© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

22 września 2018 r. - Sobota XXIV Tygodnia Zwykłego
W nowym tłumaczeniu tekstów biblijnych przypowieść o siewcy rozpoczyna się od słów: "Siewca wyszedł siać swoje ziarno" (Łk 8,4-15). Wydaje się, że w takim brzmieniu akcent spoczywa na słowie "swoje". Ziarno jest własnością siewcy, a ptaki, ciernie i skały są złodziejami okradającymi go z oczekiwanego plonu. Podobnie jest z nami - jesteśmy dziećmi Boga, ale szatan próbuje nas Bogu wykraść. Etymologicznie "złodziej" to ten, przez którego dzieje się zło. Szatan jest złodziejem, trzeba się go strzec jak ognia.

21 września 2018 r. - Piątek - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Komora celna to było niewielkie pomieszczenie, w którym przebywał celnik i gdzie znajdowały się pobierane przez niego podatki. Z każdym pobranym pieniądzem było tam coraz ciaśniej. Jezus, powołując Mateusza (Mt 9.9-13), wyprowadził go na otwartą przestrzeń, na świeże powietrze, gdzie można było popatrzeć w niebo, rozejrzeć się wokół siebie, odetchnąć.
Warto pomodlić się przez wstawiennictwo św. Mateusza o uwolnienie nas z wszelkiej ciasnoty.

20 września 2018 r. - Czwartek XXIV Tygodnia Zwykłego
Spotkanie Jezusa z kobietą, "która prowadziła w mieście życie grzeszne" (Łk 7,36-50), wywołało dość mocną reakcję faryzeusza Szymona, który Jezusa zaprosił do siebie na posiłek. Jezus nie potępił tej kobiety, okazał jej miłosierdzie. I nie potępił też Szymona, mimo że ten miłosierdzia nie chciał jej okazać. Ważne jest to, byśmy spotykając grzeszników - większych lub mniejszych - byli jak Jezus zawsze pełni miłości, gotowi dostrzec piękno człowieka ukryte za zasłoną grzechów.

19 września 2018 r. - Środa XXIV Tygodnia Zwykłego
Dobór czytań biblijnych w liturgii mszalnej nigdy nie jest dziełem przypadku, to Opatrzność Boża kieruje ludźmi odpowiedzialnymi za teksty liturgiczne. W środę XXIV Tygodnia Zwykłego warto zestawić ze sobą "Hymn o miłości" św. Pawła (1Kor 13,1-13) ze słowami Jezusa: "A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność" (Łk 7,31-35). Miłość i mądrość - to dwa z wielu imion Boga. Wierzyć w Niego to żyć mądrze i kochać.

18 września 2018 r. - Wtorek - Święto św. Stanisława Kostki
Co to znaczy "być w tym, co należy do Ojca" (Łk 2,41-52). Trzeba naśladować Jezusa w obecności w świątyni - domu Bożym. Ale to za mało. Trzeba sprawy Boże uczynić swoimi sprawami, życie Boże - swoim życiem, prawdę Bożą - swoją prawdą. Przede wszystkim troszczyć się o zbawienie ludzi, głosić Dobrą Nowinę, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, uwalniać opętanych, karmić głodnych, pocieszać smutnych, razem z Jezusem umierać i powstawać z martwych. Czy to nie za trudne? Owszem, ale z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Dowód mamy w świętych.

17 września 2018 r. - Poniedziałek XXIV Tygodnia Zwykłego
Godna zauważenia i naśladowania jest postawa ludzi opisanych przez św. Łukasza w ewangelicznej scenie uzdrowienia sługi setnika (Łk 7,1-10). Najpierw sam setnik prosi Jezusa o uzdrowienie swojego sługi, a potem starszyzna żydowska w Kafarnaum zaświadcza przed Jezusem, że temu setnikowi warto pomóc, bo jest dobrym człowiekiem. My robimy dokładnie tak samo, gdy w modlitwie mówimy Jezusowi nie o sobie, ale o swoich bliskich, którym potrzeba Bożej pomocy. Jezusowi na pewno bardzo się to podoba.

16 września 2018 r. - XXIV Niedziela Zwykła
W Biblii Bóg przemawia do nas nie tylko przez słowa, ale i przez sytuacje, przez ludzkie zachowania - złe i dobre. W scenie rozmowy Jezusa z Piotrem (Mk 8,27-35) warto zwrócić uwagę, jak blisko jest człowiekowi od głębokiej wiary ("Ty jesteś Mesjasz") do jej przeciwieństwa ("Zejdź Mi z oczu, szatanie").
Wniosek jest tylko jeden, ale niezwykle ważny. Nie można sobie zbytnio ufać, bo to przeradza się w pychę, a od pychy do detronizacji Jezusa jest już bardzo mały krok. "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie".