© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 lutego 2018 r. - Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus jest Synem Bożym. On i tylko On ma prawo zmieniać Boże zasady. Właściwie nie jest to zmienianie woli Ojca, bo ta przecież jest niezmienna, ale raczej chodzi o prostowanie złego rozumienia Prawa Bożego w ludzkich umysłach i sercach. Gdy ludzie Izraela wierzyli, że bliźniego trzeba kochać, ale wroga nienawidzić, On uczył, że miłować trzeba wszystkich, nawet nieprzyjaciół (Mt 5,43-48). Bożą naukę trzeba przyjąć, ale tłumaczyć ją nie po swojemu, tylko umysłem i sercem Jezusa.

23 lutego 2018 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Ludziom, którzy nieco bardziej niż inni angażują się w życie Kościoła i parafii, grozi pokusa zazdrości, że ci mniej zaangażowani są często bogatsi, szczęśliwsi, zdrowsi. Zdarza się myśleć, że skoro my tyle robimy dla Boga, to On powinien nam to wynagrodzić, najlepiej tu i teraz, natychmiast. Jezus obiecuje swoim wiernym uczniom naprawdę wielką nagrodę, ale dopiero w niebie, w wieczności. Póki co trzeba wymagać od siebie więcej niż od innych - "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mk 5,20-26).

22 lutego 2018 r. - Czwartek - Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Katedra, czyli miejsce nauczania św. Piotra i każdego następnego papieża, to miejsce tak ważne dla wspólnoty Kościoła, że ma nawet swoje własne święto. Warto przy tej okazji pomyśleć o swoim słuchaniu papieskiego nauczania, na przykład o uważnym przeczytaniu orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post.

21 lutego 2018 r. - Środa I Tygodnia Wielkiego Postu
Ludzie przewrotni (Łk 11,29-32) wszystko czynią na odwrót. Gdy Jezus daje znaki, oni w nie nie wierzą. Gdy nie daje znaków, domagają się ich. Gdy uczy nauki Bożej, nie słuchają. Gdy mówi: "Nie zabijaj", twierdzą, że zabijać wolno. Gdy mówi: "Nie mów fałszywego świadectwa", oni kłamstwo nazywają prawdą, a prawdę kłamstwem. Gdy zaprasza na Eucharystię, odmawiają, "bo przecież można modlić się wszędzie". Usuwają krzyże z przestrzeni publicznej, a w sytuacji jakiegoś nieszczęścia mają pretensje: "Gdzie był Bóg?".
Czy jest dla nich (może lepiej - dla nas) ratunek? Tak, ale tylko jeden - wielkopostne nawrócenie.

20 lutego 2018 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
Na słowa Jezusa o modlitwie (Mt 6,7-15) warto spojrzeć przez pryzmat postu, czyli rezygnacji z przyjemności. Przyjemnie jest dużo mówić do Boga i być słuchanym przez Niego. Jezus proponuje, by spróbować bardziej słuchać niż mówić. Milczenie połączone z zasłuchaniem to naprawdę dobry pomysł na Wielki Post.

19 lutego 2018 r. - Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
Gdyby nas nieoczekiwanie odwiedził ktoś znany i ważny, na przykład prezydent lub premier, albo nawet sam papież, i spytał, czy nie zaprosilibyśmy go na posiłek, odpowiedź byłaby z pewnością natychmiastowa: "Tak, zapraszam". Gdyby jednak zamiast VIP-a przyszedł ktoś bezdomny, obdarty, niezbyt mile pachnący, może nawet dalibyśmy mu jeść, ale raczej w drzwiach, na wynos, nie w środku mieszkania, przy stole, po ludzku. Warto zwłaszcza w Wielkim Poście pamiętać o słowach Jezusa z opisu Sądu Ostatecznego: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść. (...) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście." (Mt 25,31-46).

18 lutego 2018 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Dlaczego "Duch wyprowadził Jezusa na pustynię" (Mk 1,12-15)? Po co Jezusowi i nam pustynia? Przebywając w samotności na pustyni można doświadczyć szczególnej obecności Boga - jak Mojżesz, który na pustyni w gorejącym krzewie spotkał JAHWE - JESTEM. Pustynia to doświadczenie obecności i miłości Ojca. Pustynia to także czas tęsknoty za ludźmi, a tęsknota umacnia miłość. Właśnie MIŁOŚĆ to pierwszy wielkopostny skarb do odnalezienia.