© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

26 stycznia 2019 r. - Sobota - Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa
Święci Tymoteusz i Tytus byli adresatami listów apostolskich napisanych przez św. Pawła. Dzięki znalezieniu się tych listów w kanonie ksiąg biblijnych imiona tych dwóch biskupów są znane nam do dzisiaj. Warto, byśmy zawsze, sięgając po Pismo Święte, pamiętali, że każda księga biblijna, każdy rozdział, każdy werset jest adresowany nie tylko do Tymoteusza i Tytusa, nie tylko do Rzymian, Koryntian, Tesaloniczan i innych, ale bezpośrednio do każdego z nas.

25 stycznia 2019 r. - Piątek - Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła
Gdyby Jezus kierował się czysto ludzkimi zasadami postępowania, nawróciłby wielu ludzi, ale z pewnością nie Szawła. Bo on niczym nie zasłużył na łaskę Boga, przeciwnie - prześladował, wtrącał do więzienia, a nawet prowadził chrześcijan na śmierć. Według ludzkiej sprawiedliwości Szawłowi należało się tylko jedno - wygnanie, i to tak daleko, by nie było stamtąd powrotu, czyli do piekła. Bóg jednak kocha wszystkich, nawet złych. I dla tych najgorszych także ma ofertę zbawienia i budowania Królestwa Bożego. Zmiana imienia "Szaweł" na "Paweł" jest znakiem grubej kreski, którą Jezus rysuje w ludzkim sercu swoją własną krwią.
Dobrze byłoby, gdyby wszyscy współcześni "sprawiedliwi" od Jezusa nauczyli się miłosiernego podejścia do grzeszników.

24 stycznia 2019 r. - Czwartek II Tygodnia Zwykłego
Ewangelista św. Marek daje świadectwo o Jezusie, że "nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży" (Mk 3,7-12). Dla nas to bardzo mocna przestroga, że samo wierzenie w Bóstwo Jezusa i padanie przed Nim na kolana nie wystarczą. Tak wielu jest dziś ludzi, którzy deklarują się jako wierzący i nawet czasem klękają w kościele, ale ich wiara nie ma najmniejszego wpływu na życie, na relacje międzyludzkie, na budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

23 stycznia 2019 r. - Środa II Tygodnia Zwykłego
Obecni w synagodze faryzeusze na pytanie Jezusa, czy wolno w szabat uzdrowić człowieka z uschłą ręką, milczeli (Mk 3,1-6). Dlaczego? Prawdopodobnie mieli już w swoim umyśle i sercu gotową odpowiedź podyktowaną przez własną pychę, i nie byli gotowi zmienić swego nastawienia, słuchając argumentów Jezusa. Warto, byśmy umieli wchodzić w dialog z Bogiem i z ludźmi, bo tylko w dialogu można zbudować jedność.

22 stycznia 2019 r. - Wtorek II Tygodnia Zwykłego
Postępowanie uczniów Jezusa wywoływało szereg pytań u ludzi, wśród których żyli. Dlaczego nie poszczą? Dlaczego zrywają kłosy w szabat (Mk 2,23-28)? Tak powinno być również dzisiaj. Życie nas - chrześcijan winno być znakiem dla świata żyjącego w oddaleniu od Boga. Dlaczego mówimy prawdę? Dlaczego wybaczamy? Dlaczego nadstawiamy drugi policzek? Dlaczego kochamy? Obyśmy tylko zawsze tacy byli.

21 stycznia 2019 r. - Poniedziałek II Tygodnia Zwykłego
Godne zauważenia jest to, że przez dwa kolejne dni słyszymy w liturgii fragmenty Ewangelii wspominające o weselu - w niedzielę o cudzie w Kanie Galilejskiej, a w poniedziałek słowa Jezusa: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?" (Mk 2,18-22). Warto pracować nad tym, by nasze trwanie przy Jezusie było zawsze przyczyną naszego wesela i radości. Gdyby jednak zdarzyło się nam tę bliskość utracić, a poznamy to po smutku w sercu, Jezus podpowiada praktykę postu i skruchy jako sposób na pokonanie kryzysu.

20 stycznia 2019 r. - II Niedziela Zwykła
Ilość wody przemienionej w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) może zadziwiać. Według biblistów sześć stągwi, a każda po dwie lub trzy miary, to objętość między 384 a 576 litrów. To naprawdę dużo. Ponadto niezwykła była jakość uczynionego przez Jezusa wina, co wywołało zdziwienie i pochwałę z ust starosty weselnego. Jaki stąd płynie wniosek? Z pewnością nie ten, że Jezus chciał upić gości weselnych dużą ilością smacznego wina. Nauka dla nas jest taka - Bóg zawsze daje więcej niż się spodziewamy, a to, co daje, zawsze przerasta nasze oczekiwania.