© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

5 marca 2022 r. - Sobota po Popielcu
Celnik o imieniu Lewi, usłyszawszy od Jezusa "Pójdź za Mną!", "zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł". Ciekawe jest to, że w następnym zdaniu Ewangelii czytamy o przyjęciu, jakie wyprawił Lewi w swoim domu (Łk 5,27-32). Co to oznacza? Może to, że iść za Jezusem można także w swoim własnym domu, wśród swoich domowników, sąsiadów, współpracowników. Kto wie, czy to nie jest trudniejsze od ewangelizowania na krańcach świata.

4 marca 2022 r. - Piątek - Święto św. Kazimierza, królewicza
Dwa dni temu wkraczaliśmy w Wielki Post pełni zapału, z nadzieją, że to będzie wyjątkowe czterdzieści dni naszego życia. Jednak gdy wspomnimy poprzednie Wielkie Posty, musimy z pokorą przyznać, że nie wszystkie dobre postanowienia udało się nam wypełnić, że nie do końca się nawracaliśmy. Dlatego Jezus, znając nasze dobre chęci i jednocześnie słabe siły, zachęca nas i przestrzega: "Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15,9-17).

3 marca 2022 r. - Czwartek po Popielcu
Jeśli będziemy iść za Jezusem, z pewnością dojdziemy do celu. Jednak iść z Nim nie jest wcale tak łatwo: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,22-25). Krzyż naśladowania Jezusa to między innymi odrzucenie przez bliskich, niezrozumienie, wyśmianie. Na szczęście ta droga prowadzi do zmartwychwstania.

2 marca 2022 r. - Środa Popielcowa
Głównym motywem tegorocznej dekoracji wielkopostnej w kościele Świętej Rodziny jest uwięziony w zaroślach baranek. Za czterdzieści dni zmieni się on w zwycięskiego baranka wielkanocnego. Jak Jezus - Baranek Paschalny, który został uwięziony i zabity przez grzechy nasze i całego świata, a potem wyzwolił nas przez swe zmartwychwstanie. Jak Mu pomóc? Przez jałmużnę, modlitwę i post (Mt 6,1-6,16-18), które mają moc wyzwoleńczą. Dlatego papież Franciszek bardzo usilnie prosi, by w Środę Popielcową ofiarować jałmużnę, post i modlitwę w intencji wyzwolenia narodu ukraińskiego z niewoli wojny.