© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 grudnia 2018 r. - Sobota XXXIV Tygodnia Zwykłego
Dzień Sądu Ostatecznego przyjdzie „znienacka jak potrzask” (Łk 21,34-36). Póki żyjemy, możemy zmieniać zdanie, wybierać lub odrzucać Boga. Ale w momencie śmierci i w dniu Sądu decyzja będzie ostateczna. Jeśli niebo, to na zawsze. Jeśli piekło, to też na zawsze. Potrzask to zasadzka pozbawiająca wolności. Jak się obronić przed sidłami zła? „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” - mówi Jezus.

30 listopada 2018 r. - Piątek - Święto św. Andrzeja, apostoła
Opisując powołanie Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana na uczniów Jezusa, św. Mateusz mówi, że jedni i drudzy natychmiast zostawili swoje sieci i łodzie, i poszli za Jezusem (Mt 4,18-22). Ich odpowiedź na zaproszenie była natychmiastowa. Warto przypominać sobie tę scenę zawsze wtedy, gdy wahamy się, czy już teraz zrobić coś dobrego, czy odłożyć to na później.

29 listopada 2018 r. - Czwartek XXXIV Tygodnia Zwykłego
W apokaliptycznych wizjach końca świata przekazywanych przez Jezusa dominuje temat zniszczenia - zburzenie świątyni, przewracające się góry, zrównanie wszystkiego z ziemią. Jezus jednak pokazuje uczniom przeciwny kierunek. Gdy wszystko pada w dół, oni mają nabrać ducha i ponieść głowy, ponieważ zbliża się ich odkupienie (Łk 21,20-28). Chrześcijanin to ten, kto zawsze dąży w górę.

28 listopada 2018 r. - Środa XXXIV Tygodnia Zwykłego
Mówiąc o prześladowaniach za wiarę, Jezus zapowiada, że nawet najbliżsi, rodzina, przyjaciele, mogą okazać się zdrajcami (Łk 21,12-19). Czy więc nie warto im ufać? Czy nie warto zakładać rodziny? Czy nie warto mieć przyjaciół? Ostatnie zdanie fragmentu Ewangelii brzmi: "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie". Trzeba być wytrwałym, to znaczy wiernym Bogu i ludziom nawet wtedy, gdy ludzie wierni nie są.

27 listopada 2018 r. - Wtorek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Bóg jest tak potężny, że nawet najtwardszy kamień może obrócić w proch (Łk 21,5-11). Nie warto pokładać nadziei w tym, co tylko po ludzku jest mocne. Czemu w takim razie ufać? Słowu Bożemu, które nigdy nie przeminie i nigdy się nie zmieni.

26 listopada 2018 r. - Poniedziałek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Tydzień przed rozpoczęciem Adwentu warto spojrzeć na ewangeliczny obraz ubogiej kobiety wrzucającej do skarbony świątynnej dwa pieniążki - wszystko, co posiadała, oraz ludzi bogatych wrzucających wiele, lecz dzielących się tylko tym, co im zbywało (Łk 21,1-4). By dobrze przygotować się do Narodzin Jezusa, trzeba dać Bogu wszystko, a nie tylko resztki czasu i uczuć. Kto mało daje - dostaje mało, kto daje wszystko - dostaje wszystko.

25 listopada 2018 r. - Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Gdy Poncjusz Piłat spytał Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem?", On odpowiedział pytaniem: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" (J 18,33-37). To naprawdę ważna rzecz, by wyznanie Jezusowi wiary w Jego królowanie, pochodziło od nas. Wierzymy nie dlatego, że tak trzeba, że tak uczy Kościół, że tak nas nauczyli rodzice. Wierzymy w Króla Jezusa, bo tak nam każe nasze własne serce.