© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

12 marca 2022 r. - Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu
Często nauka Jezusa wydaje się być ponad nasze siły i umiejętności. Gdy w obecnym czasie jesteśmy świadkami okrutnej wojny na Ukrainie i bestialskich zbrodni tam dokonywanych przez Rosjan, ciężko jest przyjąć słowa Jezusa: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" (Mt 5,43-48). Pozostaje nam modlić się do Ducha Świętego o dary mądrości, rady i umiejętności w zastosowaniu Bożej nauki w praktyce codziennego życia.

11 marca 2022 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy Jezus mówi, że sprawiedliwość Jego uczniów musi być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów (Mt 5,20-26), nie oznacza to absolutnie zaproszenia do poczucia wyższości nad innymi. Przeciwnie, to wezwanie do pełnego pokory spojrzenia na samych siebie i zobaczenia, jak wiele jeszcze nam brakuje, a potem podjęcia zdecydowanej pracy nad sobą.

10 marca 2022 r. - Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu
"Proście, a będzie wam dane" - zachęca Jezus. Trzeba się modlić i nie bać się Boga prosić o różne rzeczy potrzebne nam i naszym bliźnim. Warto jednak poddać refleksji, zwłaszcza teraz, w Wielkim Poście, treść naszych próśb, by nigdy nie modlić się o rzeczy złe, bo Bóg "da tylko to, co dobre, tym, którzy Go proszą" (Mt 7,7-12).

9 marca 2022 r. - Środa I Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy Jezus mówił o znaku Jonasza, miał na myśli swoje zmartwychwstanie. Jonasz był trzy dni we wnętrznościach ryby, Jezus trzy dni we wnętrzu grobu. Ale potem życie zwyciężyło, Jezus zmartwychwstał. Gdy Jezus mówi, że "żaden znak nie będzie nam dany prócz znaku Jonasza" (Łk 11,29-32), to znaczy, że nasze życie musi przebiegać w świetle zmartwychwstania. Każde inne światło prowadzi do śmierci.

8 marca 2022 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
Ktoś kiedyś powiedział, że niezwykle trudno jest powiedzieć modlitwę "Ojcze nasz" w całkowitym, idealnym skupieniu. To zaledwie 52 krótkie słowa, ale jest w nich zamknięte całe życie człowieka, jego wiara i miłość, odejścia i powroty, wszystkie ludzkie tęsknoty i marzenia. "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie" (Mt 6,7-15) - mówi Jezus, wystarczą 52 słowa.

7 marca 2022 r. - Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
Śledząc tragiczne doniesienia z Ukrainy, zadajemy sobie trudne i przejmujące pytanie: "Gdzie w tym wszystkim jest Bóg?". Przekazany przez Jezusa opis sądu ostatecznego (Mt 25,31-46) jednoznacznie mówi, że Bóg utożsamia się z ofiarami i cierpiącymi. W tych dniach Bóg jest zabitą razem z rodzicami Poliną, Ukraińcem rannym w bombardowaniu szpitala, szkoły i bloków, uchodźcą zmuszonym do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeństwa. A my - gdzie w tym jesteśmy? "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście" lub "Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście".

6 marca 2022 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze zdanie niedzielnej Ewangelii (Łk 4,1-13) mówi, że to Duch Święty wywiódł Jezusa na pustynię, by tam przez czterdzieści dni pościł. Warto więc i w naszym Wielkim Poście dostrzec działanie Ducha Świętego, który przez post chce nas nauczyć, że "nie samym chlebem żyje człowiek". Przez jałmużnę chce nauczyć, że Bóg jest Panem wszystkiego, i że wszystko, co posiadamy, jest Jego darem. Przez modlitwę chce nas nauczyć pokory względem Boga i Jego wszechmocy.