© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 marca 2018 r. - Sobota II Tygodnia Wielkiego Postu
Szemranie jest oznaką tchórzostwa. Faryzeusze szemrali, czyli za plecami Jezusa czynili Mu wyrzuty, że "przyjmuje grzeszników i jada z nimi" (Łk 15,1-3.11-32). Podobnie w przypowieści Jezusa starszy syn rozmawiał tylko ze służącymi na temat przebaczenia przez ojca win młodszemu bratu, ale z samym ojcem rozmawiać nie chciał. Warto pamiętać, że Jezus chce, byśmy - mając jakiekolwiek wątpliwości czy pytania - przychodzili prosto do Niego. On jest Prawdą.

2 marca 2018 r. - Piątek II Tygodnia Wielkiego Postu
Jedna z przypowieści wygłoszonych przez Jezusa nosi w Biblii tytuł "O przewrotnych rolnikach" (Mt 21,33-46). Przewrotność to odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Rolnicy mieli oddawać plon gospodarzowi, ale woleli zatrzymać go dla siebie. Gdy ten posłał do nich swoje sługi z upomnieniem, pobili jednych, innych ukamienowali. Gdy posłał własnego syna, postanowili go zabić w nadziei przejęcia nienależnego im dziedzictwa. My też często wiele rzeczy robimy na odwrót - zamiast pokory wolimy pychę, zamiast milczenia gadulstwo, zamiast pracy lenistwo, zamiast ufności przesadną troskę o sprawy codzienne. Warto tak czytać przypowieści, by siebie zobaczyć jako jej bohaterów.

1 marca 2018 r. - Czwartek II Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy człowiek ma zatwardziałe serce, to nawet gdyby był świadkiem wielkiego cudu, ciągle będzie zimny jak głaz. Faryzeusze niejeden raz widzieli cudowne uzdrowienia dokonane przez Jezusa, a nie uwierzyli w Niego. Jezus powiedział, że nawet "choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą" (Łk 16,19-31). Czy w takim razie, gdy w naszym otoczeniu jest ktoś o twardym sercu, mamy zrezygnować? Nie, warto przypomnieć sobie naukę Jezusa, że post i modlitwa to skuteczny sposób na wyproszenie u Boga rzeczy po ludzku niemożliwych (Mt 17,21).

28 lutego 2018 r. - Środa II Tygodnia Wielkiego Postu
Oprócz nauczania tłumów, Jezus głosił swoją naukę także samym apostołom. Podczas takich swoistych rekolekcji zamkniętych objawiał im swoje najskrytsze tajemnice - mówił o zbliżającej się męce, śmierci i zmartwychwstaniu (Mt 20,17-28). Warto przeżywać Wielki Post, a zwłaszcza wielkopostne rekolekcje, jako czas bycia sam na sam z Jezusem w absolutnej szczerości serc - Jego i naszych.

27 lutego 2018 r. - Wtorek II Tygodnia Wielkiego Postu
Dobrze jest być wysokim, bo można bardzo osobiście usłyszeć słowa Jezusa: "Największy z was niech będzie waszym sługą" (Mt 23,1-12). Oczywiście, gdy Jezus mówił te słowa, nie miał na myśli wzrostu fizycznego, ale raczej chodziło Mu o pozycję społeczną, stanowisko, wykształcenie, talenty. W życiu zdarza się nam niestety czynić na odwrót. Mając jakąkolwiek władzę lub wyższość nad innymi, wolimy, by to oni nam służyli, oddawali cześć, byli posłuszni, podziwiali. Jezus krótko to podsumowuje: "Nie pozwalajcie na to".

26 lutego 2018 r. - Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu
Przyjemnie jest pomyśleć lub porozmawiać o innych ze świadomością, że są gorsi od nas. Oni kłamią, a my tylko "mijamy się z prawdą". Oni kradną, a my tylko "pożyczamy na wieczne nieoddanie". Oni się upijają, a my tylko "zaglądamy do kieliszka". Skoro myślenie źle o innych jest takie przyjemne, to może warto w Wielkim Poście podjąć post, wyrzec się tej przyjemności i wziąć do serca radę Jezusa: "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni" (Łk 6,36-38).

25 lutego 2018 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Jak daleko jest z ziemi do nieba? Czy tę odległość można zmniejszyć? Gdy Jezus prowadził uczniów na górę Tabor, kierował ich w stronę nieba, nie tylko w znaczeniu wysokości nad poziomem morza. Ważniejsze było to, że objawił im swoją chwałę, ukazał Mojżesza i Eliasza, pozwolił usłyszeć głos Ojca i zapowiedział zmartwychwstanie (Mk 9,2-10). Jeśli trwamy w obecności Jezusa, niebo jest bardzo blisko nas.