© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 listopada 2018 r. - Sobota XXX Tygodnia Zwykłego
Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Tak samo umierają władcy i poddani, bogaci i biedni, wykształceni i prości. Naprawdę nie ma znaczenia, czy grób znajduje się w głównej alei czy pod płotem, czy grób to pomnik z marmuru, czy kopczyk piachu. Śmierć uczy pokory.
Przypowieść o zaproszonych na ucztę i szukających pierwszych miejsc (Łk 14,1.7-11) można przyjąć jako radę Jezusa, że warto za życia być pokornym, bo pokornych Bóg po śmierci wywyższa.

2 listopada 2018 r. - Piątek - Dzień Zaduszny
Co jest siłą modlitwy za zmarłych? Jak się modlić, by nasza modlitwa miała wielką moc uwalniania dusz z czyśćca? Gdy czytamy Ewangelię, warto zwrócić uwagę na te miejsca, w których Jezus zachwyca się wiarą człowieka, np. kobiety kananejskiej (Mt 15,21-28) lub setnika (Mt 8,5-13). Kiedy człowiek prosi Jezusa o łaskę, ale nie dla siebie, mimo że sam też łaski potrzebuje, ale dla drugiego, na Bogu robi to kolosalne wrażenie i niejako "przymusza" Go do okazania pomocy. Bóg kocha altruistów i ich modlitwy najszybciej wypełnia.

1 listopada 2018 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Listopad kojarzy się z szarością, zimnem, deszczem, ale - byśmy nie dali się "zlistopadzić" - Bóg na początku miesiąca zapala nam światło uroczystości Wszystkich Świętych. Zamiast szarości mamy cały wachlarz kolorów chryzantem przynoszonych bliskim, zamiast ciemności i zimna - lampki palące się na ich grobach, zamiast odgłosu deszczu - szepty modlitw za zmarłych. Nadzieja jest zawsze kolorowa, jasna i ciepła. "Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie" (Mt 5,1-12).

31 października 2018 r. - Środa XXX Tygodnia Zwykłego
"Czy tylko nieliczni będą zbawieni?" - to pytanie zadał ktoś Jezusowi. Warto, byśmy i my to pytanie często powtarzali, słysząc naukę Jezusa o ciasnych drzwiach prowadzących do nieba (Łk 13,22-30). Liczymy oczywiście na Boże miłosierdzie, które jest większe od największych grzechów. Ale też musimy z lękiem pamiętać o Bożej sprawiedliwości, a jest ona niczym innym, jak szacunkiem Boga dla naszych codziennych wyborów. Warto się modlić do Ducha Świętego o dar umiejętności bycia wolnym.

30 października 2018 r. - Wtorek XXX Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus nauczał o Królestwie Bożym, używał między innymi porównania do ziarna gorczycy i zaczynu (Łk 13,18-21). Warto zwrócić uwagę, że w obu tych obrazach potrzebny jest człowiek: rolnik do posiania ziarna i kobieta do upieczenia chleba. Bóg, budując Królestwo Boże, mógłby oczywiście sam zrobić wszystko, przecież jest wszechmogący. Ale skoro chce skorzystać z naszej pomocy, to z pewnością dlatego, że nas kocha, ufa nam i nas potrzebuje. Fajnie jest być potrzebnym.

29 października 2018 r. - Poniedziałek XXX Tygodnia Zwykłego
Wiele razy w życiu używamy określenia: "Nie mogę", począwszy od niemożności dokończenia jedzenia obiadu, przez niemożność wytrzymania z irytującymi nas ludźmi, aż po bezsilność wobec zniewalających nas grzechów i słabości. Ewangeliczny opis uzdrowienia kobiety z trwającej osiemnaście lat choroby kręgosłupa jest przez św. Łukasza nazwany uwolnieniem od ducha niemocy (Łk 13,10-17). Warto powracać do tego tekstu zawsze wtedy, gdy ciężar życia nas przygniata i pochyla do ziemi. Uwalniając z niemocy, Jezus pozwala na powrót zobaczyć, jak piękne jest niebo.

28 października 2018 r. - XXX Niedziela Zwykła
Bartymeusz, niewidomy spod Jerycha, nie miał wzroku. Ale miał za to bardzo mocny głos. Tak mocny, że wołając do Jezusa: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!" był w stanie przekrzyczeć tych, którzy nastawali na niego, by umilkł (Mk 10,46-52). My też często doświadczamy niedoskonałości w niektórych aspektach naszego życia, ale łaska Boża jest tak wielka, że otrzymaliśmy od Stwórcy wiele innych talentów, o których być może jeszcze nie wiemy. Może trzeba doświadczyć niemocy w jednej sprawie, by odkryć moc w innej?