© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 kwietnia 2022 r. - Wielka Środa
Prawo karne Starego Testamentu przewidywało odszkodowanie za śmierć niewolnika w wysokości 30 syklów srebrnych (Wj 21,32). Taką samą cenę wyznaczyli arcykapłani Judaszowi za zdradę Jezusa (Mt 26,14-25). Dlaczego tylko tyle? Może dlatego, że Bóg chciał zrównać się z ludźmi najbiedniejszymi, pozbawionymi wolności, odartymi z godności. Każdy człowiek, który cierpi z powodu niskiego poczucia własnej wartości, powinien uwierzyć, że w oczach Bożych jest bezcenny jak Jezus.

12 kwietnia 2022 r. - Wielki Wtorek
Pismo Święte i inne późniejsze księgi o tym nie mówią, ale święty Piotr prawdopodobnie do końca życia, ilekroć słyszał pianie koguta, musiał wspominać Ostatnią Wieczerzę, podczas której usłyszał od Jezusa: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz" (J 13,21-33.36-38). Musiał wspominać tę najczarniejszą noc swojego życia i gorzkie łzy, jakimi zapłakał po zdradzie. Obyśmy i my mieli w sobie taką pamięć popełnionych błędów, która ustrzeże nas od dalszych niewierności.

11 kwietnia 2022 r. - Wielki Poniedziałek
Odwiedziny w domu Łazarza, Marty i Marii (J 12,1-11) były dla Jezusa czymś w rodzaju pożegnania z bliskimi przyjaciółmi. On już wiedział, co Go czeka za kilka dni, i potrzebował po prostu pobyć trochę z ludźmi sobie życzliwymi i kochającymi. Może warto w Wielki Poniedziałek pomyśleć o swoich bliskich, rodzinie, przyjaciołach, w których Jezus czeka na spotkanie z nami. Kto kogo bardziej potrzebuje: my ich, czy oni nas?

10 kwietnia 2022 r. - Niedziela Palmowa
W Palmową Niedzielę doświadczamy swoistego rozdwojenia. Najpierw w liturgii słyszymy tłum wiwatujący na cześć Jezusa i Jego słowa: "Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19,28-40), a kilkanaście minut później medytujemy drogę krzyżową i śmierć Zbawiciela (Łk 23,1-49). Takie jest życie. Jest w nim miejsce na radość i jest w nim miejsce na łzy. Ważne, by jedno i drugie przeżywać razem z Jezusem, idąc wiernie Jego śladami.