© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 kwietnia 2022 r. - Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
Ogień i woda - to dwa żywioły, które mogą być albo dobre, albo złe. Ogień może niszczyć, palić, parzyć. Ale na ogniu można też przygotować posiłek, ogień może ogrzać zmarzniętych, ogień może napędzać silniki. Podobnie woda jest w stanie odebrać życie, zatopić majątek. I może napoić ludzi i zwierzęta, dać wzrost roślinom, zmyć brud. Liturgiczne poświęcenie ognia i wody jest oddaniem ich Bogu na wyłączną służbę. Ogień i woda poświęcone Bogu czynią tylko dobro. Ogień i woda - są obrazem nas, naszych dusz i ciał, wszystkich pragnień, uczuć, planów życiowych, tęsknot. Jeśli poświęcimy się, czyli oddamy Bogu, owocem naszego życia będzie tylko dobro. Nie warto się wahać podjęcia decyzji o oddaniu Bogu absolutnie wszystkiego, czym jesteśmy.

15 kwietnia 2022 r. - Wielki Piątek
Czytanie Ewangelii tylko wtedy ma sens, gdy utożsamiamy się z jej bohaterami, pozytywnymi i negatywnymi. Chyba najbardziej to widać podczas lektury opisu Męki Pańskiej (J 18,1-19,42), w której uczestniczymy tak, jakbyśmy żyli w Jerozolimie 2000 lat temu i byli świadkami Drogi Krzyżowej. Z żołnierzami przychodzimy aresztować Jezusa, z Piotrem wypieramy się znajomości z Nim, z Piłatem pytamy, czym jest prawda, a potem podpisujemy wyrok. Z tłumami krzyczymy: "Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!". Z Maryją i Janem stoimy pod krzyżem pełni bólu i współcierpienia. W Wielki Piątek warto zatrzymać czas i stać się świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń.

14 kwietnia 2022 r. - Wielki Czwartek
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do Piotra, chcąc umyć mu nogi: "Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty" (J 13,1-15). Stopy są miejscem, w którym spotyka się czysty człowiek i brudny świat. Dlatego potrzebne są człowiekowi czyste stopy, by czystość całego człowieka była dla świata świadectwem i przenosiła się nań. Takimi stopami są dla nas na przykład świąteczne spotkania rodzinne, podczas których warto dać świadectwo swojej wierze i radości zmartwychwstania wobec ludzi, którzy być może tę wiarę i radość dawno zagubili. Także wszelkie kontakty zawodowe, towarzyskie czy sąsiedzkie są dobrą okazją do podzielenia się swoją czystością z czasem bardzo brudnymi bliźnimi.