© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

21 lipca 2018 r. - Sobota XV Tygodnia Zwykłego
Za Jezusem triumfującym łatwo iść. Tak samo za Jezusem uzdrawiającym, karmiącym. Ale pójść za Jezusem, któremu grozi śmierć, bo "faryzeusze odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić" (Mt 12,14-21), to już wymaga nie lada odwagi. Warto naśladować bezimiennych bohaterów Ewangelii, których "wielu poszło za Nim".

20 lipca 2018 r. - Piątek XV Tygodnia Zwykłego
Czasem oburzamy się, że ludzie w kościele zachowują się nie tak, jak byśmy tego od nich oczekiwali. Że dziecko biega po kościele, że ktoś co chwila zerka na ekran telefonu, że ktoś nie klęka przed Najświętszym Sakramentem, że jedna osoba drugiej szepcze coś na ucho. Być może rzeczywiście ci ludzie nie mają poczucia sacrum, ale może też są jakieś inne przyczyny ich zachowania, których my nie znamy. Dobrze jest powstrzymać się od oceniania innych, bardziej patrząc na siebie samego. Warto pamiętać słowa Jezusa: "Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu" (Mt 12,1-8).

19 lipca 2018 r. - Czwartek XV Tygodnia Zwykłego
Człowiek nie jest w stanie poczuć smaku potrawy, jeśli nie weźmie jej do ust. Przełknięcie pokarmu oznacza przyjęcie go do swego wnętrza, przetrawienie, pozwolenie, by stał się on budulcem naszego ciała. Gdy Jezus mówi, że Jego "jarzmo jest słodkie" (Mt 11,28-30), to w Jego słowach ukryta jest zachęta do przyjęcia Go do naszego wnętrza i naszej zgody na to, by Boże Słowo i Boże Ciało budowały nas od środka. "Jesteś tym, co jesz" - dlatego warto karmić się Bogiem.

18 lipca 2018 r. - Środa XV Tygodnia Zwykłego
Godni podziwu są nasi współbracia w wierze, duchowni i świeccy, którzy organizują wielkie akcje ewangelizacyjne, dla przykładu "Przystanek Jezus", ewangelizacja nadmorska, koncert "Jednego Ducha", łódzka "Arena Młodych". Na tym tle nasze duszpasterskie inicjatywy parafialne lub indywidualna działalność apostolska wypadają bardzo słabo. Na szczęście Jezus mówi: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11,25-27). Nawet jeśli robimy rzeczy proste, niezbyt spektakularne, ale czynimy to w szczerości i prostocie serca, Bogu się to bardzo podoba i "takie jest Jego upodobanie".

17 lipca 2018 r. - Wtorek XV Tygodnia Zwykłego
Gdy czasem odczuwamy wyrzuty sumienia, winniśmy pamiętać, że nie chodzi w nich tylko o świadomość grzechu, ale o to, co my z tą świadomością robimy. Gdy Jezus czynił wyrzuty dwóm miastom Korozain i Kafarnaum (Mt 11,20-24), oczekiwał, że ich mieszkańcy przestraszą się Bożego gniewu, uwierzą Jezusowi i nawrócą się. Bóg nie zsyła nam wyrzutów sumienia, by tylko mówić, jacy źli i grzeszni jesteśmy. On pragnie ciągu dalszego - nawrócenia.

16 lipca 2018 r. - Poniedziałek XV Tygodnia Zwykłego
Kiedy uczestniczymy w rocznicy ślubów wieczystych siostry zakonnej lub w rocznicy święceń kapłańskich księdza, i gdy widzimy, jak są oni szczęśliwi, mogąc bez reszty służyć Bogu, w ich oddaniu warto dostrzec zachętę, by pozostawić siebie do dyspozycji Jezusa. Pozornie się wydaje, że takie życie jest stracone, ale to tylko ludzka opinia. Jezus patrzy na to zupełnie inaczej: "Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 10,34-11,1).

15 lipca 2018 r. - XV Niedziela Zwykła
Wezwanie uczniów, by obuli swe stopy w sandały (Mk 6,7-13) oznaczało zaproszenie do gotowości, bo w każdej chwili, nawet w najbardziej nieoczekiwanym momencie, Bóg może potrzebować naszego działania. W okresie wakacji (obozów, kolonii) warto odczytać przekaz, jaki dają nam harcerskie i zuchowe mundury, i zawołanie "Czuwaj" - spolszczona wersja hasła Roberta Baden Powella, twórcy skautingu, "Be prepared - Bądź gotów".