© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

26 marca 2022 r. - Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
W pierwszym dniu Wielkiego Postu usłyszeliśmy od Jezusa zachętę do dyskrecji w wypełnianiu praktyk pokutnych (postu, modlitwy i jałmużny). W przypowieści o modlitwie celnika i faryzeusza (Łk 18,9-14) znajdujemy przykład i antyprzykład pokory. Czy w takim razie nie wolno nam absolutnie nic mówić innym o swoich dobrych czynach? Gdzie jest granica, kiedy i co można mówić, a kiedy i co nie wypada? Warto milczeć, jeśli naszą intencją jest odbieranie własnej chwały, poklasku ze strony ludzi. Ale jeśli mówienie o dobrych czynach będzie naszym świadectwem i zachętą dla innych, by i oni zrobili coś dobrego, to milczeć nie wolno.

25 marca 2022 r. - Piątek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W całym Kościele w dniu Zwiastowania 2022 roku wierni prowadzeni przez papieża Franciszka i biskupów dokonują aktu zawierzenia siebie oraz Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Ważne pytanie, które się rodzi w wielu sercach, brzmi: "Czy my możemy za kogoś dokonać takiego aktu? Czy można to uczynić w czyimś imieniu?". Tak, oczywiście! Podobnie, jak rodzice modlą się w imieniu dzieci, które jeszcze mówić nie potrafią. Jak modlimy się za chorych w śpiączce lub za zmarłych. Jak modlimy się za niewierzących lub przeżywających kryzys wiary. Wszyscy jesteśmy rodziną dzieci Bożych, jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Jak Maryja, która w Nazarecie powiedziała Bogu swoje "TAK" i w ten sposób przyjęła na siebie los zbawienia całej ludzkości (Łk 1,26-38).

24 marca 2022 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkiego Postu
Co znaczą słowa Jezusa: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie" (Łk 11,14-23)? Co znaczy być z Jezusem? Może dobrze byłoby, szukając odpowiedzi, rozważyć, kto jest z kim i kto jest dla kogo w naszej ludzko-boskiej relacji. Czy my jesteśmy z Jezusem, czy może raczej chcemy, by to On był z nami? Czy my jesteśmy dla Niego, czy raczej On dla nas? To naprawdę trudne pytanie, ale skoro trudne, to tym bardziej trzeba znaleźć na nie odpowiedź.

23 marca 2022 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Ucząc o nienaruszalności Bożych przykazań, Jezus powiedział między innymi takie zdanie: "A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim" (Mt 5,17-19). Jezus oczekuje od nas, że w pierwszej kolejności sami będziemy wypełniali przykazania, a dopiero później zaczniemy innych uczyć ich przestrzegania. Warto zwrócić również uwagę na to, że wśród poleceń Jezusa nie ma rozliczania ludzi z tego, jak wypełniają przykazania. Od tego jest On sam i ludzkie sumienie.

22 marca 2022 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy jesteśmy świadkami ogromnych okrucieństw, jakie armia rosyjska wyrządza ukraińskiemu narodowi, ciężko jest przyjąć naukę Jezusa o przebaczaniu bliźnim (Mt 18,21-35). Warto jednak w przypowieści Jezusa dostrzec, że dłużnik dopiero wtedy ma szansę na darowanie długu, gdy zwraca się w pokorze z prośbą: "Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam" i jednocześnie sam jest gotów darować swoim dłużnikom.
Bardzo znamienne jest to, że - jak przekazał pewien znajomy ksiądz z Ukrainy - dzień przed aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Matce Bożej Ukraińcy będą klękać przed Bogiem i prosić Go o darowanie wszystkich swoich grzechów.

21 marca 2022 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkiego Postu
Niektórzy mieszkańcy Nazaretu, gdy w synagodze usłyszeli z ust Jezusa słowa krytyki, "unieśli się gniewem, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, aby Go strącić" (Łk 4,24-30). My podobnie czynimy z ludźmi, których słowa są nas trudną prawdą o nas samych, odcinamy ich z kręgu swoich znajomych. Co więcej, robimy tak samo nawet z własnym sumieniem, gdy wyrzuca nam błędy, zagłuszamy je, zabijamy. Warto słuchać sumienia, warto słuchać ludzi, także wtedy, gdy ich słowa kłują w serce. Choroba (także duszy) wymaga czasem przełknięcia gorzkiej pigułki.

20 marca 2022 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Ziarno rzucone w ziemię, jeśli nie dostanie światła, ciepła i wody, nie da rady wykiełkować, ale jeśli je otrzyma, bardzo szybko wypuszcza pędy, a potem - pielęgnowane - rośnie, by wydać obfity plon. Podobnie nieurodzajne drzewo figowe, okopane przez ogrodnika i obłożone nawozem, wyda oczekiwane owoce (Łk 13,1-9). My też potrzebujemy troski ze strony Jezusa, byśmy nie zmarnieli, nie uschli, lecz wydali owoc dobrych uczynków. Jego pomocą dla nas jest Eucharystia i Słowo Boże, a także wszyscy ludzie potrzebujący miłości i dobroci stawiani przez Boga na naszej drodze życia.