© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 listopada 2018 r. - Sobota XXXI Tygodnia Zwykłego
Słowa Jezusa: "Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny" (Łk 16,9-15) chyba najpełniej sprawdzą się w obliczu śmierci każdego z nas. Gdy będziemy odchodzili z tego świata, trzeba będzie podjąć najważniejszą decyzję życia, czy chcemy całą wieczność spędzić z Bogiem, czy bez Niego. Wszystkie nasze drobne życiowe decyzje są przygotowaniem do tej decyzji ostatecznej.

9 listopada 2018 r. - Piątek - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
"Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" - brzmi przysłowie. Można je nieco zmodyfikować, by stało się przypomnieniem o częstej i regularnej modlitwie w intencji Ojca Świętego oraz za cały Kościół Powszechny. Nawet ktoś tak wybitny jak papież Franciszek, a wcześniej Benedykt, Jan Paweł i inni, bez modlitewnego wsparcia jest tylko słabym człowiekiem. My jako członkowie rodziny Kościoła jesteśmy za papieża odpowiedzialni. A więc niech "wszystkie modlitwy prowadzą do Rzymu".

8 listopada 2018 r. - Czwartek XXXI Tygodnia Zwykłego
Według słów Jezusa, radość w niebie będzie nie tylko naszą - ludzi - radością, ale także aniołowie Boży będą się cieszyli z naszego zbawienia (Łk 15,1-10). Warto więc, byśmy i my zadbali o zbawienie osób z naszego otoczenia, byśmy razem z nimi mogli w niebie skakać i tańczyć na chwałę Stwórcy.

7 listopada 2018 r. - Środa XXXI Tygodnia Zwykłego
Wezwanie Jezusa, by każdy z nas wyrzekł się wszystkiego, co posiada (Łk 14,25-33), najpełniej sprawdzi się w momencie śmierci. Nic z tego, co posiadamy, nie może być zabrane na tamten świat. Majątek, dyplomy naukowe, tytuły honorowe, odznaczenia - wszystko to trzeba będzie pozostawić.
Co nam się tam przyda? Miłość rodziny, pamięć przyjaciół i wdzięczność wszystkich, którym bezinteresownie pomogliśmy.

6 listopada 2018 r. - Wtorek XXXI Tygodnia Zwykłego
Gdy zastanawiamy się nad sprawami ostatecznymi, nad życiem i śmiercią, niebem i piekłem, czasem dochodzimy do krańcowo różnych wniosków. Gdy na przykład rozważamy wielkość Bożego miłosierdzia, pojawia się myśl, że piekło będzie puste, a wszyscy zostaną zbawieni. Ale gdy myślimy o naszej wolnej woli i kiepskim z niej korzystaniu, rodzą się wątpliwości, czy damy radę się zbawić. Warto wsłuchiwać się w Słowo Boże i w Nim szukać drogowskazów w drodze do nieba. Na przykład w przypowieści Jezusa o zaproszonych na ucztę można znaleźć przestrogę: "Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" (Łk 14,15-24).

5 listopada 2018 r. - Poniedziałek XXXI Tygodnia Zwykłego
Słowo Boże jest świetnym przewodnikiem przez życie. Doświadczamy tego bardzo mocno w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, gdy Bóg przez swoje Słowo uczy nas o życiu, śmierci, sądzie, przemijaniu, sprawiedliwości, miłosierdziu. Kolejna lekcja od Boga to zapowiedź odpłaty wiecznej za wszelką bezinteresowną pomoc dla potrzebujących - "ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych". Jezus obiecuje: "Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych" (Łk 14,12-14).

4 listopada 2018 r. - XXXI Niedziela Zwykła
W oktawie Wszystkich Świętych, gdy nasze myśli ciągle są zaprzątnięte tematyką przemijania i wspomnieniami zmarłych, warto, by głośno wybrzmiała odpowiedź Jezusa na pytanie, co w życiu jest najważniejsze. Gdy i na nas przyjdzie kiedyś "ten dzień" i trzeba będzie Bogu zdać relację z życia, usłyszymy tylko jedno pytanie: "Czy kochałeś?" .
"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego." (Mk 12,28-34)