© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

28 lipca 2018 r. - Sobota XVI Tygodnia Zwykłego
Ziarno chwastu niewiele różni się od ziarna pszenicy, podobnie jest z kiełkującymi pędami obu roślin. Różnica jest widoczna dopiero, gdy pszenica i chwast osiągną dojrzałość (Mt 13,24-30). Przenosząc tę prawdę na nasze życie duchowe, możemy zrozumieć, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Póki żyjemy, Bóg nigdy nie spisuje nas na straty, nie chce nas wyrwać z korzeniami. Póki żyjemy, ciągle jeszcze mamy szansę na nawrócenie. Dobrze byłoby, żebyśmy i my w relacjach międzyludzkich byli podobnie jak Bóg miłosierni i nikogo nie potępiali przedwcześnie.

27 lipca 2018 r. - Piątek XVI Tygodnia Zwykłego
Czym się różni ziarno posiane w żyzną ziemię od rzuconego na skały, na drogę lub między ciernie (Mt 13,18-23)? Ziarno w ziemi jest nią otulone ze wszystkich stron, ma zapewnioną wilgoć, ciepło, odżywianie, bezpieczeństwo. Podobnie jest z nami i Jezusem. Trzeba pozwolić, by Jego Słowo nas otuliło, by było z nami ze wszystkich stron - z góry i dołu, z przodu i tyłu, z lewej i prawej, z zewnątrz i od środka. Byśmy w Słowie Bożym byli jak ryba w wodzie lub ptak w powietrzu.

26 lipca 2018 r. - Czwartek - Wspomnienie św. Anny i Joachima
Czy babcia Anna i dziadek Joachim mieli jakiś wpływ na to, kim był Jezus? Pismo Święte na ten temat milczy. Ale na pewno mieli wpływ na wychowanie swej córki Maryi, dzięki czemu Ona jako najświętsza z ludzi uzyskała od Boga przywilej Niepokalanego Poczęcia i została Matką Syna Bożego. Jezus powiedział: "Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą to, co wy widzicie i słyszycie" (Mt 13,16-17). Szczęśliwi są ci wszyscy, którzy choć trochę mogą uczestniczyć w zbawczej misji Chrystusa.

25 lipca 2018 r. - Środa - Święto św. Jakuba, apostoła
Rozmowa Jakuba, Jana oraz ich matki z Jezusem (Mt 20,20-28) jest skróconą historią ich powołania. Najpierw przychodzą do Jezusa z nadzieją, że coś na tym zyskają. Później Jezus zaczyna stawiać im pytania, tłumaczy wszystkie niejasności. Następnie Jezus pyta, czy są gotowi pójść z Nim, nawet jeśli będzie to oznaczało przyjęcie krzyża. Ich rozmowa z Jezusem napotyka opór ze strony pozostałych uczniów, lecz Jezus wszystkich poucza o konieczności pokory i służby.
Dokładnie tak samo jest z naszym powołaniem - najpierw ciekawość, myślenie o własnej korzyści, potem wsłuchanie się w naukę Jezusa i wejście z Nim w dialog. Wreszcie decyzja: "Idę", a potem pokorna służba mimo hejtu ze strony otoczenia.

24 lipca 2018 r. - Wtorek - Wspomnienie św. Kingi
Zarówno 2000 lat temu, jak i obecnie, ludzie, którzy czują się blisko związani z Jezusem, czasem próbują narzucać Mu swoją wolę. Chcą, by Jezus działał według ich scenariusza. Ewangeliczna scena, gdy do Jezusa przychodzi Jego Matka i bracia, a On nie wychodzi do nich, lecz ręką wskazuje słuchających Go ludzi i mówi: "Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką" (Mt 12,46-50), uczy, że tylko ten jest naprawdę blisko Jezusa, kto umie zrezygnować z własnej woli, by wypełnić scenariusz Boga.

23 lipca 2018 r. - Poniedziałek - Święto św. Brygidy, patronki Europy
Słowa Jezusa trzeba przyjmować w całości, w pełnym ich brzmieniu. Ale warto też zwracać uwagę na detale, przez które Bóg chce nam powiedzieć coś szczególnego. Na przykład zdanie: "Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was" (J 15,1-8). Bardzo konkretna rada, by słuchać Słowa Bożego, kontemplować je, przyjmować i wprowadzać w życie, co przyniesie nam od Boga łaskę czystości serca.

22 lipca 2018 r. - XVI Niedziela Zwykła
Godny uwagi jest kontrast między oczekiwaniami stawianymi przez Jezusa uczniom a wymaganiami, jakie Jezus stawiał samemu sobie. Gdy widział ich zmęczonych, nakazał: "Idźcie, odpocznijcie nieco", ale sam, widząc tłumy, szedł je nauczać mimo zmęczenia (Mk 6,30-34). To dla nas konkretna wskazówka, by zdecydowanie więcej wymagać od siebie niż od innych - w domu, pracy, parafii.
Warto wspomnieć, że najstarsze zapisane po polsku zdanie to fragment "Księgi Henrykowskiej" z ok. 1270 r. brzmiący: "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj". Współcześni mężczyźni mają się czego uczyć od XIII-wiecznego Boguchwała.