© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 marca 2017 r. - Sobota II Tygodnia Wielkiego Postu
Słuchając przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,1-32), warto zestawić ze sobą dwie kontrastujące sytuacje: szemranie faryzeuszów i uczonych w Piśmie na to, że Jezus poświęca czas celnikom i grzesznikom, oraz słyszane z daleka odgłosy uczty wydanej przez miłosiernego ojca na cześć powracającego syna. Bóg nie lubi szemrania, czyli mówienia na ucho, za plecami, szeptem. Bóg lubi ludzi zdecydowanych, jednoznacznych, konsekwentnych.
"Niech wasza mowa będzie TAK - TAK i NIE - NIE." (Mt 5,37)
"Obyś był zimny albo gorący." (Ap 3,15)

17 marca 2017 r. - Piątek II Tygodnia Wielkiego Postu
Warto pamiętać, że każda wspólnota, do której należymy: Kościół, parafia, grupa parafialna, ale także rodzina, klasa, grupa przyjaciół, nie jest naszą własnością. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-46) mówi, że jesteśmy tylko dzierżawcami, a właścicielem jest sam Bóg. Nie możemy siebie stawiać na Jego miejscu, za Niego decydować i za Niego odbierać chwałę. Musimy oddawać Mu plon "we właściwej porze". Wielki Post, a zwłaszcza rekolekcje wielkopostne, to dobry czas na przypomnienie sobie właściwej hierarchii wartości.

16 marca 2017 r. - Czwartek II Tygodnia Wielkiego Postu
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31) jest dość przygnębiająca. Ale są w niej co najmniej dwa wątki, które dają nadzieję:
1) Bogacz przebywający na dnie Otchłani, pogrążony w mękach, dowiedziawszy się, że nie ma dla niego ratunku, prosi Abrahama o ratunek dla swoich pięciu braci. Bo w każdym człowieku, nawet najgorszym, jest odrobina dobra nakazująca troszczyć się o najbliższych.
2) Choć Abraham odmówił posłania Łazarza z przestrogą do pięciu braci, gdyż "jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą", to jednak Jezus powrócił ze śmierci do życia właśnie po to, by Jego zmartwychwstanie było jeszcze jedną szansą dla grzeszników.

15 marca 2017 r. - Środa II Tygodnia Wielkiego Postu
"Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was." (Mt 20,17-28) - te słowa Jezusa dotyczą także nas, gdyż każdy z nas ma jakąś władzę. Nawet małe dzieci, bawiąc się lalkami, próbują nimi rządzić i wymierzać im sprawiedliwość, gdy są "niegrzeczne". Warto pracować nad tym, by nasze sprawowanie władzy było zawsze pełne szacunku dla podwładnych. Własnej wielkości nie da się zbudować na poniżaniu innych.

14 marca 2017 r. - Wtorek II Tygodnia Wielkiego Postu
Natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym i dlatego często różne grzechy są bardzo mocno wrośnięte, wkorzenione w nasze serca. Tak jest na przykład z upodobaniem do myślenia o innych jako gorszych od nas. A Jezus zakazuje poniżania, nawet w myślach. Jedyne poniżenie, na które On zezwala, a nawet do niego zachęca, to poniżenie samych siebie - "Kto się poniża, będzie wywyższony" (Mt 23,1-12). Warto jednak czynić to umiejętnie, nie tyle akcentując własne słabości, lecz kładąc nacisk na zalety bliźnich. Warto nauczyć się widzieć dobro w ludziach.

13 marca 2017 r. - Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu
Sprawiedliwość Boga to nie tylko nagradzanie bądź karanie w myśl prawdy wiary: "Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze". Boża sprawiedliwość to coś więcej. To wypełnianie przez Boga obietnic, które złożył nam w momencie chrztu, a potem je powtarzał i powiększał. To poszanowanie ludzkiej wolności, to także poszanowanie inności i niepowtarzalności każdego z nas.
Warto, byśmy i my tacy byli, gdyż "odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie" (Łk 6,36-38).

12 marca 2017 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Piotr, Jakub i Jan przeżyli coś niezwykłego - Jezus "przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło" (Mt 17,1-9). Gdzie jeszcze poza górą Tabor możemy zobaczyć oblicze Boga? Wystarczy spojrzeć w lusterko i przypomnieć sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi stworzonymi na podobieństwo Ojca. Warto też spojrzeć w oczy dziecka, żony, męża, przyjaciół, parafian. Wielki Post jest po to, by zmyć z nas wszystko, co zasłania oblicze Boga.