© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

11 lutego 2017 r. - Sobota V Tygodnia Zwykłego
Trzy dni intensywnego słuchania nauk Jezusa na pustkowiu przez cztery tysiące osób (Mk 8,1-10). Jezus potrafił tak mówić, że ludzie tracili rozsądek i szli za Nim, nie zważając na głód i zmęczenie. Na szczęście On umiał ich nakarmić i bezpiecznie wyprawić do domu.
Dla Jezusa warto podjąć ryzyko, ufając, że On zajmie się wszystkim, co nam potrzebne.

10 lutego 2017 r. - Piątek V Tygodnia Zwykłego
Jezus mógł uzdrowić głuchoniemego słowem lub myślą, ale uczynił to przez dotyk. Święty Marek opisuje to bardzo szczegółowo: "On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka" (Mk 7,31-37). Nas też Jezus dotyka podczas każdej mszy świętej i to na trzy sposoby: 1) przez swoje Słowo, 2) przez Komunię Świętą, 3) przez ludzi podczas znaku pokoju. Warto pracować nad tym, byśmy w każdej z tych trzech czynności doświadczali uzdrawiającego dotyku Jezusa.

9 lutego 2017 r. - Czwartek V Tygodnia Zwykłego
Spośród ludzkich wad Jezus najbardziej chyba nie lubi pychy, a spośród zalet najbardziej docenia pokorę. Jeśli podczas modlitwy potrafimy mówić Jezusowi o innych, nie o sobie, wtedy możemy liczyć na naprawdę wielką łaskę. Jak kobieta - Syrofenicjanka, prosząca o uzdrowienie córki, licząca zaledwie na okruszyny spadające ze stołu (Mk 7,24-30).

8 lutego 2017 r. - Środa V Tygodnia Zwykłego
Jesteśmy przyzwyczajeni do robienia rachunków sumienia w oparciu o Dekalog, czasem również o przykazania miłości. Warto jednak czasem skorzystać z podpowiedzi Jezusa, który wymienia całą listę grzechów, i to na tyle ciężkich, że sięgających głębi ludzkiego serca. "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota." (Mk 7,14-23)

7 lutego 2017 r. - Wtorek V Tygodnia Zwykłego
Jezus bardzo mocno krytykował zakłamanie faryzeuszów, zwłaszcza w sprawach dotyczących oddawania czci Bogu. Przykładem może być sytuacja, w której środki finansowe przeznaczone na utrzymanie rodziców w podeszłym wieku oddawali jako dar dla świątyni. Wtedy rodzice zostawali bez środków do życia, a dzieci miały "czyste" sumienie. Taką postawę Jezus nazywał obłudą (Mk 7,1-13). Nie wolno kochać Boga, jeśli się nie kocha człowieka.

6 lutego 2017 r. - Poniedziałek V Tygodnia Zwykłego
Z wielką gorliwością mieszkańcy ziemi Genezaret poszukiwali Jezusa i znosili do Niego swoich chorych, "żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć" (Mk 6,53-56)
Warto jednak pracować nad tym, byśmy byli równie gorliwi w oddawaniu czci Bogu, uwielbianiu, dziękowaniu, także w dawaniu świadectwa wiary, a nie tylko w proszeniu o opiekę nad nami w przeróżnych potrzebach.

5 lutego 2017 r. - V Niedziela Zwykła
Zaledwie kilka ziarenek soli jest w stanie zmienić smak potrawy, ale pod jednym warunkiem - sól nie może być zwietrzała. "Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi." (Mt 5,13-16)
Musimy koniecznie pilnować, by nasze chrześcijaństwo nie było zwietrzałe. Światu nie są potrzebni chrześcijanie, którzy utracili smak. Musimy smakować miłością, prawdą, życzliwością, cierpliwością, pokojem.