21 lutego 2023 r. - Wtorek VII Tygodnia Zwykłego
Jeden dzień przed Wielkim Postem Kościół proponuje nam w Liturgii Słowa fragment Ewangelii idealnie obrazujący sytuację świata, w którym żyjemy. Oto Bóg idzie przez świat między nami, czyni dla nas wielkie rzeczy przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a my, zapatrzeni w siebie, jesteśmy ciągle zajęci sprzeczkami "o to, kto jest największy". Na Wielki Post warto przyjąć Jego radę: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich" (Mk 9,30-37).

20 lutego 2023 r. - Poniedziałek VII Tygodnia Zwykłego
W wielu parafiach odprawiane są nabożeństwa, podczas których odczytuje się przeróżne prośby pisane przez wiernych na kartkach. Słuchając ich, możemy podziwiać głęboką wiarę modlących się na podobieństwo ojca chorego epileptyka, wołającego do Jezusa: "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu" (Mk 9,14-29). Jezus uczy, że pełna wiary modlitwa i wytrwały post to dwa niezwykle skuteczne narzędzia, którymi pomagamy Bogu pokonać zło w nas i wokół nas. Warto z nich uczynić plan pracy duchowej w bliskim już Wielkim Poście.

19 lutego 2023 r. - VII Niedziela Zwykła
Dziwnie brzmią słowa Jezusa: "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5,38-48). Przecież Jezus oczekuje od nas walki ze złem w nas i wokół nas. On przyszedł na ziemię, by przez swój krzyż pokonać zło. I właśnie w krzyżu jest klucz do zrozumienia słów Jezusa. Można chyba odczytać je następująco: "Nie stawiajcie oporu złemu sami, w pojedynkę, bo nie dacie rady. Jesteście za słabi. Ale ze Mną możecie wszystko, Ja jestem waszą siłą. Nie walczcie też ze złem po ludzku, odpłacając złem za zło. Stawiajcie opór złemu, ale tylko dobrem, modlitwą, przebaczeniem, cierpliwością, łagodnością i pokorą. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."

 

 

 

 

------------------

VII tydzień

VI tydzień

V tydzień

IV tydzień

III tydzień

II tydzień

I tydzień

 

 

--------------------------------

Zapiski z lat 2014 - 2022
znajdują się w archiwum.