© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

28 stycznia 2023 r. - Sobota III Tygodnia Zwykłego
Ewangelia jest oczywiście skierowana do wszystkich ludzi, ale czasem tak jest, że niektóre jej fragmenty odbieramy szczególnie osobiście. Tak jest na przykład, gdy opis uciszenia burzy na jeziorze (Mk 4,35-41) czytają mieszkańcy Łodzi. Nasze miasto w swej historii przeżyło niejedną burzę i z pewnością jeszcze niejedna burza nas czeka. Warto prosić Jezusa, by był z nami w łodzi (Łodzi) i ratował nas z wszelkich opresji. Nawet jeśli czasem wydaje się nam, że On śpi, możemy zawsze liczyć na Jego opiekę.

27 stycznia 2023 r. - Piątek III Tygodnia Zwykłego
Każde wysiane w ziemię ziarno, zanim wykiełkuje i wyrośnie, "najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie" (Mk 4,26-34), potrzebuje czasu. Nie da się zebrać plonu chwilę po zasiewie. Podobnie jest z naszą wiarą. Wiara do swej dojrzałości potrzebuje czasu: niezliczonych godzin spędzonych na lekturze Pisma Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu, zniszczonych od ciągłego przesuwania w ręku różańców, rąk spracowanych, a może i poranionych w pomaganiu potrzebującym.

26 stycznia 2023 r. - Czwartek - Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa
Święty Łukasz pisze, że "Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich przed sobą" (Łk 10,1-9). Skąd taka liczba? Siedemdziesiąt dwa to wielokrotność dwunastu. Dla Żydów dwanaście to była liczba o specjalnym znaczeniu nawiązującym do dwunastu pokoleń Izraela, dwanaście oznaczało pełnię. A dla chrześcijan dwanaście to pełna liczba apostołów, wybrańców Jezusa.  Wybór i posłanie przez Jezusa dwunastu, a potem siedemdziesięciu dwóch uczniów, oznacza, że wszyscy - bez wyjątku - jesteśmy Mu potrzebni i wszyscy jesteśmy posłani, by głosić Dobra Nowinę.

25 stycznia 2023 r. - Środa - Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła
Bardzo ciekawie brzmi polecenie Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15-18). Wszelkiemu stworzeniu - to znaczy nie tylko ludziom zamieszkującym świat. Ale także zwierzętom, roślinom, całej przyrodzie ożywionej i nieożywionej, górom, wyżynom, nizinom, morzom, rzekom, jeziorom. Ewangelia to znaczy "Dobra Nowina", że Bóg kocha nas i cały świat bezgranicznie, że stworzył nas jako dobrych i pięknych z natury, że zaprasza nas, byśmy tego dobra nie psuli przez swe złe wybory. Że zależy Mu na wszystkich i wszystkim. Tak jak upomniał się o Szawła, by przez nawrócenie przywrócić mu naturalne piękno otrzymane u zarania życia.

24 stycznia 2023 r. - Wtorek III Tygodnia Zwykłego
Maryja jest dla nas wzorem do naśladowania. W Ewangelii św. Marka czytamy: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie" (Mk 3,31-35). Całe nasze życie musimy szukać Jezusa. W pełnieniu woli Bożej, w Kościele, w sakramentach, w modlitwie, w Słowie Bożym, w działaniach charytatywnych, w spotykanych ludziach. I najważniejsze - w sobie.

22 stycznia 2023 r. - III Niedziela Zwykła
Każdy z nas popełnia większe lub mniejsze grzechy, ale wielką przykrością jest, gdy ktoś zarzuca nam takie czyny, których na pewno nie popełniamy, wręcz przeciwnie - walczymy z nimi ze wszystkich sił. Kiedy ksiądz, który nigdy nie politykuje na ambonie, słyszy "Jesteś pachołkiem Kaczyńskiego", albo ksiądz, któremu bardzo zależy na pięknie liturgii, dostaje od parafianina do rozważenia tekst o znudzeniu liturgią, to jest to bardzo bolesne. Ten ból i rozczarowanie warto oddać Jezusowi, który przeżywał to samo, gdy posądzano Jego - pełnię dobra o konszachty z Belzebubem (Mk 3,22-30).

22 stycznia 2023 r. - III Niedziela Zwykła
Zasadniczo uważamy się za ludzi dość głębokiej wiary. I to jest prawda. Chodzimy do kościoła, czytamy Biblię, korzystamy z sakramentów, pomagamy biednym. Dlaczego w takim razie Kościół kieruje do nas wezwanie Jezusa: "Nawracajcie się" (Mt 4,12-23)? Może to nie do nas te słowa? Może do ateistów? Do innowierców? To do nas Jezus mówi. To my się mamy ciągle nawracać. Z czego? Święty Paweł dziś podpowiada: "Abyście żyli w zgodzie i by nie było między wami rozłamów; doniesiono mi bowiem, że zdarzają się między wami spory" (1 Kor 1,10-13.17).