© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 marca 2018 r. - Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu
Narada arcykapłanów i faryzeuszów jest klasycznym przykładem sytuacji, w której polityka wkracza w świat religii i zaczyna dyktować swoje rozwiązania. "Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. (...) Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród" (J 11,45-57). Warto przenieść tę sytuację w nasze czasy i spytać siebie, czy przypadkiem nie uśmiercamy Jezusa w imię pracy, dochodów, uznania, sympatii.

23 marca 2018 r. - Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu
Każdy chrześcijanin powinien być naśladowcą Chrystusa. Ideałem byłoby naśladować Go we wszystkim, co czynił i czego nauczał. Najważniejsze jednak jest naśladowanie Jezusa w spełnianiu dzieł zleconych Mu przez Ojca - "Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu." (J 10,31-42). Najważniejsze dzieło Jezusa to zbawienie świata. Jeśli i nam zależy na zbawieniu ludzi wokół nas żyjących, i staramy się nad tym ile sił pracować, jesteśmy do Jezusa podobni.

22 marca 2018 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkiego Postu
W zdaniu "Zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem" (J 8,51-59) słowa "JA JESTEM" to zaledwie dwa krótkie wyrazy, ale moc w nich zawarta jest przeogromna. Imię Boga - JAHWE - JA JESTEM - oznacza, że nie jest On Bogiem dalekim, lecz bliskim, jest Bogiem obecnym. Choćbyśmy nawet przed Nim uciekali, On nie będzie uciekał przed nami. Wiara to spotkanie twarzą w twarz.

21 marca 2018 r. - Środa V Tygodnia Wielkiego Postu
Żydzi, do których przemawiał Jezus (J 8,31-42), byli przekonani, że skoro są potomstwem Abrahama, to niejako z automatu należy im się przychylność Boga. Jezus jednak stanowczo twierdził, że należy się ona tylko tym, którzy otwartym sercem przyjmują prawdę, która ich wyzwala. Trzeba koniecznie pamiętać, że łaska Boża jest darem, a dary przyjmuje się tylko z wolnej, nieprzymuszonej woli. Tylko synowie Boga, nie niewolnicy, otrzymują łaskę.

20 marca 2018 r. - Wtorek V Tygodnia Wielkiego Postu
Ewangelista Jan zostawił ważne świadectwo, że "wielu uwierzyło w Jezusa" (J 8,21-30), gdy mówił o opiece Ojca nad Synem i o posłuszeństwie Syna Ojcu. Może to dla nas dobra rada, byśmy ewangelizowali przykładem wypełniania woli Bożej oraz głęboką wiarą w Boską opatrzność?

19 marca 2018 r. - Poniedziałek - Uroczystość św. Józefa
Klika miesięcy temu, adwentowe Roraty były poświęcone św. Józefowi jako Strażnikowi skarbów - Maryi i Jezusa. Teraz, gdy w Wielkim Poście poszukujemy kolejnych skarbów, warto prosić św. Józefa, by pomógł nam je odnaleźć, a potem nigdy już nie zgubić. Niech św. Józef pomaga nam cenić miłość, niebo, rodzinę, życie i zdrowie, Kościół, wiarę, mądrość, wolność, wspólnotę, pojednanie, Eucharystię. Święty Józefie, Strażniku skarbów - módl się za nami.

18 marca 2018 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Gdy obecni podczas świąt w Jerozolimie Grecy zapragnęli poznać Jezusa, poszli z tym do apostoła Filipa. Filip zabrał ich do apostoła Andrzeja, i dopiero on wskazał drogę do Jezusa (J 12,20-33). Wspólnota uczniów jest odpowiedzialna za przyprowadzanie Jezusowi kolejnych wyznawców. Kościół, zwłaszcza gdy prowadzi działalność apostolską, to wielki skarb.