© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 sierpnia 2018 r. - Sobota - Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów
Z pewnością nieprzypadkowo Opatrzność Boża połączyła w tym roku wspomnienie św. Jana Marii Vianneya z odczytywaną w liturgii opowieścią o męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12). Warto, by wszyscy, ale zwłaszcza duchowni, w tym właśnie dniu zrobili rachunek sumienia inspirowany ewangelicznym tekstem. Warto spytać o zamiłowanie do siedzenia przy stole władców, o upodobanie do patrzenia na piękne kobiety, o życie w konkubinacie, wreszcie o gotowość oddania życia w obronie prawdy i moralności.

3 sierpnia 2018 r. - Piątek XVII Tygodnia Zwykłego
Zdumienie - powątpiewanie - niedowiarstwo. Te trzy uczucia towarzyszyły mieszkańcom Nazaretu podczas spotkania z Jezusem (Mt 13,54-58). O ile zdumienie jeszcze może przekształcić się w zaufanie i wiarę, o tyle dwa kolejne są już osobistym wyborem odrzucenia autorytetu Boga. A Bóg potrzebuje naszego współdziałania, by mógł czynić dobro na ziemi - "Niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa".

2 sierpnia 2018 r. - Czwartek XVII Tygodnia Zwykłego
Pytanie Jezusa skierowane do uczniów: "Zrozumieliście to wszystko?" (Mt 13,47-53) jednoznacznie wskazuje, że zależy Mu na tym, by wierzyli w sposób rozumny, przemyślany. Stwarzając człowieka, Bóg dał mu rozum między innymi właśnie po to, by człowiek rozumiał, w co wierzy, by decyzja o wierze była w pełni świadoma i wolna. Bóg nie chce mieć wśród swoich wyznawców wierzących na ślepo fanatyków.

1 sierpnia 2018 r. - Środa XVII Tygodnia Zwykłego
W bardzo krótkiej przypowieści o skarbie i perle (Mt 13,44-46) dwukrotnie powtarza się określenie "sprzedał wszystko, co miał". Dla Królestwa Bożego warto oddać wszystko, co mamy. Warto też zastanowić się, co tak naprawdę jest naszą własnością. Majątek, dom, samochód - to są rzeczy nabyte, można je mieć, i można je stracić. Co takiego mamy, o czym możemy powiedzieć, że jest naprawdę nasze? Rozum, wolna wola, uczucia, talenty, osobowość - wszystko to warto oddać Jezusowi, by zyskać Jego Królestwo.

31 lipca 2018 r. - Wtorek XVII Tygodnia Zwykłego
Tłumacząc przypowieść o chwaście i mówiąc o sądzie Bożym na końcu świata (Mt 13,36-43), Jezus wyjaśnia, na czym polega bycie sprawiedliwym. Mówi, że, przeciwieństwem sprawiedliwości jest powodowanie zgorszeń i dopuszczanie się nieprawości. Nieprawość - jak sama nazwa mówi - to niezgodność życia z prawem Bożym, zwłaszcza z prawem miłości. Zgorszenia to niezgodność praktyki życia z ustnymi deklaracjami. Sprawiedliwość jest więc postawą konsekwencji w codziennym realizowaniu dokonanego wyboru Boga i Jego prawa.

30 lipca 2018 r. - Poniedziałek XVII Tygodnia Zwykłego
We wspólnocie Kościoła jest wielu znanych duchownych i świeckich, prowadzących ewangelizację w sposób spektakularny, na stadionach, festiwalach, w Internecie. Ale oprócz nich jest też bardzo ludzi cichych, ukrytych, ale w oczach Boga równie wielkich i ważnych dla budowania Królestwa Niebieskiego. To o nich chyba myślał Jezus, gdy mówił przypowieść o ziarnie gorczycy, które staje się potężnym drzewem (Mt 13,31-35).
Jednym z takich ziaren był śp. pan Kazimierz, którego pogrzeb dziś się odbędzie. Ukryty w zakrystii, zawsze z boku, cichy i pokorny. Ale bez niego parafia nie byłaby taka, jaka jest.

29 lipca 2018 r. - XVII Niedziela Zwykła
Gdyby Jezus chciał cudownie pomnożyć chleb tylko dla siebie i apostołów, to nawet On nie mógłby tego uczynić. Ale ponieważ chciał nakarmić wielki tłum pięciu tysięcy mężczyzn z żonami, dziećmi i rodzinami, Ojciec dał Mu moc dokonania cudu (J 6,1-15).
W naszym życiu Bóg też może uczynić podobnie, jeśli tylko chcemy czynić dobro bardziej dla innych niż dla siebie. Trzeba się modlić do Ojca o cud pomnożenia nie tylko chleba, ale też naszego czasu, talentów, pomysłów, sił, cierpliwości, wrażliwości, mądrości.