© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

29 lipca 2017 r. - Sobota - Wspomnienie św. Marty
Czasem ludzie tracą wiarę i nadzieję w obliczu tragicznych doświadczeń. Śmierć rodzonego brata była dla Marty z pewnością czasem ogromnej próby (J 11,19-27). Jednak ta święta kobieta potrafiła zaufać Jezusowi bezgranicznie, nawet wbrew logice i rozsądkowi. Warto w swoich modlitwach powtarzać często jej słowa: "Lecz i teraz wiem..." oraz "Tak, Panie! Ja wciąż wierzę...". To samo w wersji św. Faustyny brzmi: "Jezu, ufam Tobie".

28 lipca 2017 r. - Piątek XVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy słuchamy przypowieści o siewcy i jej wyjaśnienia (Mt 13,18-23), można spróbować wyobrazić sobie pole tuż przed żniwami, bezkresne łany zboża, niezliczoną ilość kłosów pełnych ziaren. Nas też Bóg powołał, byśmy wydawali plony nie w pojedynkę, lecz we wspólnocie. Jeśli ktoś z nas słabiej rośnie, inni mogą go wspierać. Jeśli słabiej owocuje, pozostali mogą oddać mu część swoich plonów. Wspólnota jest potężną siłą, sięgającą nawet poza granicę śmierci - "Wierzę w świętych obcowanie".

27 lipca 2017 r. - Czwartek XVI Tygodnia Zwykłego
Warto zwrócić uwagę na słowa Jezusa, w których nawiązuje On do proroctwa Izajasza i mówi: "Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli" (Mt 13,10-17). Serce twarde to serce nieczułe ani na Boga ani na ludzi, to serce z kamienia, zimne jak głaz. Na szczęście Bóg ma moc rozgrzać nawet najzimniejsze głazy, zmiękczyć nawet najtwardsze kamienie. Trzeba Mu tylko na to pozwolić.

26 lipca 2017 r. - Środa XVI Tygodnia Zwykłego
Żeby ziarno zasiane w ziemię mogło wydać plon co najmniej trzydziestokrotny, trzeba o nie dbać. Wyrywać chwasty, przepędzać ptaki, chronić przed rozdeptaniem (Mt 13,1-9). Bóg przychodzi nam z pomocą, daje łaskę, wspiera, ale jednocześnie oczekuje naszego pełnego zaangażowania. Bardzo mądra maksyma mówi: "Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie".

25 lipca 2017 r. - Wtorek - Święto św. Jakuba Apostoła
Znane przysłowie mówi: "Kto z kim przestaje, takim się staje". Szczególnego znaczenia nabierają te słowa w kontekście naszej obecności przy Jezusie. Jeśli z Nim jesteśmy, musimy jak św. Jakub i inni apostołowie być gotowi "pić kielich, który On ma pić",  musimy stać się "niewolnikiem, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,20-28).

24 lipca 2017 r. - Poniedziałek XVI Tygodnia Zwykłego
Prawdopodobnie każdy człowiek wierzący od czasu do czasu przeżywa wahania swojej wiary. To dobrze, bo wątpliwości mobilizują nas do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, a dzięki temu wiara staje się dojrzalsza. Byłoby pójściem na łatwiznę prosić Boga o cud udowadniający Jego obecność i działanie, jak czynili to uczeni w Piśmie i faryzeusze żądający znaku (Mt 12,38-42). Jezus jednak oczekuje od nas zaufania, bo nie chce, byśmy byli "plemieniem przewrotnym i wiarołomnym".

23 lipca 2017 r. - XVI Niedziela Zwykła
Każdy, kto uprawia ziemię, chciałby móc zbierać z niej tylko dobre, szlachetne plony. Niestety często wśród zboża wyrastają chwasty, które odbierają radość siewcy (Mt 13, 24-30). W naszym życiu jest bardzo podobnie. Bóg chciałby, byśmy wydawali wyłącznie dobre owoce, a niestety między nasze dobre uczynki wkrada się zło. Warto jednak zapamiętać słowa Jezusa, że nigdy nie jest za późno, że póki żyjemy, ciągle możemy usunąć z życia chwast pychy, złości, pogardy, obłudy, smutku, a owocować miłością, pokojem i radością.