© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

2 lutego 2019 r. - Sobota - Święto Ofiarowania Pańskiego
Dziś prawie nie używa się gromnic. Wilki już nie podchodzą pod nasze domy. Na burze z piorunami wymyśliliśmy piorunochrony. A umierający najczęściej odchodzą w samotności szpitalnej sali. Kiedyś gromnica, czyli poświęcona 2 lutego świeca, była znakiem Bożej obecności i ochrony przed grożącym niebezpieczeństwem. Ludzie kurczowo trzymali się świecy, wierząc, że w ten sposób dotykają samego Boga. A gdzie jest Bóg, tam jest bezpiecznie.
Warto, byśmy i my naśladowali ufność naszych przodków, gdy bierzemy do ręki świecę, Biblię, krzyż, święty obraz, różaniec czy modlitewnik.

1 lutego 2019 r. - Piątek III Tygodnia Zwykłego
Można zauważyć, że ludzie często bywają wierni Panu Bogu w młodości, przy chrzcie, Pierwszej Komunii, bierzmowaniu, a potem, wchodząc w dorosłość, odchodzą od bliskości Boga, by na starość znów do Niego powrócić. Ta smutna prawidłowość została chyba przez Jezusa przewidziana, gdy w przypowieści o zasiewie (Mk 4,26-34) mówił, że człowiek jest potrzebny do posiania ziarna w ziemię, a potem do żniw. A pomiędzy jednym a drugim Królestwo Boże "kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak". Dobrze, że Bóg stawia nam wymagania, ale jednocześnie dopuszcza nasze prawo do niedoskonałości.

31 stycznia 2019 r. - Czwartek III Tygodnia Zwykłego
Często tak się dzieje, że ukrywamy przed ludźmi swoją wrażliwość, swoje uczucia i marzenia, boimy się, że ktoś mógłby "z buciorami" wejść do naszego wnętrza. Dotyczy to także sfery naszej wiary - wolimy na przykład modlić się w ukryciu niż na widoku, nie afiszujemy się ze swoimi poglądami religijnymi. Tymczasem Jezus zachęca nas, byśmy nasze światło stawiali na świeczniku, nie pod korcem (Mk 4,21-25). Warto być świadkiem Jezusa nawet za cenę utraty prywatności.

30 stycznia 2019 r. - Środa III Tygodnia Zwykłego
Tylko ziarno otulone żyzną ziemią może wydać plon kilkudziesięciokrotny. Ziarna rzucone na drogę, między skały lub ciernie zginą bezowocnie (Mk 4,1-20). Co jest żyzną ziemią dla Słowa Bożego głoszonego przez nas? Modlitwa za ludzi, którzy słyszą od nas Dobrą Nowinę. Nie da się powiedzieć dobrego kazania lub poprowadzić ciekawą katechezę bez żarliwej modlitwy za słuchaczy. Nie da się napisać "Zamyśleń" bez poparcia ich modlitwą za czytelników.

29 stycznia 2019 r. - Wtorek III Tygodnia Zwykłego
Może się wydawać dziwna reakcja Jezusa na sytuację, gdy przyszła do Niego Maryja i prosiła, by wyszedł do Niej na zewnątrz (Mk 3,31-35). To, że wskazał na otaczających Go ludzi i nazwał ich "matką i braćmi", nie oznaczało odcięcia się od Maryi. Było to ukazanie, jak ważni dla Boga są ci, "którzy pełnią wolę Bożą", że są Jezusowi bliscy tak bardzo jak Matka, a przecież nie ma osoby bliższej człowiekowi od własnej mamy.

28 stycznia 2019 r. - Poniedziałek III Tygodnia Zwykłego
Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który - według Jezusa (Mk 3,22-30) - nie może być odpuszczony? Duch Święty jest nazywany Duchem Prawdy, i to tej Prawdy, którą jest sam Bóg. Jeśli więc ktoś odrzuca Prawdę, czyli Boga, i czyni to definitywnie, całkowicie i na zawsze, "winien jest grzechu wiecznego". Nie nam to oceniać, ale prawdopodobnie taki grzech popełniali uczeni w Piśmie, gdy Jezusa oskarżali o konszachty z szatanem. Uczeni, dla których Prawda powinna być najwyższą wartością, wypowiadali osądy krańcowo przeciwne. "Prawda was wyzwoli" (J 8,32).

27 stycznia 2019 r. - III Niedziela Zwykła
Gdy w Ewangelii widzimy Jezusa czytającego proroka Izajasza, a potem komentującego: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście" (Łk 4,14-21), warto pomyśleć, jakie słowa Pisma Świętego spełniły się w naszym życiu. Warto dziś pomyśleć nad ulubionym fragmentem Biblii, który jest naszym drogowskazem przez życie. Słowo Boże musi być w naszym życiu obecne i to od nas zależy, czy ono się w nas naprawdę spełni.