© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

15 kwietnia 2017 r. - Wielka Sobota
Na samym początku wielkosobotniej liturgii Wigilii Paschalnej jest poświęcany ogień. Słowo "poświęcić" w języku liturgicznym ma dwa znaczenia:
 - oddać coś Bogu na Jego wyłączną własność,
 - uświęcić, uszlachetnić.
Trzymając w ręku świecę i wpatrując się w poświęcony ogień, warto pomyśleć o ogniu, który płonie w naszym sercu i ofiarować go Jezusowi, by go uświęcił i oczyścił z wszelkiego zła. By ten ogień zawsze rozświetlał i rozgrzewał, nigdy niszczył.

14 kwietnia 2017 r. - Wielki Piątek
Bez krzyża nie ma zbawienia. Najważniejszy jest oczywiście ten krzyż, który stanął na Golgocie, krzyż Jezusa. Ale zbawienie przychodzi także przez nasze codzienne, większe lub mniejsze krzyże:
  - krzyż codziennej walki ze swoimi słabościami, zmaganie się z grzechami, które ciągle powracają,
  - krzyż wiernego wykonywania obowiązków domowych, zawodowych, bez użalania się nad sobą na swój ciężki los,
  - krzyż zmagania się z chorobą własną lub kogoś bliskiego, wierna opieka i czułe serce nawet dla osoby bardzo zrzędliwej,
  - krzyż wdowieństwa, porzucenia przez współmałżonka, niemożności znalezienia męża lub żony,
  - krzyż milczenia Boga, gdy modlimy się o coś niezwykle wytrwale, a wydaje się, że Bogu to obojętne.
Warto pamiętać, że jeśli nie odrzucimy krzyża, to trzeciego dnia nastąpi zmartwychwstanie.

13 kwietnia 2017 r. - Wielki Czwartek
Kiedy ksiądz staje przy ołtarzu, by sprawować ofiarę mszy świętej, doznaje swoistego rozdwojenia. Z jednej strony uświadamia sobie, że oto stoi twarzą w twarz z Jezusem i chciałby to spotkanie przeżyć tak, jakby nikogo wokół nie było. Za chwilę jednak przychodzi myśl, że nie jest tu dla siebie, że przed ołtarzem są ludzie, którym ma służyć, za których ma się modlić bardziej niż za siebie, że w ich imieniu składa ofiarę i często nawet zamiast nich przyjmuje Komunię Świętą.
To trudne wybory, ale przykład Jezusa myjącego nogi apostołom - uczestnikom Ostatniej Wieczerzy (J 13,1-15) jednoznacznie pokazuje, którą drogą iść.

12 kwietnia 2017 r. - Wielka Środa
Czytane Słowo Boże warto zawsze odbierać jako skierowane bezpośrednio do nas. Fragment Ewangelii mówiący o zdradzie, pytanie Judasza: "Czy nie ja, Rabbi?" i odpowiedź Chrystusa: "Tak jest, ty" (Mt 26,14-25), muszą wybrzmieć jako nasz osobisty dialog z Jezusem. Brzmi to przerażająco, ale bez uświadomienia sobie własnej roli w uśmierceniu Jezusa, nie przeżyjemy właściwie Wielkiego Piątku i nie dojdziemy do radości Zmartwychwstania.

11 kwietnia 2017 r. - Wielki Wtorek
Jezus, chcąc wskazać, kto Go zdradzi, mógł to uczynić na wiele innych sposobów, ale wybrał ten jeden - podał Judaszowi kawałek chleba (J 13,21-38). Dzielenie się chlebem to gest przyjaźni, miłości, więzi rodzinnych. Jezus do ostatniej chwili dawał Judaszowi szansę. Wiedząc o jego zdradzie, do końca walczył o jego duszę. Wielkie jest miłosierdzie Jezusa.

10 kwietnia 2017 r. - Wielki Poniedziałek
Olejek nardowy, którym Maria namaściła stopy Jezusa (J 12,1-11), był bardzo cenny. Kosztował 300 denarów, czyli równowartość przeciętnych rocznych zarobków. Czy jest coś cenniejszego, co można zrobić dla Jezusa? Tak, sam Jezus podpowiada: "Ubogich zawsze macie u siebie".

9 kwietnia 2017 r. - Niedziela Palmowa
Ewangelista Mateusz, relacjonując wjazd Jezusa do Jerozolimy, dość mocno akcentuje poruszenie, jakie w całym mieście wywołało to wydarzenie - "Ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida. (...) poruszyło się całe miasto" (Mt 21,1-11).
Oby wydarzenia Wielkiego Tygodnia poruszyły do głębi nas wszystkich - bez wyjątku. Nawet tych "twardzieli", którzy myślą, że nic ich nie rusza.

 

 

 

 

Triduum Paschalne

po Niedzieli Palmowej

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień

po Popielcu