© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

8 kwietnia 2023 r. - Wielka Sobota
Czytania biblijne Wigilii Paschalnej ukazują Boga wchodzącego w ludzką historię, pragnącego być z nami na zawsze w naszej codzienności, od stworzenia świata aż po czasy ostateczne. A w Ewangelii dwukrotnie słyszymy wezwanie "Nie bójcie się" (Mt 28,1-10), raz z ust anioła, drugi raz samego Jezusa. Warto w tym momencie przywołać słowa św. Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się!".

7 kwietnia 2023 r. - Wielki Piątek
Podczas wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej czytany jest dość długi fragment Ewangelii św. Jana opisujący cierpienie i śmierć Jezusa. Na zakończenie tego tekstu padają takie słowa: "Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli" (J 18,1-19,42). Św. Jan pisze o sobie jako świadku zbawczych wydarzeń. My również mamy być ich świadkami. Mamy mówić prawdę o miłości Zbawiciela, o Jego męce i śmierci, aby wszyscy nas słyszący uwierzyli.

6 kwietnia 2023 r. - Wielki Czwartek
Co znaczy umiłować kogoś do końca? To znaczy pokochać do kresu życia: własnego i osoby kochanej. Pokochać nawet poza granicę śmierci. Pokochać mimo słabości drugiego człowieka, jego błędów i wad, trudnego charakteru. Pokochać w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, w radości i w smutku. Pokochać nawet wtedy, gdy ktoś tę miłość odrzuca. Pokochać, gdy będzie się to wiązało z uniżeniem i upokorzeniem. Tak nas ukochał Jezus - "Wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1-15).