - "Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego" (J 16,29-33). Dlatego nie potępia, lecz zbawia. Nie odrzuca, lecz daje pokój - "To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli".
Odwrotnie działa zły duch, próbując pozbawić nas pokoju, wmawiając, że kto raz się wyparł, zawsze będzie się wypierał, i nie ma dla niego miłosierdzia.

28 maja 2017 r. - Niedziela - Wniebowstąpienie Pańskie
Czytając dość krótki fragment Ewangelii wg św. Mateusza o wniebowstąpieniu Jezusa (Mt 28,16-20), warto wypunktować, co czynili lub mieli - z polecenia Jezusa - czynić apostołowie:
- "gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon" - kult Boga,
- "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" - głoszenie Słowa Bożego,
- "udzielajcie chrztu" - sprawowanie sakramentów,
- "uczcie zachowywać, co wam przykazałem" - wypełnianie przykazań.
Powyższe cztery punkty to nie tylko zadania uczniów sprzed 2000 lat, ale to także nasze - ludzi XXI wieku - zobowiązania wynikające z wiary i związania serc z Jezusem. Nagrodą za to będzie wypełnienie obietnicy Jezusa o Jego stałej, nigdy niekończącej się obecności z nami.