© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 kwietnia 2021 r. - Wielka Sobota
Z powodu pandemii obrzędy liturgiczne Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych są częściowo okrojone. W Wielki Czwartek nie było obmycia nóg, w Wielki Piątek adorowaliśmy krzyż przez skłon głowy zamiast ucałowania, w Wielką Sobotę nie będzie można zanurzyć dłoni w poświęconej wodzie chrzcielnej. Do tego dochodzą rygorystyczne limity osób mogących przebywać w kościele. Czy z tego ogołocenia liturgii Bóg może wyprowadzić jakieś dobro? Z pewnością tak - może nas nauczyć dostrzegania tego, co najważniejsze i ukryte pod zasłoną znaków liturgicznych.

2 kwietnia 2021 r. - Wielki Piątek
Przy krzyżu umierającego Jezusa było bardzo wielu ludzi, kapłani, faryzeusze, żołnierze, ciekawski tłum łaknący widowiska. Ale tak naprawdę przy Jezusie było tylko kilka osób: Matka Boska, Maria Magdalena, apostoł Jan i kilka kobiet (J 18,1-19,42). A my? Jeśli ktoś zapytałby nas, czy jesteśmy z Jezusem, z pewnością dalibyśmy twierdzącą odpowiedź. Ale czy to jest prawda? Może w obliczu trudności rozpraszamy się jak wszyscy - poza Janem - apostołowie? Jezus umarł na krzyżu między innymi po to, byśmy zawsze mogli do Niego z ucieczki powrócić.

1 kwietnia 2021 r. - Wielki Czwartek
Na dwadzieścia jeden rozdziałów Ewangelii wg św. Jana aż pięć zawiera opis Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił sakramenty eucharystii i kapłaństwa (J 13-17). Jeśli św. Jan tak szczegółowo zapamiętał przebieg pierwszej - sprawowanej przez Jezusa - mszy świętej, to i my moglibyśmy spróbować gruntownie przemedytować całą liturgię, w której co tydzień lub częściej uczestniczymy. Słowo po słowie, gest po geście, modlitwa po modlitwie - warto taką medytację co jakiś czas praktykować, by uczynić nasze uczestnictwo we mszy świętej jak najpełniejszym.

31 marca 2021 r. - Wielka Środa
W dwóch kolejnych zdaniach zapisanych przez św. Mateusza padają dwa pytania. Judasz pyta arcykapłanów: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?", a uczniowie pytają Jezusa: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?" (Mt 26,14-25). W pytaniu Judasza akcent pada na słowo "ja"  - "mi dać", "ja wydam". W pytaniu uczniów najważniejsza jest wola Jezusa - "Gdzie chcesz". To naprawdę jedna z najważniejszych kwestii w naszej wierze, czyja wola się ma spełnić - moja czy Jezusa.

30 marca 2021 r. - Wielki Wtorek
Apostołowie, wśród nich Szymon Piotr i Judasz, mieli świadomość wybrania spomiędzy tłumów. Mieli przywilej zasiadania z Jezusem do stołu, słuchali Jego nauk, z bliska widzieli Jego prywatność. Ale nawet to nie uchroniło ich od zdrady (J 13,21-33.36-38). To dla nas przestroga, że nawet stojąc codziennie przy ołtarzu, modląc się, czytając i komentując Słowo Boże, karmiąc się Eucharystią, nie jesteśmy wolni od możliwości wyparcia się Jezusa. Na szczęście Jezus do samego końca w nas wierzy, walczy o nas i jest gotów za nas oddać życie.

29 marca 2021 r. - Wielki Poniedziałek
Namaszczenie drogocennym olejkiem w czasach Jezusa miało wymiar symboliczny. Oznaczało wyznanie wobec osoby namaszczanej, że jest kimś wyjątkowym i ważnym. Ale w symbolice namaszczenia jest jeszcze coś więcej - olejek ofiarowany komuś był rozprowadzany po skórze i wchłaniał się w nią, wnikał w człowieka namaszczanego. Maria, Marta i Łazarz ofiarowali siebie Jezusowi tak mocno i tak blisko, jak olejek wchłonięty przez Jego skórę (J 12,1-11). Warto, byśmy i my namaścili Jezusa swoją modlitwą, medytacją, dobrymi czynami, i w ten sposób zapewnili Go o swojej bliskości.

28 marca 2021 r. - Niedziela Palmowa
Ci sami ludzie, którzy w Niedzielę Palmową wołali na cześć Jezusa: "Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" (Mk 11,1-10), pięć dni później, w Wielki Piątek, domagali się Jego ukrzyżowania. Gdyby to dziś Jezus wjeżdżał do Łodzi, Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miasta, z pewnością podniosłyby się głosy, że korzysta z cudzej własności, że jest za ciężki i męczy biednego osiołka. Warto stanowczo walczyć z postawą hejtowania, bo i za ten grzech Jezus umarł na krzyżu. Nie wolno nam Jego śmierci zmarnować.

 

 

 

 

Triduum Paschalne

Po Niedzieli Palmowej

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień

po Popielcu