© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 lutego 2023 r. - Sobota VI Tygodnia Zwykłego
Tylko trzej uczniowie Jezusa, Piotr, Jakub i Jan, zostali przez Niego zaproszeni do wejścia na górę Tabor, by tam być świadkami Przemienienia Pańskiego (Mk 9,2-13). Czy my też możemy zobaczyć Jezusa w chwale, w jasności tak wielkiej, jaką tylko Bóg jaśnieje? Tak, kiedyś w niebie takiego właśnie Jezusa zobaczymy. A póki co, trzeba, by nasz duchowy wzrok przedzierał się przez zasłonę chleba, słowa i wspólnoty. I trzeba codziennie przyjmować od Jezusa zaproszenie do duchowej wspinaczki.

17 lutego 2023 r. - Piątek VI Tygodnia Zwykłego
Jezus nie obiecywał łatwego i przyjemnego życia, gdy proponował uczniom pójście za Nim. Przeciwnie, mówił, że czeka ich konieczność zaparcia się siebie i przyjęcia krzyża. Dlaczego? Bo jedynym sposobem kroczenia za Jezusem jest naśladowanie Go. A On zbawienie przynosi przez krzyż. W Bożej ekonomii jednak nie jest to żadną stratą - "Kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je" (Mk 8,34-9,1).

16 lutego 2023 r. - Czwartek VI Tygodnia Zwykłego
Żyjemy w tak dziwnych czasach, że bardzo wielu ludzi niestety funkcjonuje na granicy depresji. Jesteśmy zmęczeni nieustającą gonitwą, skłóceniem społeczeństwa, relatywizmem wartości, medialnym hejtem wobec prawdy i dobra. Warto to nasze duchowe cierpienie przeżywać w jedności z Jezusem, który miał jasną świadomość, że "wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 8,27-33). Tylko z Nim jesteśmy w stanie pokonać zło, także to, które czai się na nas w naszych umysłach.

15 lutego 2023 r. - Środa VI Tygodnia Zwykłego
Spotkanie Jezusa z niewidomym w Betsaidzie (Mk 8,22-26) może nam przekazać kilka ważnych informacji o Bożym działaniu. Gdy ludzie proszą Jezusa o cud uzdrowienia, On nie czyni tego natychmiast, lecz wyprowadza niewidomego poza wieś. To znaczy, że poświęca mu sporo czasu. Mógłby oczywiście uzdrowić go natychmiast, ale daje siebie i swój czas choremu. Cud uzdrowienia opisany przez św. Marka dokonuje się etapowo, najpierw niewidomy widzi ruch i niewyraźne kształty, a potem dopiero wszystko jasno i wyraźnie. Bóg zawsze działa do końca, nam tylko czasem brakuje cierpliwości w oczekiwaniu na pełnię łaski.

14 lutego 2023 r. - Wtorek - Święto św. Cyryla i Metodego
Dla wielu ludzi dzień 14 lutego jest dniem zakochanych, poświęconym wspomnieniu św. Walentego, a nie patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego. Można jednak powiedzieć, że wszyscy - bez wyjątku - święci, w tym Cyryl i Metody, byli ludźmi zakochanymi w Bogu i że wszyscy uczą nas swym życiem, na czym polega prawdziwa miłość. Między innymi na tym, by dla miłości Bożej być gotowym zostawić wszystko i pójść w nieznane, jak siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10,1-9), jak Cyryl i Metody, jak Walenty.

13 lutego 2023 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Zwykłego
Mamy prawo modlić się do Boga i prosić Go o spełnienie przeróżnych potrzeb, zwłaszcza gdy dotyka nas lub naszych bliskich jakieś cierpienie. Jednego tylko powinniśmy się strzec - by nie wystawiać Boga na próbę, by nie uzależniać naszej wiary od spełnienia modlitw, by nie obrażać się na Niego, jeśli Jego wola jest inna. Niech reakcja Jezusa na działanie faryzeuszów (Mk 8,11-13) będzie nam przestrogą.

12 lutego 2023 r. - VI Niedziela Zwykła
Faryzeusze byli mistrzami w obchodzeniu prawa Bożego, wypełniali tylko to, co było napisane, wierząc w zewnętrzną moc słów. Jezus wielokrotnie uczył, że człowiek to nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale to także całe nasze wnętrze łącznie w wszelkimi pragnieniami, tęsknotami, planami życiowymi, ukrytymi dla ludzkich oczu. Tłumaczył to miedzy innymi na przykładzie Dekalogu. Nie wystarczy nie zabijać - nie wolno też się gniewać. Nie wystarczy nie cudzołożyć - nie wolno też pożądać (Mt 5,17-37). Uczeń Chrystusa musi wiele od siebie wymagać, więcej niż faryzeusze.