© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 marca 2018 r. - Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
Spotykając się z ludźmi, gdy mówimy do nich i o nich, warto bardziej skupiać się na ich zaletach, nie wadach. Bo tak patrzy na ludzi Bóg, a my - jako Jego dzieci - mamy być do Niego podobni. Kiedy jednak rozmawiamy z Bogiem o samych sobie, trzeba stanąć w prawdzie i mniej przechwalać się dobrymi uczynkami, a bardziej powtarzać jak celnik w świątyni: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" (Łk 18,9-14).

9 marca 2018 r. - Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jedna z legend (a w legendach jest zawsze sporo prawdy) mówi, że apostoł Jan, gdy był już tak stary, że jego uczniowie musieli go nosić na rękach, nie był w stanie także dużo mówić. Na okrągło tylko powtarzał: "Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie!". Gdy zapytano go, czemu tylko to mówi, odpowiedział: "Jest to rozkazanie Pańskie; kto je wypełnia, może mieć na tym dosyć".
Warto o tym pamiętać, słuchając słów Jezusa o największym przykazaniu (Mk 12,28-34).

8 marca 2018 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus jest w stanie wypełnić każdą naszą pustkę, łaską naprawić to, w czym mamy braki. On potrafi dać wzrok niewidomemu, umiejętność chodzenia sparaliżowanemu, a niememu przywrócić mowę (Łk 11,14-23). Może także nasz strach zamienić w męstwo, wstyd w dumę, a nierozumność w mądrość. Co zrobić, by tak się stało? Trzeba starać się być jak najbliżej Niego, gdyż - jak sam mówił - "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie".

7 marca 2018 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Samo wypełnianie przykazań bądź ich ignorowanie to w oczach Boga jeszcze za mało, by człowieka pochwalić lub potępić. Jezus mówił, że jeśli człowiek jest dobry lub zły, i dobra lub zła uczy innych, to właśnie system wartości przekazywany bliźnim jest podstawą do Bożego osądu. "Ktokolwiek zniósłby jedno z przykazań, i uczyłby tak ludzi, (...) Kto je wypełnia i uczy wypełniać" (Mt 5,17-19).

6 marca 2018 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jeszcze dziś - choć na szczęście rzadko - można spotkać ludzi, którzy podczas spowiedzi przy zadawaniu pokuty pytają: "Ile razy?". Rzeczywiście kiedyś pokuta miała być wymierną karą za grzechy: trzy razy litania, dwa razy "Credo", trzy razy "Ojcze nasz". Jezus jednak uczy, że łaski Bożej nie da się opisać żadną liczbą. Nawet wspomniane przez Jezusa siedemdziesiąt siedem razy oznacza nieskończoność (Mt 18,21-35). Bóg jest Pełnią, więc wszystko, co dla Niego robimy, musi być nieskończone.

5 marca 2018 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkiego Postu
"Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie". Prawda w oczy kole - mieszkańcy Nazaretu chcieli Jezusa strącić z wysokiej skały za to, co mówił do nich i o nich. "On jednak, przeszedłszy, pośród nich, oddalił się" (Łk 4,24-30). Późniejsze fragmenty Ewangelii mówią, że Jezus powracał do swego rodzinnego miasta, że nie wyrzekł się swego pochodzenia - nie przestał nazywać się Nazarejczykiem. Warto uczyć się od Jezusa, że cierpliwość i miłosierdzie nie powinny mieć końca, zwłaszcza wobec najbliższych.

4 marca 2018 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Dlaczego Jezus często modlił się na osobności? Bo chciał rozmawiał z Ojcem twarzą w twarz. Dlaczego jako dwunastolatek uciekł Maryi i Józefowi do świątyni? Bo to był dom Jego Ojca. Dlaczego w tej samej świątyni kilkanaście lat później zrobił wielki raban, wyrzucając przekupniów i bankierów? Bo o dom Ojca trzeba dbać, by nie zmienił się w targowisko (J 2,13-25). Dlaczego po śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba? Bo tam czekał na Niego Ojciec.
Miłość Jezusa - Syna i Boga - Ojca mogą być dla nas zachętą do dbania o własne rodziny, o swój dom i bliskich. Rodzina to wielki skarb.