© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

4 lutego 2023 r. - Sobota IV Tygodnia Zwykłego
Życie jest ciągłym wyborem. O ile wybór między dobrem a złem wydaje się dość prosty, o tyle trudniej jest wybierać między dobrem a dobrem, a jeszcze trudniej między złem a złem. Przykład Jezusa i apostołów uczy, że zawsze trzeba wybierać większe dobro. Dobrą rzeczą było to, by za radą Jezusa uczniowie "odeszli na pustkowie i wypoczęli nieco" po trudach apostolskich, ale czymś jeszcze cenniejszym było zapomnienie o odpoczynku na widok zebranego tłumu ludzi, ulitowanie się nad nimi i nauczanie (Mk 6,30-34). Trzeba się też bardzo gorliwie modlić, by Boża Opatrzność uchroniła nas od konieczności wybierania między złem większym a mniejszym.

3 lutego 2023 r. - Piątek IV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia jest jak życie. Spotykamy w niej ludzi dobrych i świętych (jak wczoraj Symeona i Annę), ale też zepsutych i złych, opanowanych żądzami ciała, władzy i majątku - Heroda, Herodiadę, jej córkę, kata, gości na uczcie u króla (Mk 6,14-29). W starej legendzie żydowskiej pewien rabin tłumaczył uczniowi, że na świecie jest mniej więcej tyle samo dobra co zła. I to od naszych jednostkowych decyzji zależy, w która stronę waga się przechyli. Wybory dokonywane przez nas w naszym mikroświecie skutkują w skali globalnej. Ktoś kiedyś powiedział: "Chcesz pokoju na świecie? - zadbaj o pokój w swoim domu".

2 lutego 2023 r. - Czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego
Bohaterami fragmentu Ewangelii czytanego w tym dniu podczas liturgii są przedstawiciele trzech grup wiekowych: dziecko - Jezus, dorośli - Maryja i Józef, staruszkowie - Symeon i Anna (Łk 2,22-40). Warto pamiętać, że Dobra Nowina jest skierowana do wszystkich, bez względu na wiek. Że Boże światło trzeba w sobie rozpalać i nieustannie podtrzymywać od początku aż do końca życia. Że czasem całe życie trzeba dojrzewać do spotkania z Bogiem w jesieni życia, a potem w śmierci.

1 lutego 2023 r. - Środa IV Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, jego mieszkańcy "powątpiewali o Nim", przez co "nie mógł tam zdziałać żadnego cudu" (Mk 6,1-6). Wątpliwości mogą być dobre lub złe. Złe to te, które prowadzą do lekceważenia Boga i w konsekwencji Jego odrzucenia. A dobre skłaniają nas do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, do słuchania, czytania, dyskutowania, do odkrywania Prawdy. Posiadanie wątpliwości nie jest złą rzeczą (tylko fanatycy nigdy nie wątpią), ważne jest jednak to, co z tymi wątpliwościami uczynimy.

31 stycznia 2023 r. - Wtorek IV Tygodnia Zwykłego
Uzdrowienie chorej wiele lat kobiety, a potem wskrzeszenie córki Jaira, dokonały się przez dotyk Jezusa (Mk 5,21-43). Czym jest dotyk? Dotyk to bliskość, to ciepło i energia, to miłość i troska. Bóg chce być tak blisko nas, by móc nas nieustannie dotykać swoją łaską i miłością. Chce nas dotykać, by pomagać w sprawach wielkich (np. zbawienie), ale też drobnych, jak codzienne potrzeby - "polecił, aby jej dano jeść".

30 stycznia 2023 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus uwolnił mieszkańca kraju Gerazeńczyków spod strasznej władzy złego ducha, ten "prosił Go, żeby mógł przy Nim zostać". Ale Jezus nie zgodził się na to, lecz dał mu polecenie: "Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im, co Pan ci uczynił" (Mk 5,1-20). Kiedy przeżyjemy nawrócenie, jest swego rodzaju pokusą chęć bycia tylko z Jezusem, w kościele, we wspólnocie, na modlitwie. Ale nie da się być dobrym uczniem Jezusa bez pójścia "do swoich", by również im zanieść Dobrą Nowinę. Chrześcijanin albo jest apostołem, albo w ogóle nie jest chrześcijaninem.

29 stycznia 2023 r. - IV Niedziela Zwykła
Dobrze jest mieć w życiu jakąś myśl przewodnią, która będzie nas prowadziła, podpowiadała, jak żyć, i pomagała w dokonywaniu wyborów. Dobrze jest, gdy taką myślą przewodnią jest jakiś cytat biblijny, na przykład jedno z ośmiu błogosławieństw (Mt 5,1-12). Jak piękne byłoby życie człowieka, gdyby codziennie kierował się zasadą: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi".