© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

8 kwietnia 2023 r. - Wielka Sobota
Czytania biblijne Wigilii Paschalnej ukazują Boga wchodzącego w ludzką historię, pragnącego być z nami na zawsze w naszej codzienności, od stworzenia świata aż po czasy ostateczne. A w Ewangelii dwukrotnie słyszymy wezwanie "Nie bójcie się" (Mt 28,1-10), raz z ust anioła, drugi raz samego Jezusa. Warto w tym momencie przywołać słowa św. Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się!".

7 kwietnia 2023 r. - Wielki Piątek
Podczas wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej czytany jest dość długi fragment Ewangelii św. Jana opisujący cierpienie i śmierć Jezusa. Na zakończenie tego tekstu padają takie słowa: "Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli" (J 18,1-19,42). Św. Jan pisze o sobie jako świadku zbawczych wydarzeń. My również mamy być ich świadkami. Mamy mówić prawdę o miłości Zbawiciela, o Jego męce i śmierci, aby wszyscy nas słyszący uwierzyli.

6 kwietnia 2023 r. - Wielki Czwartek
Co znaczy umiłować kogoś do końca? To znaczy pokochać do kresu życia: własnego i osoby kochanej. Pokochać nawet poza granicę śmierci. Pokochać mimo słabości drugiego człowieka, jego błędów i wad, trudnego charakteru. Pokochać w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, w radości i w smutku. Pokochać nawet wtedy, gdy ktoś tę miłość odrzuca. Pokochać, gdy będzie się to wiązało z uniżeniem i upokorzeniem. Tak nas ukochał Jezus - "Wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1-15).

5 kwietnia 2023 r. - Wielka Środa
Prawdopodobnie dość często korzystamy z internetowych porównywarek cen. Wskazują one najniższą i najwyższą cenę, jaką trzeba zapłacić za dany produkt. A jaka jest cena za człowieka? Najniższa to 30 srebrników. Według Księgi Wyjścia tyle płacono za niewolnika. To także mniej więcej równowartość miesięcznych zarobków człowieka. Tyle otrzymał Judasz za zdradę Jezusa (Mt 26,14-25). A według Boga jaka jest cena za człowieka? Bez porównania wyższa. Za nasze życie wieczne Ojciec jest w stanie zapłacić śmiercią Syna Bożego, Mesjasza, Jezusa. Obyśmy potrafili i chcieli to docenić.

4 kwietnia 2023 r. - Wielki Wtorek
Kiedy zdrada boli najbardziej? Zdecydowanie wtedy, gdy zdradzają najbardziej bliskie i zaufane osoby. Dlatego Jezus "w czasie wieczerzy z uczniami wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda" (J 13,21-38). Judasz - zaufany, bo miał pieczę nad trzosem. Szymon Piotr - pierwszy i najważniejszy apostoł. I pozostali, którzy następnego dnia uciekli spod krzyża.
Kiedy zdrada boli najbardziej? Moglibyśmy o to zapytać św. Jana Pawła II. Co bardziej go boli: czy oblewanie farbą jego pomnika przez wrogów wiary i Kościoła, czy redukowanie naszego przywiązania do świętego papieża do wadowickich kremówek i śpiewania "Barki"?

3 kwietnia 2023 r. - Wielki Poniedziałek
Gdy czytamy teksty ewangeliczne o dwóch siostrach z Betanii, jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu Marty jako osoby krzątającej się w domu, by ugościć Jezusa, oraz Marii siedzącej u nóg Pana i zasłuchanej w Jego naukę. Tymczasem opis uczty w Betanii ukazuje Marię, która "wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła" (J 12,1-11). To są trzy rzeczy, które każdy z nas powinien czynić dla Boga: kult, poznawanie nauki i pomoc potrzebującym, z żadnej z nich się nie zwalniając. Życie Marty i Marii to prawdziwa Ewangelia.

2 kwietnia 2023 r. - Niedziela Palmowa
Co zrobić z palemką poświęconą podczas liturgii Niedzieli Palmowej? Dwa tysiące lat temu "tłum ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę", którą Jezus wkraczał do Jerozolimy, i wołali głośno: "Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!" (Mt 21,1-11). Płaszcze i palmy dotknięte przez Jezusa były dla ludzi znakiem Jego bliskości. Dlatego warto nasze palemki umieścić w domu na widocznym miejscu jako znak obecności Jezusa. Można też jedną bazię lub listek z poświęconej palemki włożyć na przykład do portfela lub piórnika, albo do szuflady w biurku w pracy, by mieć przy sobie "przypominajkę" o Bożej bliskości.

 

 

 

 

Triduum Paschalne

Po Niedzieli Palmowej

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień

po Popielcu