© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

25 marca 2017 r. - Sobota - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Łk 1,26-38) jest nazywana i przeżywana jako Dzień Świętości Życia. Warto pamiętać, że każde życie jest święte: nasze życie duchowe i fizyczne, życie innych ludzi, także tych najmniejszych i najsłabszych, życie świata przyrody - zwierząt, roślin. Święte, a nawet najświętsze, jest życie Boga - sam Jezus powiedział, że jest "Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6). Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do śmierci Boga w naszym sercu.

24 marca 2017 r. - Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu
Do słów Jezusa na temat przykazania miłości (Mk 12,28-34) nie jest potrzebny żaden komentarz prócz praktyki naszego życia. Miłość Boga i miłość bliźniego to pierwsze i najważniejsze zasady życia, a ten, kto je wypełnia, "niedaleko jest od Królestwa Bożego".

23 marca 2017 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkiego Postu
Często doświadczamy, że zło jest większe od nas, że moc grzechu jest silniejsza od naszej wolnej woli. Ile to razy postanawiamy coś dobrego, a po krótkim czasie poddajemy się zrezygnowani. Trzeba jednak pamiętać, że na szczęście ponad potęgą zła jest niewyobrażalnie większa moc Pana Boga. Dlatego warto trzymać się blisko Jezusa, bo "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza" (Łk 11,14-23).

22 marca 2017 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus bardzo mocno tłumaczył, że Jego Prawo nigdy nie przeminie, nigdy się nie zmieni i nie przestanie obowiązywać (Mt 5,17-19). Trzeba jednak pamiętać, że Boże Prawo to nie tylko zakazy i nakazy zapisane w Dekalogu, ale to przede wszystkim przykazanie miłości Boga i bliźniego. "Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,8).

21 marca 2017 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Dlaczego Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35) użył niezwykle wielkiego kontrastu między kwotą stu denarów, co odpowiadało mniej więcej trzymiesięcznym przeciętnym zarobkom, a niewyobrażalną ilością złota w wysokości dziesięciu tysięcy talentów, czyli około trzydziestu czterech ton. Odpowiedź jest tylko jedna - miłość Boga jest niewyobrażalnie wielka. Cena, jaką Bóg jest gotów zapłacić za nasze zbawienie, przekracza możliwości nawet najbogatszego z ludzi.

20 marca 2017 r. - Poniedziałek - Uroczystość św. Józefa
Ciekawą rzeczą jest, że Ewangelie nie przekazują ani jednego zdania wypowiedzianego przez Józefa. Ukazują go jako rozmawiającego z Bogiem wyłącznie za pomocą myśli i snów (Mt 1,16-24). Tradycja Kościoła często nazywa Józefa "milczącym". Może warto - zwłaszcza w Wielkim Poście - zamilknąć, aby więcej usłyszeć?

19 marca 2017 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Jezus nie oczekuje od nas wiele, nie stawia wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. On pragnie, byśmy tak jak kobieta samarytańska podali Mu kubek chłodnej wody do picia (J 4,5-42). W zamian daje nam natomiast niewyobrażalnie wiele - życie wieczne i szczęście, które nigdy się nie skończy. Warto? - Warto.