© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 stycznia 2018 r. - Sobota I Tygodnia Zwykłego
Powołanie celnika Lewiego, syna Alfeusza (Mk 2,13-17), ukazuje, jak ogromna i zadziwiająca jest Boża miłość do ludzi. To, że Jezus powoływał ludzi, którzy sami do Niego przychodzili, wydaje się czymś normalnym. Jezus jednak nie ogranicza się tylko do tych uczniów, lecz sam poszukuje innych, zagląda w głąb komory celnej, by niejako wydobyć stamtąd człowieka pogrążonego w grzechu. Bogu naprawdę zależy na wszystkich.

12 stycznia 2018 r. - Piątek I Tygodnia Zwykłego
Dla Pana Boga i dla potrzebującego pomocy człowieka warto robić rzeczy nietuzinkowe, wręcz szalone. Jak czterej przyjaciele niosący sparaliżowanego do Jezusa - "Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk" (Mk 2,1-12). Faryzeusze oburzyli się na to, lecz Jezus pochwalił ich wiarę. Warto tak czynić, nawet jeśli wszyscy wokół mówią: "Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego".

11 stycznia 2018 r. - Czwartek I Tygodnia Zwykłego
Miejsce pustynne, które warto sobie stworzyć w życiu, ma - oprócz modlitwy - także drugą rolę. Gdy czujemy, że zaczyna nas ogarniać pycha, gdy ludzie za bardzo nas chwalą, gdy zaczynamy czuć się najbardziej niezastąpionymi na świecie, wtedy warto choćby na chwilę wycofać się na swoją pustynię, bo pustynia uczy pokory. Przykład dał Jezus po uzdrowieniu trędowatego (Mk 1,40-45).

10 stycznia 2018 r. - Środa I Tygodnia Zwykłego
Od samego Jezusa warto nauczyć się, że siłę do czynienia dobra można czerpać z wytrwałej modlitwy. Jeżeli On - Syn Boży  przed wschodem słońca wychodził na miejsce pustynne, by się modlić (Mk 1,29-39), o ileż bardziej nam - słabym i grzesznym ludziom - modlitwa jest potrzebna. Warto, żyjąc w wielkim mieście, znaleźć swoją pustynię - miejsce modlitwy.

9 stycznia 2018 r. - Wtorek I Tygodnia Zwykłego
W synagodze w Kafarnaum Jezus nakazał duchowi nieczystemu milczenie i wyjście z człowieka (Mk 1,21-28). Dlaczego? Bo tam, gdzie mówi Bóg, wszyscy powinni słuchać. Bo w naszym życiu jest za dużo słów, a za mało czynów. Słowa Jezusa: "Milcz i wyjdź z niego" można sparafrazować:
- "Milcz i zacznij się modlić."
- "Milcz i czytaj Słowo Boże."
- "Milcz i pomagaj potrzebującym."

8 stycznia 2018 r. - Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Słowa Jezusa: "Czas się wypełnił" (Mk 1,14-20) trzeba odczytać jako zaproszenie do podjęcia dziś, tu i teraz, decyzji, którą dotychczas odkładało się na później - czy pójść za Jezusem, czy oddać Mu swoje życie, czy Mu zaufać? Szymon, Andrzej, Jakub i Jan podpowiadają, że warto.

7 stycznia 2018 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Woda: do picia, do mycia, do podlewania kwiatów, do ochłody w upale, do sprzątania, do poruszania młyńskich kamieni i produkcji prądu. Jednym słowem - do życia, którego jest symbolem. Jezus wszedł w mętne wody Jordanu, by pokazać, że chce współuczestniczyć w naszym - często mętnym - życiu. A Bóg Ojciec z nieba powiedział, że Jezus, a z Nim my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi (Mk 1,6-11).