© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 lutego 2017 r. - Sobota IV Tygodnia Zwykłego
Przykład Jezusa i apostołów ukazany na kartach Ewangelii (Mk 6,30-34) uczy, że po ciężkiej pracy, zwłaszcza misyjnej, trzeba najpierw przyjść do Jezusa, by Mu opowiedzieć o sukcesach i porażkach, o radościach i smutkach, dopiero potem odpoczywać. Skoro On nas posyła, to ma prawo wiedzieć, jak nam poszło. Działalność misyjna bez modlitwy - rozmowy z Jezusem jest skazana na przegraną.

3 lutego 2017 r. - Piątek IV Tygodnia Zwykłego
Męczeńska śmierć Jana Chrzciciela na skutek intrygi Herodiady i tańca jej córki (Mk 6,14-29) winny nas nauczyć jednej ważnej prawdy. Ludzkie ciało i wszystkie talenty, które posiadamy, są darem od Boga, i powinny służyć Bożym sprawom, czyli miłości, prawdzie, dobru, sprawiedliwości. Wtedy jednak, gdy człowiek zaczyna z nich korzystać niezgodnie z Bożą wolą, może się to przerodzić w tragedię, czasem nawet tak wielką jak śmierć.

2 lutego 2017 r. - Czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego
Liturgia Ofiarowania Pańskiego prowadzi nas w procesji od żłóbka do ołtarza, od symbolicznych figurek do prawdziwego Jezusa obecnego w Ciele i Krwi. Ale gdy już dojdziemy do odkrycia tajemnicy Eucharystii, okazuje się, że to jeszcze nie koniec, że trzeba iść dalej. Bo Jezus jest Wschodzącym Słońcem nie tylko dla nas wierzących, ale chce być "Światłem na oświecenie pogan" (Łk 2,22-40). Trzeba IŚĆ I GŁOSIĆ.

1 lutego 2017 r. - Środa IV Tygodnia Zwykłego
W rodzinnym Nazarecie Jezus spotkał się z dużym sceptycyzmem ze strony krewnych, sąsiadów i znajomych, tak że "nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu" (Mk 6,1-6). Warto odczytać to wydarzenie jako przestrogę dla nas, którzy uważamy się za bliskich Jezusowi. Samo poczucie bliskości nie gwarantuje, że będziemy wierni na zawsze. Wierność wymaga codziennego potwierdzania.

31 stycznia 2017 r. - Wtorek - Wspomnienie św. Jana Bosko
Gdy Jezus cudownie wskrzesił małą dziewczynkę, jej bliscy byli tak zaaferowani tym wydarzeniem, że musiał im przypomnieć, że jest ona głodna i trzeba dać jej jeść (Mk 5,21-43). Piękne jest u Jezusa właśnie to, że On troszczy się nie tylko o sprawy wielkie, ale też o drobiazgi składające się na naszą codzienność. Podobnie czynił św. Jan Bosko - nie tylko ewangelizował swoich wychowanków, ale zapewniał im jedzenie, mieszkanie, wykształcenie, pracę i wypoczynek.

30 stycznia 2017 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Zwykłego
Uwolnionemu z opętania człowiekowi Jezus dał bardzo ważne i zarazem trudne zadanie. Gdy ten chciał pójść za Jezusem, by Mu odtąd towarzyszyć i służyć, dostał polecenie, by zostać wśród swoich i życiem dawać świadectwo o Bożych dziełach, jakie się dokonały (Mk 5,1-20). Być autentycznym i konsekwentnym świadkiem Jezusa wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, to wbrew pozorom naprawdę trudna misja.

29 stycznia 2017 r. - IV Niedziela Zwykła
Czy naprawdę trzeba być ubogim, smutnym i cichym (Mt 5,1-12), by - wg Jezusa - osiągnąć szczęście? Tak, ale nie w światowym rozumieniu tych słów. Trzeba być ubogim - to znaczy dzielącym się z potrzebującymi wszystkim, co posiadamy. Trzeba być smutnym - to znaczy płaczącym razem z płaczącymi, by przynieść im pociechę. Trzeba być cichym - to znaczy gotowym bardziej słuchać drugiego człowieka niż mówić do niego.