© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 kwietnia 2023 r. - Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu
W ostatnich dniach przed Wielkim Tygodniem czytamy podczas liturgii fragmenty Ewangelii opowiadające o chęci zgładzenia Jezusa, o fałszywych oskarżeniach, o wywyższeniu na krzyżu, o próbach kamienowania, o poleceniu, "aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać" (J 11,45-57). Prawdopodobnie pierwszą naszą reakcją na te słowa jest sprzeciw: "Tak nie można, to błąd, jak oni mogli tak czynić?". Tylko że Ewangelia jest księgą także o nas, to my jesteśmy jej bohaterami, więc może i my trzymamy w rękach kamienie i donosimy arcykapłanom i faryzeuszom. A może - oby tak było - Jezus znajdzie w nas schronienie przed swymi prześladowcami?

31 marca 2023 r. - Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu
W proroctwie Ezechiela jest zapisana jedna z najpiękniejszych obietnic Pana Boga: "Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała" (Ez 36,26). Kiedy "Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować" (J 10,31-42), kamienie leciały nie tylko z ich rąk, ale przede wszystkim z serc. Oby nasze serca nigdy nie były zimne i twarde jak kamień, oby do Jezusa się tuliły, a nie zadawały Mu ból.

30 marca 2023 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkiego Postu
Co jakiś czas dociera do nas smutna informacja o nagłej śmierci kogoś bliskiego. Na przykład o śmierci księdza Roberta, który w ostatnią niedzielę jeszcze odprawił dwie msze święte dla swoich parafian w Konstantynowie, a potem zasłabł, trafił do szpitala i tam zmarł. Na kilka godzin przed odejściem głosił Słowo Boże, dwukrotnie przyjął Komunię Świętą i budował wspólnotę parafian. Do takich ludzi odnoszą się słowa Jezusa: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki" (J 8,51-59). Umarł, ale żyje.

29 marca 2023 r. - Środa V Tygodnia Wielkiego Postu
Ewangelia z dnia poprzedniego zakończyła się stwierdzeniem, że wielu ludzi uwierzyło w Jezusa. Kolejne zdania tego tekstu pokazują jednak, że mieli oni poważne wątpliwości i nie do końca rozumieli naukę i posłannictwo Jezusa. Dlatego Jezus ich i nas usilnie namawia do stałości i konsekwencji - "Jeżeli trwacie w nauce Mojej, jesteście prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,31-42).

28 marca 2023 r. - Wtorek V Tygodnia Wielkiego Postu
Odległość między ziemią a niebem jest kolosalna, różnica między ludźmi a Bogiem jest przeogromna. Wypowiedział to Jezus w słowach: "Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka" (J 8,21-30). Ale jednocześnie On sam przyszedł na ziemię właśnie po to, by oba te światy do siebie zbliżyć, by między niebem a ziemią rozciągnąć pomost w postaci krzyża - "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem; a Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną".

27 marca 2023 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkiego Postu
Ludzie próbujący ukamienować "kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie" (J 8,1-11) byli święcie przekonani, że w ten sposób spełniają Bożą wolę. Na dowód swych racji cytowali Mojżesza, największy autorytet religijny żydów - "W Prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować". Jezus jednak uczy, że Bóg jest zupełnie inny, że imiona Boga to "Miłosierdzie" i "Sprawiedliwość", więc każdy, zanim sięgnie po kamień, by rzucić nim w bliźniego, powinien pomyśleć, czy już jest nawrócony ze wszystkich swoich grzechów.

26 marca 2023 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze zdanie niedzielnego fragmentu Ewangelii jest niezwykłe w swojej prostocie - "Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz" (J 11,1-45). Na Jezusie wielkie wrażenie zawsze robi modlitwa wstawiennicza, w której nie prosimy o nic dla siebie, ale dla bliźniego, zwłaszcza takiego, który cierpi. Może warto podjąć wyzwanie, by przez dwa tygodnie, jakie pozostały do Wielkanocy, ani razu w modlitwie nie użyć słowa "ja"?