© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 lutego 2019 r. - Sobota V Tygodnia Zwykłego
Warto, by każde przygotowywanie przez nas posiłku dla osób, z którymi idziemy przez życie, było połączone z dziękczynieniem i błogosławieństwem. Tak jak posiłek, który Jezus rozdał tłumom zebranym wokół Niego na pustkowiu (Mk 8,1-10). Gdy gotujemy obiad, ale przy okazji użalamy się nad swoim losem, gotowanie przestaje być służbą i nie daje nam ani satysfakcji, ani wzrostu duchowego. Natomiast dziękczynienie za to, że mamy co jeść, i błogosławieństwo wobec tych, którzy są głodni, sprawia, że nawet długie godziny spędzone "nad garami" nabierają sensu i piękna.

15 lutego 2019 r. - Piątek V Tygodnia Zwykłego
Może wydać się dziwne i nawet lekko "niesmaczne", że Jezus, uzdrawiając głuchoniemego, "włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka" (Mk 7,31-37). Mógł przecież tylko powiedzieć słowo, albo machnąć ręką, i stałby się cud. Dlaczego Jezus wszedł w tak bliski, wręcz intymny kontakt z chorym człowiekiem? Chciał pokazać, że zależy Mu na bliskości z każdym z nas, i to bliskości tak wielkiej, jak na przykład w pocałunku małżonków.

14 lutego 2019 r. - Czwartek - Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
Jezus wysyłał swoich apostołów i uczniów "po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10,1-9). Dlaczego nie w pojedynkę? Warto spojrzeć na wspólnotę uczniów jako na element głoszonej Dobrej Nowiny. Ważne są słowa o Bogu, ale ważny jest też przykład braterskiej miłości między uczniami Jezusa.

13 lutego 2019 r. - Środa V Tygodnia Zwykłego
Ciekawe, że w katalogu grzechów podanym przez Jezusa (Mk 7,14-23) na pierwszym miejscu są złe myśli, a na ostatnim głupota. Wszystkie inne grzechy są pomiędzy jednym a drugim. Bo tak rzeczywiście jest, że każde zło rodzi się w ludzkiej głowie, w myślach albo w bezmyślności. By skutecznie walczyć ze złem, trzeba być - po Bożemu - mądrym.

12 lutego 2019 r. - Wtorek V Tygodnia Zwykłego
Zdarza się, że mamy wątpliwości, co jest ważniejsze: miłość Boga czy miłość bliźniego. Ideałem byłoby, gdybyśmy potrafili jedno z drugim połączyć, nie rezygnując z niczego. Ale w życiu nie zawsze wybory są takie łatwe, zerojedynkowe. Wszystkim mającym w tej kwestii wątpliwości Jezus mówi, że faryzeizmem jest na przykład zaniedbywanie rodziców w imię miłości do Boga (Mk 7,1-13). Bóg czeka na nas nie tylko w świątyni, ale i w sercu bliźniego.

11 lutego 2019 r. - Poniedziałek V Tygodnia Zwykłego - Światowy Dzień Chorych
Ewangeliści wielokrotnie wspominają o tym, że do Jezusa przynoszono chorych, licząc na ich uzdrowienie. Ludzie dotknięci cierpieniem "prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć" (Mk 6,53-56). Warto pomyśleć o naszym przystępowaniu do sakramentów jako o momencie, w którym Jezus nas dotyka i uzdrawia. Spowiedź, Eucharystia, a przede wszystkim Namaszczenie Chorych, to pozwolenie, by Jezus położył na nas swą rękę i obdarował łaską.

10 lutego 2019 r. - V Niedziela Zwykła
Zadziwiający jest pewien szczegół, na który raczej nie zwracamy uwagi przy lekturze opisu powołania pierwszych uczniów (Łk 5,1-11). Wokół Jezusa był wielki tłum, który "cisnął się, by słuchać Słowa Bożego", ale On dostrzegł Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy wyszli z łodzi i płukali sieci. Bóg potrafi widzieć blisko i daleko. Na tych, co mają dla Niego czas, i na tych, co nie mają czasu. Na starych i młodych. Na przyjaźnie nastawionych i na wrogów. Na wierzących i na niedowiarków.
Ważne jest jednak, by czując na sobie wzrok Jezusa, za Szymonem umieć powtórzyć: "Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci", a potem zostawić wszystko i pójść za Nim.