© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

8 kwietnia 2017 r. - Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu
Ludzkie zachowania są czasami zupełnie niezrozumiałe i pełne paradoksów. Oto ci, którzy z zapałem słuchali nauk Jezusa, spieszą do arcykapłanów z donosem na Niego (J 11,45-57). W Niedzielę Palmową wiwatują na cześć Jezusa, a pięć dni później, w Wielki Piątek, żądają ukrzyżowania.
Jeśli oburzamy się na ludzi sprzed dwóch tysięcy lat, to warto spojrzeć w lustro i pokornie zrobić rachunek sumienia z własnej zmienności.

7 kwietnia 2017 r. - Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu
W Jerozolimie, czyli w samym centrum religii judaistycznej, "Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować, (...) ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan. (...) I wielu tam w Niego uwierzyło." (J 10,31-42). Wydarzenie to powinno stać się zaproszeniem do refleksji dla wszystkich księży, członków grup parafialnych, katechetów i innych, którzy myślą, że coś znaczą w Kościele. Często zwykli, prości ludzie są dużo pobożniejsi od nas, stojących blisko ołtarza.

6 kwietnia 2017 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkiego Postu
Perspektywa śmierci napawa lękiem prawie każdego człowieka. A Jezus obiecuje: "Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki" (J 8,51-59). Nie znaczy to, że nie umrzemy - śmierć czeka każdego. Ale dla prawdziwych uczniów Jezusa będzie to wydarzenie przejściowe, trwające tylko krótką chwilę. A potem już tylko szczęście, radość, pokój, miłość - na zawsze.

5 kwietnia 2017 r. - Środa V Tygodnia Wielkiego Postu
W swoim nauczaniu Jezus bardzo mocno podkreślał konieczność autentyczności i prawdziwości ludzkich przekonań - "Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami" (J 8,31-42). Jednocześnie podpowiadał, co zrobić, by być autentycznym - trzeba trwać w Jego nauce. Nie można być zmiennym, zależnym od koniunktury, od ludzi, którzy nas otaczają, od sytuacji politycznej. "Prawda was wyzwoli".

4 kwietnia 2017 r. - Wtorek V Tygodnia Wielkiego Postu
Bardzo smutno brzmią słowa Jezusa: "Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie" (J 8,21-30). Później się jednak okazało, że uczniowie poszli za Jezusem do nieba: św. Piotr, św. Jan, św. Jakub i inni. Co takiego się stało, że Jezus zmienił zdanie? Powyższe słowa wypowiedział Jezus jeszcze przed Ostatnią Wieczerzą, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Właśnie te wydarzenia otworzyły przed uczniami drogę do nieba. To może być także i nasza droga, ale nie da się nią przejść bez eucharystii i bez uczestniczenia w zbawczym dziele Jezusa.

3 kwietnia 2017 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkiego Postu
Słowa pisane na piasku (J 8,1-11) łatwo zmazać, choćby nawet ich treścią były niewyobrażalnie ciężkie grzechy. Tak właśnie działa miłosierdzie Boga. Jezus może w jednej chwili skreślić wszystkie nasze winy, jeśli tylko żałujemy i postanawiamy nie grzeszyć więcej.

2 kwietnia 2017 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Gdy Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, wydaje się, że powinien rzucić wszystko i pospieszyć mu z pomocą. On jednak zatrzymał się jeszcze kilka dni w miejscu pobytu, tak że przybył do Betanii dopiero cztery dni po pogrzebie przyjaciela (J 11,1-45).
Dlaczego Bóg nie zawsze spełnia nasze oczekiwania? Odpowiedź jest tylko jedna - ma wobec nas inne, lepsze plany. Wskrzeszenie Łazarza jest dowodem, że Bóg daje więcej niż oczekujemy.