© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

27 stycznia 2018 r. - Sobota III Tygodnia Zwykłego
Cudowne uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4,35-41) może nas nauczyć dwóch rzeczy. Po pierwsze - Jezus jest w stanie uciszyć każdą życiową nawałnicę, a owocem Jego działania będzie cisza, czyli stan, w którym można wyraźnie usłyszeć Boga i człowieka. Po drugie - gdy wydaje się nam, że Jezus śpi, czyli nie zwraca na nas uwagi, nie wysłuchuje próśb, warto usłyszeć Jego zachętę do zerwania z bojaźnią - "Czemu tak bojaźliwi jesteście". Gdy On jest blisko, nic nam nie grozi.

26 stycznia 2018 r. - Piątek III Tygodnia Zwykłego
"Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak." (Mk 4,26-34). Królestwo Boże przyjdzie - mówi Jezus - czy my tego chcemy, czy nie. Ważne jest jednak, byśmy stanęli po jego stronie w dniu ostatecznym. I ważne jest też, byśmy już teraz współuczestniczyli w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi.

25 stycznia 2018 r. - Czwartek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Trudne są kryteria wiary podawane przez Jezusa: wyrzucanie złych duchów, mówienie językami, odporność na jad i truciznę, uzdrawianie chorych (Mk 16,15-18). Na szczęście nie chodzi tu tylko o cuda dziejące się w sposób spektakularny, ale raczej o dzieła Boże dokonujące się wewnątrz ludzkiego serca. Na przykład o walkę ze złem w sobie i wokół siebie, o umiejętność mówienia i słuchania ludzi, o odporność na ludzkie złośliwości, kłamstwa i fałszywe oskarżenia, o leczenie ludzi z choroby smutku, samotności, niezrozumienia.

24 stycznia 2018 r. - Środa III Tygodnia Zwykłego
Dziwny jest siewca z przypowieści opowiedzianej przez Jezusa (Mk 4,1-20). Bo który siewca rzuca ziarno na drogę, na grunt skalisty lub między ciernie? Czy nie lepiej rzucić ziarno prosto w żyzną glebę? Bóg jednak jest takim siewcą, który kieruje ziarno swego Słowa do wszystkich, nie tylko do tych gotowych słuchać. Miłość Boga - Siewcy jest tak wielka, że daje On szansę przyjęcia Słowa także tym ukrytym na drodze, w skałach i cierniach. Oby wszyscy z tej szansy skorzystali.

23 stycznia 2018 r. - Wtorek III Tygodnia Zwykłego
Jezus obiecuje, że każdy wypełniający wolę Bożą będzie Mu "bratem, siostrą i matką" (Mk 3,31-35). To naprawdę wielkie wyróżnienie, gdyż nie ma dla człowieka bliższego pokrewieństwa niż z matką lub rodzeństwem. A ponieważ w rodzinie wszystko jest wspólne, także wśród krewnych Jezusa wszystko musi być wspólne. Dlatego wola Boża musi stać się naszą wolą, Boże myśli - naszymi myślami, Boże życie - naszym życiem.

22 stycznia 2018 r. - Poniedziałek III Tygodnia Zwykłego
Jedną z największych przykrości, jaka może nas spotkać w życiu, jest posądzenie czyniącego dobro o złe intencje. To naprawdę boli. Dlaczego ludzie to robią? Prawdopodobnie z zazdrości, gdy sami nie chcą czynić dobra, więc dobro innych kłuje ich w oczy. A zatem trzeba ich powstrzymać, zdyskredytować, ośmieszyć.
Jeśli i nas spotykają takie przykrości, warto pomyśleć, że jesteśmy na dobrej drodze naśladowania Jezusa, bo i Jego posądzano o złe intencje, nawet o kontakty z Belzebubem (Mk 3,22-30).

21 stycznia 2018 r. - III Niedziela Zwykła
Mówi się czasem, że "diabeł tkwi w szczegółach", ale to nie jest prawda. Czytając fragmenty Ewangelii, warto zwracać uwagę na detale i odkrywać w nich głębię prawdy. Na przykład warto zwrócić uwagę, ile razy w krótkim tekście (Mk 1, 14-20) święty Marek pisze o szybko biegnącym czasie:
- "Czas się wypełnił",
- "Zaraz ich powołał",
- "Natychmiast poszli za Nim" .
A następstwem czytania winna być refleksja nad naszym traktowaniem upływającego czasu i nad ciągle aktualnym (tylko czy w nieskończoność, skoro czas się wypełnił?) zaproszeniem Jezusa do pójścia za Nim.