© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

12 sierpnia 2017 r. - Sobota XVIII Tygodnia Zwykłego
Apostołowie nie byli w stanie poradzić sobie z epilepsją syna człowieka, który prosił ich o pomoc. Dopiero Jezus dokonał cudownego uzdrowienia. Gdy pytali Go o powody tej niemocy, odpowiedział: "Z powodu małej wiary waszej" (Mt 17,14-20). Być może wzorem wiary jest ojciec, który "zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem". Wielka wiara to po prostu uznanie wyższości Jezusa i całkowite zdanie się na Niego.

11 sierpnia 2017 r. - Piątek XVIII Tygodnia Zwykłego
Pytanie postawione przez Jezusa: "Co da człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mt 16,24-28) można sformułować nieco inaczej - "Jaka jest wartość ludzkiej duszy? Za jaką cenę można ją zdobyć?" Odpowiedzi udzielił sam Jezus na Golgocie. Wartość ludzkiej duszy jest tak wielka, że tylko Bóg jest w stanie tak wysoką cenę zapłacić. Ale skoro dla Boga jesteśmy tak cenni, to warto przejąć się słowami: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje".

10 sierpnia 2017 r. - Czwartek - Święto św. Wawrzyńca, męczennika
Podczas żniw kłosy zboża są ścinane, czyli uśmiercane przez odcięcie od korzeni. Jednak gdyby nie to, ziarna nie zostałyby wymłócone, przemielone na mąkę i nie powstałby z nich chleb dla wykarmienia głodnych. Śmierć ziaren daje życie ludziom. Podobnie Jezus umarł, byśmy my mieli życie. Wszyscy święci męczennicy w tym Go naśladują. "Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity" (J 12,24-26).

9 sierpnia 2017 r. - Środa - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
W przypowieści o dziesięciu pannach, z których pięć było roztropnych, a pięć nierozsądnych, Jezus porównuje nas do lampy oliwnej (Mt 25,1-13). Cóż z tego, że człowiek będzie pięknie zbudowaną, cieszącą oko lampą, jeśli nie będzie w niej oliwy, czyli paliwa? To, jak wyglądamy, jakie mamy tytuły, jakie wykształcenie, stan majątkowy, jest niczym wobec naszego bogatego wnętrza lub wewnętrznej pustki. Człowiek nie może być lalką Barbie - piękną na zewnątrz, pustą w środku.

8 sierpnia 2017 r. - Wtorek XVIII Tygodnia Zwykłego
Warto zwrócić uwagę na motyw samotności, który co jakiś czas pojawia się na kartach Ewangelii. Jezus wychodził sam na górę, by się modlić. Apostołowie czuli się opuszczeni przez Jezusa, gdy On kazał im łodzią przeprawić się przez jezioro. Podobnie ludzie chorzy, którzy często przez lata czekali, aż Jezus do nich przyjdzie (Mt 14, 22-36). Na Golgocie Jezus był pozostawiony samotnie przez uczniów, z wyjątkiem najmłodszego Jana, Maryi i kilku kobiet. Samotność może być twórcza, bo dzięki niej jesteśmy w stanie odnaleźć ciszę, a tylko w ciszy usłyszymy głos Boga i zrozumiemy, że z Nim nigdy nie jesteśmy sami.

7 sierpnia 2017 r. - Poniedziałek XVIII Tygodnia Zwykłego
Widząc chorych, głodnych, smutnych, zdecydowanie zbyt często używamy zwrotu: "To nie moja sprawa". Dlatego ważna jest lekcja dana apostołom przez Jezusa. Gdy ci chcą odprawić tłumy, by ludzie sami zatroszczyli się o posiłek dla siebie, On daje konkretne polecenie: "Wy dajcie im jeść" (Mt 14,13-21).

6 sierpnia 2017 r. - Niedziela - Święto Przemienienia Pańskiego
"Dlaczego ja?" Prawdopodobnie o to pytali siebie Piotr, Jakub i Jan, gdy z Jezusem wchodzili na górę Tabor (Mt 17,1-9). Czemu tylko oni, a nie cała dwunastka apostołów, byli świadkami Przemienienia? Na to pytanie tylko Bóg zna odpowiedź. Natomiast warto zwrócić uwagę na dalsze losy Piotra, Jakuba i Jana. Świadomość, że tak wiele otrzymali od Jezusa, zaowocowała wielkością ich apostolstwa.
Warto, by każdy człowiek powołany, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, umiał przejść od wielkiego zdumienia do równie wielkiego zaangażowania.