© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

25 lutego 2023 r. - Sobota po Popielcu
Powołany przez Jezusa celnik miał według ewangelisty Łukasza na imię Lewi (Łk 5,27-32), ewangelista Marek przedstawia go nieco precyzyjniej jako Lewiego, syna Alfeusza. Zaś ewangelista Mateusz pisze inaczej, że to on sam - Mateusz - jest celnikiem wybranym przez Jezusa i zaproszonym do grona apostołów. Tak naprawdę to nie imię jest najważniejsze, ale to, że Jezus dostrzega człowieka uwikłanego w zło i grzech, patrzy na niego z nadzieją i odmienia jego życie. W imieniu Lewi i Mateusz jest miejsce dla imion nas wszystkich.

24 lutego 2023 r. - Piątek po Popielcu
Słowa, jakie padły w rozmowie uczniów Jana Chrzciciela z Jezusem "My i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą" (Mt 9,14-15) są obrazem również i naszego myślenia, że trzeba dużo pościć, dużo się modlić, dawać dużo na jałmużnę. A Jezus uczy, że nie chodzi o ilość, lecz o jakość. Trzeba dobrze rozumieć ideę postu, modlitwy i jałmużny, i realizować ją z wielkim przekonaniem i konsekwencją.

23 lutego 2023 r. - Czwartek po Popielcu
Kiedy życie stawia na naszej drodze krzyże, pierwszą reakcją jest chęć ich odrzucenia. To normalne, nikt nie chce być chory, pogardzany, prześladowany, a może nawet zabity. Jezus jednak namawia nas: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech co dnia bierze krzyż swój" (Łk 9,22-25). Nie ma innego Jezusa, jak Ten, który niósł krzyż na Golgotę, a potem na nim skonał. Nie da się pójść za Jezusem bez naśladowania Go, także w cierpieniu. U progu Wielkiego Postu warto przyjąć krzyż modlitwy, postu i jałmużny.

22 lutego 2023 r. - Środa Popielcowa
Podejmując - za radą Jezusa (Mt 6,1-6.16-18) - wielkopostne praktyki pokutne, dobrze jest starać się o to, by ich nie spłycić przez dosłowność w ich rozumieniu. POST to nie tylko rezygnacja z jedzenia mięsa i innych smakołyków, ale to ofiara wyrzeczenia się przyjemności składana Bogu na przebłaganie za grzechy swoje i innych. MODLITWA to nie tylko odmawianie formułek, ale to wejście z Bogiem w relację dialogu, to mówienie do Boga i słuchanie Go. JAŁMUŻNA to nie tylko pieniążek dany biednemu, ale to czas i serce poświęcone człowiekowi w kryzysie.