© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

2 kwietnia 2022 r. - Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu
"Wśród tłumów słuchających Jezusa (...) powstał rozłam z Jego powodu" (J 7,40-53). Również w naszych czasach kwestie religijne są źródłem podziałów między ludźmi. I to nie tylko podziałów na wierzących i niewierzących, lub chrześcijan i niechrześcijan. Chyba najboleśniejszym obecnie podziałem jest podział dotyczący agresji Rosji na Ukrainę i gorszące dla całego chrześcijańskiego świata stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego wobec wojny. Trzeba się modlić do Ducha Świętego o mądrość i rozum dla wszystkich, którzy imienia Jezusa wzywają do nienawiści i pogardy względem bliźnich.

1 kwietnia 2022 r. - Piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Wszystko ma swój czas. Nawet śmierć Jezusa musiała nastąpić w odpowiednim czasie. "Żydzi zamierzali Go zabić (...), jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła" (J 7,1-2.10.25-30). Warto, byśmy i my na wszystko w swoim życiu odnaleźli właściwy czas. Byśmy umieli cierpliwie czekać, ale też, gdy przyjdzie oczekiwane, nie odkładali tego na później.

31 marca 2022 r. - Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Co prawda Jezus powiedział, że nie zważa na świadectwo człowieka, ale jednocześnie przywoływał opinię o sobie mówioną przez Jana Chrzciciela oraz świadectwo samego Boga Ojca (J 5,31-47). My też powinniśmy liczyć się z tym, co ludzie o nas mówią, a jeszcze bardziej z tym, jak widzi i co o nas myśli Bóg. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z wiarą na pokaz, tylko jest autentycznym świadectwem życia człowieka szukającego Bożej chwały i szczęścia ludzi.

30 marca 2022 r. - Środa IV Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus mówił, że Jego moc bierze się stąd, że "widzi Ojca czyniącego; albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni" (J 5,17-30). Być może w tym zdaniu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nam często brakuje Bożej mocy, dlaczego jesteśmy takimi niedowiarkami. Bo nie widzimy Ojca czyniącego, bo może mamy za bardzo zamknięte oczy, by Go widzieć. A może między nami a Ojcem jest ukryte lustro, i zamiast w Niego, patrzymy ciągle na siebie.

29 marca 2022 r. - Wtorek IV Tygodnia Wielkiego Postu
"Nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki" (J 5,1-16) - te słowa od chorującego trzydzieści osiem lat mężczyzny usłyszał Jezus. Te słowa powinny być dla nas wyrzutem sumienia. I podobnie brzmiące: "Nie mam człowieka, aby zrobił mi zakupy. Nie mam człowieka, aby zapisał mnie i zawiózł do lekarza. Nie mam człowieka, aby wypił ze mną herbatę lub poszedł na spacer. Nie mam człowieka, aby się do mnie na ulicy uśmiechnął". Samotność zabija!

28 marca 2022 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Mieszkańcy Galilei nie chcieli zaakceptować misji Jezusa, wręcz wyrzucili Go ze swoich granic. On jednak nie przeklął ich, nie spisał na straty, tylko po jakimś czasie powrócił, by nauczać i czynić wśród nich cuda. Owocem Jego łagodności było na przykład nawrócenie urzędnika królewskiego i całej jego rodziny (J 4,43-54). To dla nas bardzo cenny (choć trudny) przykład postępowania z ludźmi, z którymi nie jest nam po drodze.

27 marca 2022 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
IV Niedzielę Wielkopostną Kościół nazywa po łacinie Niedzielą "Laetare", to znaczy "Cieszcie się". W tym roku wielu ludzi mogłoby zadać pytanie, z czego tu się cieszyć. Wojna blisko naszych granic, miliony uchodźców pozbawionych domu, zabijane nawet bezbronne dzieci, podwyżki, kryzys gospodarczy. Świat przypomina fałszujący, całkowicie rozstrojony instrument. Z czego tu się cieszyć? Może z tego, że Bóg jest tak doskonałym muzykiem, że nawet na rozstrojonym instrumencie potrafi pięknie zagrać? Że nawet z największego zła umie wyprowadzić dobro? Że każdy syn marnotrawny z krainy poniżenia, głodu i świń ma szansę na powrót do domu (Łk 15,11-32)?