© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

2 czerwca 2018 r. - Sobota VIII Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus zadał arcykapłanom i uczonym w Piśmie pytanie o chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel, ci kalkulowali, jaka odpowiedź będzie dla nich bezpieczniejsza (Mk 11,27-33). Nie liczyła się dla nich prawda, tylko korzyść z udzielonej odpowiedzi. W konsekwencji Jezus odmówił im odpowiedzi na ich pytanie, z jakim do Niego przybyli. Człowiekowi, dla którego prawda nie jest świętą wartością, nie warto jej mówić.
Może dlatego Bóg nie zawsze odpowiada na pytania, które Mu zadajemy?

1 czerwca 2018 r. - Piątek VIII Tygodnia Zwykłego
Opatrzność Boża zaplanowała, że w tym roku dzień po Bożym Ciele czytamy w liturgii fragment Ewangelii o nieurodzajnym drzewie figowym (Mk 11,11-25). Oto Jezus przechodzi dwukrotnie obok figowca: najpierw to drzewo jest okryte liśćmi, lecz bez owoców, a potem w ogóle bez owoców i liści. Wczoraj, w uroczystość Bożego Ciała Jezus przechodził obok nas, zaglądał w okna naszych mieszkań, do naszych szkół, placów zabaw, miejsc pracy, a przede wszystkim do naszych serc. Czy wydamy owoc spotkania z Nim? Czy może uschniemy na rok?

31 maja 2018 r. - Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", a On wnosi do naszych serc siedem darów, które mogą pomóc w dobrym przeżyciu Eucharystii. Przynosi nam:
1) dar mądrości - byśmy zrozumieli, że bez Eucharystii nie ma życia,
2) dar rozumu - byśmy pojęli niepojętą obecność nieskończonego Boga w maleńkiej Hostii,
3) dar rady - byśmy wiedzieli, jak pracować nad coraz lepszym uczestnictwem we mszy świętej,
4) dar męstwa - byśmy mieli odwagę angażować się w przygotowanie liturgii,
5) dar umiejętności - byśmy potrafili innych skutecznie zachęcać do Eucharystii,
6) dar pobożności - byśmy każdą mszę przeżywali jak pierwszą, ostatnią i jedyną w życiu,
7) dar bojaźni Bożej - byśmy zawsze wiedzieli, kogo wynosimy w sercu, wychodząc z mszy świętej.

30 maja 2018 r. - Środa VIII Tygodnia Zwykłego
Czytając Ewangelię, możemy zwrócić uwagę, że apostołowie byli ludźmi poddanymi przeróżnym emocjom. Gdy Jezus wyprzedzał ich w drodze do Jerozolimy, niektórzy dziwili się temu, inni byli strwożeni. Nie było im też obce ludzkie pragnienie wywyższenia ponad innych, a także oburzenie na drugiego. Czego może nas to nauczyć? Że Jezus powołuje zwykłych, normalnych ludzi, z krwi i kości, z dobrem i złem w sercu. Żeby pójść za Jezusem, nie trzeba być chodzącą doskonałością, bezgrzesznym świętym, niedoścignionym ideałem. Jedyne, co trzeba, to pragnąć służyć - "Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym" (Mk 10,32-45).

29 maja 2018 r. - Wtorek VIII Tygodnia Zwykłego
Jezus nigdy nie pozostawia bez nagrody wyrzeczeń, które dla Niego podejmujemy. Co więcej, odpłaca bardziej niż się spodziewamy lub zasługujemy (Mk 10,28-31). Przyjęte dla Niego ubóstwo zaowocuje przeogromnym bogactwem. Przyjęte dla Niego bezżeństwo zaowocuje posiadaniem przeogromnej rodziny. Życie księży ubogich i bezżennych jest tego wyraźnym dowodem.

28 maja 2018 r. - Poniedziałek VIII Tygodnia Zwykłego
Ciekawe, jak by się zmieniło nasze życie, gdybyśmy wygrali jakąś pokaźną kwotę w totolotka. Niektórzy gracze deklarują, że połowę wygranej oddadzą na przykład na budowę kościoła lub na biednych, ale gdyby wygrali, czy na pewno by oddali? Warto wyryć sobie w pamięci słowa Jezusa: "Jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego." (Mk 10,17-27)

27 maja 2018 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Trójca Święta jest doskonałą jednością, ale umownie przypisujemy Osobom Boskim konkretne działania: Bogu Ojcu - stworzenie, Bogu Synowi - zbawienie, Bogu Duchowi - uświęcenie. Taka jest kolejność Bożego działania w naszym życiu. Wyrażają to sakramenty wtajemniczenia, które przyjmujemy w kolejności uzależnionej od Osób Boskich: chrzest - eucharystia - bierzmowanie. Trzeba pamiętać, że skoro Bóg jest Trójcą, to wszystkie trzy działania Boże są nam potrzebne. Człowiek stworzony i zbawiony nie może zrezygnować z uświęcenia.