29 maja 2023 r. - Poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła
Jeśli ktoś przeżył śmierć mamy, wie, jak puste i ciężkie jest życie bez niej, bez osoby najbardziej kochającej na świecie. Jezus dał Kościołowi, czyli nam, Maryję jako Matkę (J 19,25-34), byśmy nigdy nie byli sami, by nigdy nie ogarnęła nas pustka i zwątpienie, byśmy żyli z pokojem, nadzieją i radością w sercu.

28 maja 2023 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Trzy spośród siedmiu sakramentów - chrzest, eucharystia i bierzmowanie, to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Każdy z nich wprowadza nas w misterium kolejnej Osoby Boskiej. Przez chrzest stajemy się dziećmi Ojca, przez eucharystię karmimy się Ciałem Syna, a w bierzmowaniu przyjmujemy moc Ducha (J 20,19-23). Te trzy sakramenty są również zwane sakramentami dojrzałości chrześcijańskiej, ale w tej nazwie skryta jest pokusa myślenia, że po ich przyjęciu już osiągnęliśmy wszystko i nie musimy podejmować dalszych wysiłków na drodze duchowego rozwoju. Całe jednak nasze życie powinno być niekończącym się otwieraniem na Boże działanie w nas.

 

 

 

 

VIII tydzień

------------------

VII tydzień

VI tydzień

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień

 

 

--------------------------------

Zapiski z lat 2014 - 2022
znajdują się w archiwum.