© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 marca 2017 r. - Sobota - Święto św. Kazimierza
Znane i często powtarzane słowa Jezusa: "Wytrwajcie w miłości Mojej" (J 15,9-17) w łacińskim przekładzie Ewangelii brzmią: "Manete in dilectione Me". Takie tłumaczenie kładzie akcent na aktywność Boga - to On nas kocha, a my tylko pozwalamy Mu się otoczyć miłością. Ale powyższy tekst można przetłumaczyć tak, by zaakcentować aktywność człowieka: "Wytrwajcie w miłowaniu Mnie" lub "Wytrwajcie w miłowaniu ze Mną". Miłość zawsze powinna być dwukierunkowa.

3 marca 2017 r. - Piątek po Popielcu
Czasem brakuje nam motywacji do podjęcia postu. Zachowywanie tradycji, chęć dbania o linię lub zamiar zaoszczędzenia to za mało. Boża mądrość proponuje połączyć post ze świadomością nieobecności pana młodego, czyli samego Jezusa - "Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć" (Mt 9,14-15). Wszędzie tam, gdzie jest grzech (w nas lub wokół nas), tam nie ma Boga. Lekarstwem na tę bolesną nieobecność jest post.

2 marca 2017 r. - Czwartek po Popielcu
Jeśli często sięgamy do Pisma Świętego, lub jeśli często (codziennie) uczestniczymy we mszy świętej, to większość fragmentów Ewangelii znamy niemal na pamięć. Jak się ustrzec pokusy myślenia: "Aaa, to już było. Nie muszę słuchać."? Warto zwracać uwagę na detale, na poszczególne słowa lub zwroty. Bogactwo mądrości Bożej jest tak wielkie, że za każdym razem coś nowego odkryjemy. Dla przykładu - W znanej nauce Jezusa o przyjmowaniu krzyża i naśladowaniu Mistrza (Łk 9,22-25) warto zwrócić uwagę na słowa: "co dnia" podkreślające rolę trwania w podjętych zobowiązaniach i wierności nie tylko w sprawach wielkich, ale też powszednich.

1 marca 2017 r. - Środa Popielcowa
Popiół, którym posypujemy głowy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, jest przygotowywany z gałązek palmowych poświęconych rok wcześniej kilka dni przed Wielkanocą. Popiół jest symbolem śmierci, przemijania, kruchości życia. Na szczęście 40 dni po Popielcu nastąpi zmartwychwstanie Jezusa, śmierć zostanie pokonana przez miłość.