© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 marca 2023 r. - Sobota - Święto św. Kazimierza, królewicza
W języku biblijnym słowo "trwać" oznacza "przebywać gdzieś lub przy kimś, zatrzymać się na dłużej". Gdy Jezus zachęca "Trwajcie w miłości mojej!" (J 15,9-17), jest to zaproszenie do zanurzenia się w Nim, w Bożej miłości, do oddychania Bożym Duchem, do życia Bożym życiem. Wszyscy święci tak właśnie robili. Święty Kazimierz żył tylko 26 lat, ale każdą chwilę swego życia trwał w Bogu. Tak samo Maryja, której Niepokalane Serce czcimy w pierwszą sobotę miesiąca, wszystko, co posiadała i kim była, oddała Sercu swego Syna.

3 marca 2023 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Byłoby wielkim uproszczeniem, gdybyśmy w Bożym przykazaniu "Nie zabijaj!" widzieli tylko zakaz odbierania życia człowiekowi. Sam Jezus uczył, że przykazanie to dotyczy także kwestii gniewania się lub potępiania bliźniego. Uczył też, że na przykazanie "Nie zabijaj" trzeba patrzeć przez pryzmat własnej relacji z Bogiem (Mt 5,20-26). A więc - Nie zabijaj swego ducha, nie zabijaj wiary i miłości, nie zabijaj życia Bożego w twoim sercu, nie zabijaj pragnienia dobra i piękna, nie zabijaj czułości, nie zabijaj swej tęsknoty za świętością, nie zabijaj wrażliwości na ludzką biedę!

2 marca 2023 r. - Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu
"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" - uczy Jezus (Mt 7,7-12). Nie jest to wcale takie proste. Każda z tych trzech czynności - proszenie, szukanie, kołatanie - wymaga naszego wysiłku oraz gotowości na zmierzenie się z ewentualną porażką. Nie każda prośba będzie wysłuchana, nie każda zgubiona rzecz odnaleziona, nie wszystkie drzwi się przed nami otworzą. Trzeba jednak prosić, szukać i kołatać razem z Jezusem, bo On potrafi nawet klęskę przemienić w zwycięstwo.

1 marca 2023 r. - Środa I Tygodnia Wielkiego Postu
W swoim nauczaniu Jezus wielokrotnie odwoływał się do postaci Starego Testamentu, na przykład Jonasza i mieszkańców Niniwy, królowej z południa i króla Salomona (Łk 11,29-32). Warto więc pomyśleć o naszej znajomości Pisma Świętego, nie tylko Ewangelii, ale również innych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Poznawanie Biblii jest trudne i czasochłonne, ale na szczęście mamy wiele ułatwień. Są audiobooki, aplikacje na smartfony przypominające o codziennej lekturze, są filmy i seriale opowiadające historie biblijne. Chyba najważniejsze jest to, byśmy czuli w sobie głód Słowa Bożego.

28 lutego 2023 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
Mowa jest dla człowieka wielkim darem od Boga, który stworzył nas jako istoty zdolne do porozumiewania się i do wyrażania słowem tego, co jest w naszym wnętrzu. Z darów Bożych trzeba jednak korzystać zawsze po Bożemu, a więc i mówić trzeba tak, by nasze słowa były zawsze Bożymi słowami, by nasze słowa innych do Boga prowadziły, a nie od Niego oddalały. Wtedy nasze słowa będą miały wielką moc, czego przykładem jest choćby mówienie przez nas Modlitwy Pańskiej (Mt 6,7-15).

27 lutego 2023 r. - Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
Przez kolejne dni wielkopostne Jezus uczy nas praktykowania pokuty, uczy modlitwy, postu i jałmużny. Niektórzy nasi współbracia w wierze myślą, że modlitwa jest najważniejsza, następnie post, a dopiero na końcu jałmużna, bo przecież Bóg jest ważniejszy od człowieka. Nie ma jednak sensu licytowanie się, która z tych trzech praktyk jest najcenniejsza i najbardziej człowiekowi potrzebna. Wszystkie trzy są ważne i żadnej z nich nie powinno zabraknąć, bo dopiero razem podejmowane mają najwyższą wartość. A jeśli ktoś tylko będzie się modlił, nawet najpiękniej jak umie, i pościł najgorliwiej, ale zaniedba potrzebujących pomocy, ryzykuje, że usłyszy kiedyś słowa: "Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście" (Mt 25,31-46).

26 lutego 2023 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Warto w Wielkim Poście pozwolić, by Duch Święty wyprowadził nas razem z Jezusem na pustynię (Mt 4,1-11). Zostawić hałas i pośpiech, smartfony i telewizory, skłóconych polityków i dwulicowych ludzi. Zostawić pychę, żądzę władzy i pogoń za pieniędzmi. I znaleźć ciszę w obecności Boga oraz siłę do walki z podszeptami szatana.