© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 marca 2019 r. - Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu
W zdaniu zacytowanym przez Jezusa: "Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził" (Mt 5,43-48) pierwsza jego część pochodziła ze Słowa Bożego, z Księgi Kapłańskiej - "Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego" (Kpł 19,18). Drugiej części zdania mówiącej o nienawiści nieprzyjaciół nie ma nigdzie w Starym Testamencie, te słowa to komentarz dodany przez ludzi uważających, że Boga można poprawiać i dodawać coś do Jego nauki. Jezus przestrzega nas przed taką postawą. Trzeba być takim Jak Ojciec Niebieski i nic ponad to.

15 marca 2019 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Co znaczy, że nasza sprawiedliwość ma być "większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów" (Mt 5,20-26)? Z pewnością Jezusowi nie chodziło o to, byśmy porównywali się z innymi ludźmi, bo On wielokrotnie uczył, że osąd człowieka należy zostawić Bogu. Uczeni w Piśmie to byli ludzie, którzy na szczycie swej hierarchii wartości stawiali Pismo, czyli mądrość. Faryzeusze zaś na pierwszym miejscu stawiali Prawo. A Jezus pragnie, by i Pismo, i Prawo były dla nas ważne, ale by ponad nimi była jeszcze Miłość.

14 marca 2019 r. - Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus obiecuje, że będzie nam dane, ale wpierw musimy prosić. Obiecuje, że znajdziemy, ale musimy szukać. Obiecuje, że nam otworzą, ale musimy kołatać (Mt 7,7-12). Niestety ludzie wolą wierzyć w takiego Boga, który od nich niczego nie wymaga, a który chętnie spełnia wszystkie ich zachcianki. Warto pamiętać, że wielkopostne nawrócenie to także zmiana naszego sposobu myślenia o Bogu.

13 marca 2019 r. - Środa I Tygodnia Wielkiego Postu
Poruszające opowiadanie jednej z parafianek o tym, jak to jej kilkuletnie dzieci wypatrzyły w galerii handlowej siedzącego na ławce bezdomnego i poprosiły mamę, by kupić mu coś do jedzenia. My - dorośli mamy się czego uczyć od dzieci, choć jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że to one z nas powinny brać przykład. Podobnie Jezus stawiał za przykład żydom nie-żydów: mieszkańców Niniwy, królową z południa (Łk 11,29-32), choć członkowie narodu wybranego woleli, by to ich naśladowano.
Nawrócenie wymaga pokornej umiejętności dostrzeżenia, że inni są lepsi od nas i że od nich możemy się wiele nauczyć.

12 marca 2019 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
Spokojne odmówienie modlitwy "Ojcze nasz" trwa niespełna pół minuty. Zdecydowanie więcej czasu zajmie nam zrozumienie wypowiadanych słów. A wprowadzenie ich w czyn to już zadanie na całe życie. Gdy Jezus mówił: "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie" (Mt 6,7-15), miał właśnie to na myśli, by mało mówić, sporo myśleć, a najwięcej działać.

11 marca 2019 r. - Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy pasterz oddziela owce od kozłów, te nie mają na to najmniejszego wpływu. Owca zawsze pozostanie owcą, a kozioł kozłem. Ale "gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, oddzieli jednych ludzi od drugich", ludzie będą mieli wybór. Nikt z nas nie jest z góry przeznaczony do nieba ani skazany na piekło. To od nas zależy nasz los. Co wybrać? Służbę głodnym, spragnionym, przybyszom, nagim, chorym, więźniom, a przez nich samemu Jezusowi. "I pójdą sprawiedliwi do życia wiecznego" (Mt 25,31-46).

10 marca 2019 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Pokusa obżarstwa - "Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Pokusa chciwości - "Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Pokusa pychy - "Na rękach nosić cię będą". Jak udało się Jezusowi odrzucić wszystkie pokusy, gdy był kuszony przez diabła na pustyni? Odpowiedź daje pierwsze zdanie fragmentu Ewangelii: "Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu" (Łk 4,1-13).
"Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego" - słowa tej pieśni warto uczynić swoją modlitwą w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu.