© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

11 sierpnia 2018 r. - Sobota XVIII Tygodnia Zwykłego
Tajemnicą samego Jezusa pozostanie powód Jego zdenerwowania wyrażonego słowami: "O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was znosić?" (Mt 17,14-20). Czy chodziło Mu o to, że ludzie ciągle prosili o uzdrawianie z chorób ciała, a zapominali o duszy? A może o nieudolność apostołów, którym zabrakło wiary, że w imię Jezusa wszystko jest możliwe? Może miał dość złych duchów, które nieustannie próbują zawładnąć człowiekiem i wziąć go w niewolę grzechu? Ważne jest to, że Jezus - mimo ostrej reakcji - pomógł potrzebującemu. Dla nas to nauka, że nawet jeśli ludzie nas "wkurzają", nie zwalnia nas to z obowiązku bycia dobrym. Trzeba być jak Jezus.

10 sierpnia 2018 r. - Piątek - Święto św. Wawrzyńca, męczennika
Gdy w liturgii mszalnej dwa dni pod rząd czytamy te same słowa Jezusa, raz w wersji Mateusza, drugi raz w wersji Jana (J 12,24-26), warto zobaczyć w tym przedziwne działanie Bożej Opatrzności, która chce nam wskazać wagę nauki o miłości i nienawiści swego życia na tym świecie. Jezus powtarza nam wezwanie do pójścia za Nim i odrzucenia wszystkiego, co w tym powołaniu jest przeszkodą. Z pewnością jeszcze wiele razy w życiu usłyszymy te słowa, bo tacy już jesteśmy, że trzeba nam ciągle przypominać, co jest ważne, a my i tak z reguły wszystko wiemy lepiej.

9 sierpnia 2018 r. - Czwartek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
Jako żydówka z urodzenia i wychowania Edyta Stein miała rodzinę, wspólnotę, korzenie, świadomość przynależności do narodu wybranego, ale wybrała Jezusa jako swojego Pana i Kościół jako swoją rodzinę. Jako wykładowczyni filozofii miała z pewnością wiele do powiedzenia, ale wybrała milczenie w zakonie karmelitanek. Jej wybory doprowadziły do śmierci w komorze gazowej w Auschwitz.
Czy było warto? "Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 16,24-27).

8 sierpnia 2018 r. - Środa XVIII Tygodnia Zwykłego
Fragment Ewangelii zatytułowany "Wiara kobiety kananejskiej" (Mt 15,21-28) jest bardzo trafnym obrazem skomplikowanych relacji Boga z ludźmi. Często doświadczamy milczenia Boga, które odbieramy jako obojętność wobec nas i naszych spraw. Często też jesteśmy świadkami, że inni otrzymują łaski, o które proszą, a na nasze prośby Bóg zdaje się odpowiadać, że tamci są bardziej godni wysłuchania. Wreszcie okazuje się, że do Boga można trafić przede wszystkim postawą pokory połączonej z konsekwencją. I nagle okazuje się, że ten Bóg - milczący i obojętny - potrafi zachwycić się wiarą człowieka: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!".

7 sierpnia 2018 r. - Wtorek XVIII Tygodnia Zwykłego
Chodzenie przez Jezusa po wodzie (Mt 14,22-36) można odczytać jako alegorię czystości i wolności od grzechów. Grzech jest jak morska otchłań, która próbuje człowieka wciągnąć i pozbawić życia. Jezus jako najświętszy i bezgrzeszny, nie miał najmniejszego problemu z kroczeniem po falach. Piotr, idąc za Jezusem, najpierw utrzymywał się na powierzchni, ale potem niestety zwątpił i zaczął tonąć. Jedynym ratunkiem dla człowieka pogrążającego się w otchłani grzechu jest uchwycić się mocno ręki Jezusa i pozwolić uratować.

6 sierpnia 2018 r. - Poniedziałek - Święto Przemienienia Pańskiego
Dlaczego świadkami Przemienienia Jezusa na górze Tabor (Mk 9,2-10) byli tylko trzej z dwunastu apostołów? Dlaczego Piotr, Jakub i Jan, a nie na przykład Mateusz, Filip i Tomasz? Odpowiedź na to pytanie zna tylko Bóg, który patrzy w ludzkie serce i widzi, czego mu potrzeba. Warto, byśmy nie zazdrościli ludziom łask, jakie od Boga otrzymują, tylko nauczyli się dostrzegać wszystko, co On nam daje.

5 sierpnia 2018 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus mówi do tłumów: "Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta" (J 6,24-35), warto samemu sobie zadać pytanie o motywację naszego uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Dla jednych będzie to tradycja kultywowana w rodzinie od pokoleń, dla drugich wypełnienie obowiązku wobec Boga i sposób na uniknięcie grzechu. Inni powiedzą, że to okazja spotkania we wspólnocie Kościoła. Jeszcze inni wskażą na obecność Jezusa w Słowie Bożym i Najświętszym Sakramencie. Każdy z tych powodów jest ważny, ale sam Jezus wskazuje, że najcenniejsze w Eucharystii jest to, że zaspokaja ona wszelki nasz głód i wszelkie pragnienie - "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie."