© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 czerwca 2017 r. - Sobota IX Tygodnia Zwykłego
Gdyby nie Jezus, nikt nie zwróciłby uwagi na ubogą wdowę, która do świątynnej skarbony wrzuciła "dwa pieniążki, czyli jeden grosz" (Mk 12,38-44). Jezus jednak potrafi dostrzec w człowieku piękno ukryte dla ludzkich oczu. To, co małe i bezwartościowe w ludzkich kategoriach, u Niego może stać się wielkie. Warto od Jezusa uczyć się wiary w człowieka.

9 czerwca 2017 r. - Piątek IX Tygodnia Zwykłego
Pytanie postawione przez Jezusa, czy Mesjasz jest Synem czy Panem Dawida (Mk 12,35-37) warto odczytać jako zachętę do stawiania pytań, myślenia, dociekania prawdy. Sam Bóg pragnie, by Jego wyznawcy byli mądrzy, by nie zadowalali się gotowymi odpowiedziami, by byli ludźmi ciągle poszukującymi.

8 czerwca 2017 r. - Czwartek - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Kapłan to pośrednik między Bogiem a ludźmi. To pośrednictwo działa zawsze w obu kierunkach. Kapłan w imieniu Boga głosi naukę i prowadzi ku niebu. A w imieniu ludzi składa Bogu ofiary. Jezus Chrystus jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, bo sam stał się Słowem Boga do ludzi, sam stał się naszą Drogą, i siebie samego uczynił Ofiarą za nasze grzechy.

7 czerwca 2017 r. - Środa IX Tygodnia Zwykłego
Jedną z fundamentalnych zasad wiary chrześcijańskiej jest prawda o zmartwychwstaniu. Jezus mówił do saduceuszów, że brak wiary w zmartwychwstanie to wielki błąd. Trzeba wierzyć, że Jezus powstał z martwych, i że my wszyscy też zmartwychwstaniemy. Tylko przez moment będzie się wydawało, że śmierć nas zwyciężyła, ale ostateczne słowo zawsze należy do Jezusa, który "nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12,18-27).

6 czerwca 2017 r. - Wtorek IX Tygodnia Zwykłego
Krótka, spokojna, ale stanowcza przemowa Jezusa na temat podatków była w stanie przemienić ludzi z próbujących "pochwycić Go w mowie" w "pełnych podziwu dla Niego" (Mk 12,13-17).
Warto od Jezusa nauczyć się mówić krótko, delikatnie i wiernie wobec wyznawanych zasad.

5 czerwca 2017 r. - Poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła
Warto spróbować wyobrazić sobie, jak wielkim wsparciem dla umierającego na krzyżu Jezusa była obecność Jego Matki i innych bliskich Mu osób (J 19,25-27). Cierpienie nie powinno być przeżywane w samotności. W święto Matki Kościoła dobrze jest podziękować Maryi za Jej obecność w naszym życiu, w radościach i smutkach, w zdrowiu i chorobie. Warto jednak także sytuację odwrócić i nie tylko korzystać z obecności i wsparcia Maryi, ale samemu stanąć pod Jej i Jezusa krzyżem i być dla Nich wsparciem. Nie tylko brać, ale dawać.

4 czerwca 2017 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Greckie słowo pneuma, którym nazywamy Ducha Świętego, ma także inne znaczenia: duszę, ducha, powietrze, oddech, powiew wiatru, tchnienie (J 20,19-23). Szukając zrozumienia osoby Ducha Świętego i Jego działania w nas, można odwołać się do obrazu unoszącej się w powietrzu bańki mydlanej. Jest ona otoczona ze wszystkich stron powietrzem, ale i od środka jest powietrzem napełniona. Duch Święty chce być w nas i wokół nas, napełniać nas i otaczać. Warto, byśmy pozwolili Mu się nieść.